In tongen spreken

Vraag: Ik vroeg me af of je de aard zou kunnen bespreken van het spreken in tongen zoals dit in het Bijbel wordt beschreven en omdat het nu wordt beschreven als een lichttaal. Het was iets waar ik in mijn jeugd mee te maken kreeg en dat nu weer opduikt, omdat ik het gevoel heb dat ik er nu naartoe word geleid. Omdat het iets is wat ik niet in de leringen heb gezien, wil ik graag je standpunt hierover.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2018 – Albuquerque (USA):

De moderne versie van het spreken in tongen wordt beoefend door bepaalde christelijke kerken en komt niet overeen met wat er in de Bijbel staat en wat er in werkelijkheid met de discipelen tijdens Pinksteren is gebeurd. Wij beschrijven deze gebeurtenis in het boek ‘Mijn Levens met’ vanuit een ander perspectief en daarin zeg ik dat de Geest de vroege discipelen en apostelen overmande en niet sprak in diverse fysieke talen of zelfs in de taal van de engelen, maar dat je in staat bent om direct vanuit je hart te spreken tegen het publiek. Om hun hart te raken, om in staat te zijn een lering te geven die precies was wat de mensen nodig hadden op het bewustzijnsniveau van dat moment om hen hogerop te kunnen brengen. Dit is later door bepaalde kerken vervormd die net als veel christenen de wens hadden om een soort zichtbaar, tastbaar fenomeen te creëren dat de mensen konden zien en niet konden ontkennen dat er iets ongewoons aan de hand is. Dit is de wens om andere mensen te bekeren, zelfs het verlangen naar de wederkomst, waarin ik zogenaamd in de lucht verschijn in een gedaante die je niet kunt ontkennen en die de mensen zou dwingen om zich tot het christendom te bekeren – een totale schending van de vrije wil en de noodzaak om iets in de huidige fase van de evolutie van de aarde op een aannemelijke manier te mogen ontkennen.

Die mensen hadden een buitensporig verlangen naar een soort zichtbare manifestatie. Je ziet eigenlijk dat hetzelfde gebeurt bij moderne channelers die een soort fenomeen willen dat je fysiek kunt voelen of zien opdat mensen hier een emotionele reactie op krijgen. In de meeste gevallen staan deze mensen niet in contact met wezens uit het geascendeerde rijk of het engelenrijk, maar hebben ze te maken met bedriegers uit het mentale en emotionele rijk.