Spirituele concepten zijn niet lineair

Vraag: Wat is de waarde van de Bewuste Jij wanneer hij wordt vernietigd in het Heilige Vuur, zoals Lucifer in het boek ‘Mijn Levens met’?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

De Bewuste Jij is eenvoudig een voertuig dat de IK BEN Aanwezigheid gebruikt om een niet-geascendeerde sfeer van binnenuit te ervaren in plaats van van buitenaf en we hebben hier eerder al diverse leringen over gegeven. Wanneer je ascendeert, wordt de Bewuste Jij opgeruimd of gaat weer op in de IK BEN Aanwezigheid. Het is een proces dat moeilijk te beschrijven valt in woorden, omdat het niet lineair verloopt. Maar de waarde van de Bewuste Jij is dat hij het voertuig is om af te dalen, maar niet iets permanents is, het is geen gescheiden iets, het is geen gescheiden zelf.

Ik weet dat dit subtiele concepten zijn en vaak niet gemakkelijk te begrijpen, maar je moet je realiseren dat spirituele studenten geneigd zijn om ieder spiritueel concept te reduceren tot een lineair concept dat de lineaire, analytische geest kan begrijpen. De analytische geest is een waardevol hulpmiddel voor bepaalde taken, zoals we hebben gezegd, maar heeft ook beperkingen; de lineaire geest is natuurlijk geschikt om iets te begrijpen en te analyseren en het categoriseren van de fysieke wereld die lineair is, maar niet geschikt om spirituele concepten te begrijpen.

Daarom moet je ervoor oppassen dat jij je niet zo richt op de gesproken woorden dat die je intuïtieve vermogens afsluiten, want om het proces echt te kunnen begrijpen of te bevatten of te ervaren, moet je een intuïtieve ervaring krijgen en wij zouden in zekere zin kunnen zeggen dat begrijpen wat er met de Bewuste Jij gebeurt, in bepaald opzicht niet van belang, omdat je dit pas kunt bevatten als je het meemaakt.

Dus wanneer we dit moeten terugbrengen tot lineaire woorden, kunnen we niet helemaal voorkomen dat het concept enigszins vervormd wordt en op een niveau te brengen waarop er diverse interpretaties aan kunnen worden gegeven, omdat mensen het verschillend interpreteren en dan krijgen ze ruzie over wie het op de juiste manier heeft begrepen en dan moet ik zeggen dat je verkeerd hebt begrepen wat de bedoeling is van de lering die wij geven. Het is niet onze bedoeling dat je iets met je lineaire geest begrijpt, maar de lineaire geest te transcenderen en iets op een holistischere, intuïtievere manier te ervaren en op den duur natuurlijk de lineaire geest helemaal transcenderen, en dat gebeurt bij de ascensie.