De Bewuste Jij en de Tweede Dood

Vraag: In de lering over de tweede dood wordt gezegd dat de Bewuste Jij totaal wordt geabsorbeerd door de IK BEN Aanwezigheid alsof hij nooit heeft bestaan. In het boek ‘Mijn Levens met Lucifer, Satan en Hitler’ wordt gezegd dat de Bewuste Jij van Lucifer wordt opgelost in het Heilige Vuur. In wat voor opzicht komen die concepten overeen of zijn ze in strijd met elkaar? In het algemeen: Hoe kan de Bewuste Jij worden vernietigd?

Antwoord van Kim Michaels, 2018 – Kazachstan

Het is grotendeels een kwestie van woorden die worden gebruikt en er zit in principe geen tegenstrijdigheid in. Het simpele feit is dat je het op twee manieren kunt beschrijven: Wordt de Bewuste Jij vernietigd of wordt die door de IK BEN Aanwezigheid geabsorbeerd? Voor sommigen, vooral voor de gevallen wezens die een lange geschiedenis hebben, kan de Bewuste Jij zo diep ingegraven zijn of gevangengehouden worden door uiterlijke zelven dat hij naar het Heilige Vuur moet om die zelven te laten vernietigen, te laten verteren, door het vuur en daarna vrij is om opnieuw opgenomen te worden in de Aanwezigheid.

Je zou dus ook kunnen zeggen dat de woorden in het boek niet helemaal kloppen. Maar opnieuw, het is een kwestie van hoe specifiek die woorden moeten zijn. Ik zou in het algemeen willen zeggen dat er op het pad een moment komt waarop jij je niet meer op dit soort vragen richt, waarbij je jouw lineaire geest gebruikt om naar de woorden te kijken en heel zorgvuldig te kijken hoe ze worden gezegd, hoe het er staat, komen ze overeen of zijn ze tegenstrijdig; je let meer op verder kijken dan de woorden en dan zie je of ervaar je daarna iets wat verder gaat dan woorden.

Het is hetzelfde als bij de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Je ziet dat die niet overeenkomen. Je zou je daar op kunnen concentreren, zoals een paar mensen gedaan hebben, je zou je ook kunnen richten op de diepere betekenis en daardoor ervaringen van binnenuit krijgen. Je zou ook naar eerdere leringen van de geascendeerde meesters kunnen kijken en op het niveau van woorden kun je ook tegenstrijdigheden tussen twee leringen ontdekken. De vraag is of jij je concentreert op ‘waar jij je bewustzijn op richt’: op het proberen om je analytische geest te benutten bij het bewandelen van het spirituele pad of komt er ook een moment waarop je ziet dat die geest zijn beperkingen heeft en bereid bent om verder te kijken en een intuïtieve ervaring te krijgen in plaats van verstandelijk iets te begrijpen.