Maitreya’s sfeer van eenzijn

Vraag: Ik heb een vraag over Maitreya’s sfeer van eenzijn en wat dat inhoudt. Een aantal jaren geleden werd er iets over gezegd en sindsdien is er niets meer over gehoord.

Antwoord door Kim Michaels, 2017 – Estland:

Ik heb het idee dat het een concept is dat de meesters ons hebben geven en ik begrijp eruit dat het meer een spiritueel concept is dat wij ons daar meer van gewaar moeten zijn, ons ervan bewust zijn dat wij een sfeer van eenzijn vormen, zowel onder elkaar als met de meesters, dus verticaal en horizontaal. Het hoeft geen officiële organisatie te zijn. Tot dusver hebben ze mij niet aangemoedigd om een officiële organisatie te beginnen. Maar mensen kunnen het concept naar eigen inzicht gebruiken als ze dat willen. Als je een gemeenschap wilt vormen die hierop wordt gebaseerd, dan kun je dat zeker doen. Maar ik heb het gevoel dat de meesters hier op dit moment geen leringen meer over willen geven. Natuurlijk kan het morgen weer anders zijn, maar volgens mij nu niet. Ik heb ook niet het gevoel dat ze er nu iets over willen zeggen.