Energie volgt de aandacht

Vraag: Wat betekent het als je zegt dat de energie stroomt naar waar jij de aandacht op vestigt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Estland:

In tegenstelling tot wat de wetenschap zegt, zijn je zintuigen niet alleen passieve ontvangstapparaten. Wanneer je naar iets kijkt, komen er natuurlijk lichtstralen van dat object op jouw retina, die raken je retina, maar omdat jij ook ziet, wordt er energie naar buiten gericht. Niet door je fysieke ogen, omdat het geen fysieke energie is, maar het is psychische energie zouden we kunnen zeggen – energie op emotioneel, mentaal, identiteitsniveau. Dit geldt voor alles waar jij je aandacht op richt. Daarom heb ik in een eerdere dispensatie gezegd – eigenlijk in de boeken over alchemie – dat de mens de slaaf is van zijn aandacht, omdat de energie gaat naar waar zijn aandacht heen gaat en dat de mens slechts kan volgen.

Het klopt dus wel dat jij alles waar jij je aandacht op vestigt, energie geeft. Daarom heb ik gezegd dat een groep mensen die bij elkaar komt, bijvoorbeeld in een religieuze beweging, gezamenlijk een entiteit creëert, een collectief beest dat op den duur zo krachtig kan worden dat het de gedachten van een individu overweldigt. Daar komen verslavingen uit voort.

Mensen die al duizenden jaren alcohol drinken, hebben een collectieve alcoholentiteit gecreëerd die zo sterk is dat ze de gedachten van veel personen kunnen overweldigen. Op elk terrein, bij alles wat mensen ondernemen, zal de neiging bestaan om dit te doen en dat gebeurt door middel van jouw aandacht. Dit is vanzelfsprekend niet iets fysieks – het zit in de emotionele, mentale en identiteitsrijken – maar het is een goede les. Het is belangrijk dat jij je hier van bewust bent en als je het gevoel hebt dat je beïnvloed wordt, of mensen kent die beïnvloed worden, door zulke entiteiten, dan kun je zeker oproepen doen om deze mensen los te snijden en de entiteiten te binden en verteren.