Profetieën dat er iets op een bepaalde datum gebeurt

Vraag: Deze vraag gaat over kanalen die spreken over gebeurtenissen die zogenaamd in november gebeuren en op een significante verandering duiden. Specifieke data zoals 11-11, waar komen die boodschappen vandaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Die specifieke boodschappen komen uit het mentale rijk en niet van de geascendeerde meesters. Als algemene richtlijn: Hoe vaak hebben wij – in ieder geval door deze boodschapper – profetieën gegeven dat er iets zou gebeuren op een bepaalde datum? Hoe vaak hebben wij het gehad over een belangrijke verandering die op een specifieke datum zou plaatsvinden en dat alles daarna zou veranderen? Wij hebben het over heel kleine veranderingen naarmate het bewustzijn zich geleidelijk aan verhoogt.

Dus wanneer je dit ziet, kun je begrijpen dat dit een poging is om (opnieuw) gebruik te maken van de hoop dat er iets goeds gaat gebeuren. De hoop dat er op een dag een definitieve doorbraak komt, dat de aarde naar de vijfde dimensie gaat, dat Christus terugkomt in de lucht en al dat soort ideeën en gedachten die er op aarde zijn en die te maken hebben met het millennium. Het komt gewoon omdat de mensen hopen op een soort doorbraak.

Er zijn krachten in het emotionele en mentale rijk en zelfs in het identiteitsrijk die deze hoop gebruiken om de energie van de mensen te melken. Je kunt het zien aan het fenomeen in 2012, hoe hysterisch dat de mensen bijna maakte, omdat ze dachten dat er in 2012 iets belangrijks zou gaan gebeuren.

Dit op zich gaf al energie aan die krachten die hun energie molken. Toen dit niet gebeurde, zag je hoe het in elkaar zakte, net zoals je suikerspiegel van hoog naar laag kan gaan; je zag het aan het dieptepunt van 2012 dat erop volgde en dit zorgde er ook voor dat de krachten in het emotionele rijk de energie van de mensen konden melken. Dus je kunt begrijpen waarom wij jullie oproepen om het op een evenwichtiger manier aan te pakken: door gestadige groei, door geleidelijke groei. Wij proberen je niet door hoog en laag en hoog en laag heen te voeren. Wanneer zoiets dus gebeurt, dan weet je dat lagere krachten proberen de energie van de mensen te stelen.