Spirituele organisaties en collectieve geesten

Vraag: Kun je alsjeblieft iets zeggen of dingen als egregore, dit is een concept dat een gedachtevorm vertegenwoordigt of gedachten die een groep mensen beïnvloeden. Hoe schept dit spirituele organisaties, effecten van gebeden? Is het nuttig en schadelijk en maken wij ook een soort egregore als we de rozenkransen opzeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Wat we als algemeen idee erover kunnen zeggen, is dat elke keer dat mensen bij elkaar komen en hun aandacht wijden aan één ding, een entiteit of geest scheppen, omdat zij hun energie op één bepaalde matrix richten en daar een bepaalde bewustzijnsstaat aan schenken. Zoals je juist hebt aangevoeld: het scheppen van een geest. Net zoals jij dit persoonlijk kunt doen, kunnen mensen het ook collectief doen.

De vraag is dan of dit wel iets goeds is of juist niet. Dat hangt af van hoe de mensen die geest scheppen. Wat is hun bewustzijnsniveau, wat voor visie hebben ze, wat is hun bedoeling ermee? Je ziet dat er in de geschiedenis natuurlijk veel voorbeelden zijn van dat mensen die krachtige collectieve geesten hebben gemaakt. De Sovjet-Unie had een heel krachtige collectieve geest die individuen kon overweldigen. Nazi-Duitsland had een soortgelijke geest en in zekere zin zou je kunnen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog verder ging dan een fysiek gevecht, het was een strijd op energetisch niveau, een strijd tussen twee collectieve geesten en dat het meer een kwestie was dat de ene geest geen energie meer had en dat de ene natie verloor en de andere won.

Natuurlijk kun je ook naar een paar positieve voorbeelden kijken, bijvoorbeeld dat als mensen bij elkaar komen vanwege een positief doel, zij ook een geest scheppen die een bepaald momentum heeft die het de mensen of zelfs individuen dan gemakkelijker maakt om een bepaald doel te bereiken. Een organisatie zoals de AA, anonieme alcoholisten, heeft het de mensen gemakkelijker gemaakt om hun alcoholverslaving te overwinnen of in ieder geval te verminderen, omdat andere mensen dat voor hen al hebben gedaan.

Natuurlijk zie je ook dat er in een spirituele organisatie, zelfs in een organisatie van geascendeerde meesters, een bepaalde collectieve geest wordt geschapen. Dit kan gunstige effecten hebben, omdat er mensen in een vorige organisatie van geascendeerde meesters urenlang decreten opzeiden, en zo al een heel krachtig momentum voor decreten hadden opgebouwd, maar dit was natuurlijk ook een collectieve geest. Nu zou je kunnen zeggen dat dit geen destructieve geest was, maar je kunt wel begrijpen dat zelfs als je in een spirituele organisatie een collectieve geest schept, die de beweging, de organisatie op een bepaald spoor zet en dat dit bepaalde effecten heeft.

Een daarvan is dat het de gedachten van individuele personen kan overnemen en dat meer mensen zich aanpassen aan de cultuur van die organisatie. Master More heeft bijvoorbeeld in Kazachstan over een eerdere organisatie van geascendeerde meesters gezegd dat die een cultuur had waarin veel kritiek werd gegeven en dit was een collectieve geest die de gedachten van individuen kon overmannen. Een ander effect van zo’n collectieve geest is dat het zal voorkomen dat bepaalde mensen bij de organisatie gaan. Veel mensen die zich meer op hun hart richten, mensen die niet kritisch zijn, konden die collectieve geest van kritiek leveren voelen en wilden om die reden niet bij die organisatie. Anderen deden hetzelfde als deze boodschapper die de geest wel voelde, maar ook wist dat er licht werd gebracht door de dictaten en besloot om daar toch maar bij te zijn.

Dit is dus zeker iets om je van bewust te zijn. Nu hebben wij geen vaste organisatie en dit komt omdat wij dit soort dingen willen vermijden. Wij willen graag dat genoeg studenten in deze dispensatie zo vrij worden van hun geboortetrauma en de innerlijke geesten, dat zij meer een gevoel van gemeenschap kunnen kweken zonder dat je een collectieve geest met bepaalde kleur schept of misschien mensen begint te dwingen om zich aan te passen aan een bepaalde visie en matrix.

We zouden graag zien dat er een spirituele gemeenschap wordt geformeerd waarin de mensen vrij zijn en geen collectieve geest scheppen die beperkend is, maar iets kunnen scheppen wat een positiever momentum heeft. Het is natuurlijk zelfs nog een veel hoger doel om een spirituele organisatie te krijgen die geen collectieve entiteit schept, een collectieve geest, omdat het niet absoluut noodzakelijk is, maar om dit te kunnen voorkomen, moeten jullie gedachten vrij genoeg zijn.