Vraag over de zevenvoudige vlam in het hoofd

Vraag: In vorige leringen van geascendeerde meesters, de I Am leringen, wordt naast de drievoudige vlam in ons hart ook de zevenvoudige vlam in ons hoofd genoemd. In deze dispensatie wordt daar niet over gesproken, kunnen we er baat bij hebben als we dit weten en ook de leringen de zevenvoudige vlam in ons hoofd gebruiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Nogmaals, als jij je persoonlijk geroepen voelt om die leringen te bestuderen, doe het dan. Als je dat gevoel niet hebt, richt je dan op de lering die jou aanspreekt, welke dat ook is. Wij zijn hier niet op in gegaan. En bij de Summit Lighthouse hebben we dit ook niet genoemd. Omdat wij andere leringen hebben gegeven waarvan wij het gevoel hebben dat die belangrijker zijn of gemakkelijker toe te passen voor mensen.