Onvoorwaardelijke Acceptatie leidt tot Onvoorwaardelijke Overgave van alle Omstandigheden

ONDERWERPEN: Jullie voorwaarden houden je buiten het koninkrijk van God – God accepteert jou zoals je bent – Doe wat ervoor nodig is om je voorwaarden los te laten – Jij moet ervoor kiezen jouw voorwaarden los te laten – De essentie van het spirituele pad is opgeven

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 mei 2007

Mijn geliefde harten, er bestaat natuurlijk geen grotere vreugde dan dat jullie spirituele moeder ziet dat haar kinderen hun hartvlam delen in een omgeving waarin iedereen het unieke van elkaar accepteert. Want mijn geliefden, als er één boodschap was die ik aan de mensheid duidelijk zou willen maken, is het juist deze: In de hemel wordt iedereen onvoorwaardelijk geaccepteerd zoals hij is. Want in de hemel zien wij enkel het unieke van jouw individualiteit in God, de individualiteit waarvoor jij geschapen werd en de individualiteit die jij zelf mede hebt geschapen door één te zijn met de Christusvlam in jouw hart.

Deze onvoorwaardelijke acceptatie zou letterlijk alle wereldproblemen kunnen oplossen en alle conflicten uit de wereld verwijderen – als dat, natuurlijk, onvoorwaardelijk door de mensen op de wereld zou kunnen worden geaccepteerd. En dat is nu juist het probleem. Want heel veel mensen op deze wereld zijn geconditioneerd te denken dat er altijd voorwaarden moeten zijn.

Jullie voorwaarden houden je buiten het koninkrijk van God
Juist die voorwaarden verhinderen dat jullie het koninkrijk binnenin je ervaart. Want je denkt dat jij gescheiden bent van dat innerlijke koninkrijk. En wat scheidt jullie daarvan, mijn geliefden? Welnu, je zou heel goed kunnen denken dat het aan een uiterlijke omstandigheid ligt, zoals je zonden, je karma of je psyche. Maar deze uiterlijke voorwaarden zijn slechts symbolen, symbolen voor het feit dat jij in jouw eigen geest, jouw eigen wezen, bepaalde voorwaarden bent gaan accepteren. Jullie zijn in de leugen, de kromme leugen, gaan geloven dat je, om terug te keren naar God, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Wat heeft je in de eerste plaats van God gescheiden? Dat waren voorwaarden! Je begon te geloven dat je aan bepaalde voorwaarden op deze wereld moest voldoen om het waard te zijn het koninkrijk van God te betreden dat je bent gaan zien als iets buiten jou, gescheiden van jou.

Jullie hebben gisteren gezien en ervaren dat er een berg in Ierland is die in de allereerste plaats door de katholieken wordt beklommen, die dit als penitentie doen, omdat ze zijn gaan geloven in de basale overtuiging dat je om gered te worden, aan bepaalde voorwaarden op deze wereld moet voldoen. En hoe pijnlijker die voorwaarden zijn, hoe meer zij denken dat zij hun zonden aan het terugbetalen zijn.

Waarom heeft Jezus gezegd dat jullie, tenzij je als kleine kinderen wordt, op geen enkele manier het koninkrijk zult binnengaan? Hebben kleine kinderen voorwaarden? Nee! Zij hebben onvoorwaardelijk lief. En ze aanvaarden liefde onvoorwaardelijk. Zij bezitten niet de volwassen verfijning van de geest en het intellect om zelfs maar deze voorwaarden te bedenken. Maar ze leren snel door de volwassenen om hen heen, hun ouders, hun leraren, hun dominees in de kerk, te observeren, waardoor ze al snel leren dat zij, om liefde te ontvangen, of al het andere wat je nodig hebt, aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

En dat maakt hen ontvankelijk om te geloven in een religie die zegt dat jij, als jij jezelf pijn doet door een heel steile berg met losse rotsblokken te beklimmen, dat misschien zelfs blootsvoets te doen, dan op een of andere manier door die pijn van jou, de God in de hemel tevredenstelt en jou dan jouw zonden vergeeft en jou in zijn koninkrijk toelaat. Maar de waarheid is dat God jou elk moment in zijn koninkrijk toelaat als jij de voorwaarden waarvan jij denkt dat die jou buiten dat koninkrijk houden, loslaat.

Hoe meer pijn zij zichzelf opleggen, hoe meer afstand zij in gedachten scheppen tussen hen en het koninkrijk van God. Want ze willen niet echt nadenken over de gedenkwaardige uitspraak die Jezus deed dat het koninkrijk binnenin jou is. Heeft hij niet gezegd: “Het koninkrijk van God komt niet door naleving?” En is blootsvoets een berg oplopen dan geen regel in de buitenwereld, een of ander concept in de buitenwereld, dat je naleeft en dat nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan?

God accepteert jou zoals je bent
Jullie Schepper, jullie God, accepteert jou onvoorwaardelijk zoals jij nu op dit moment bent. En er zijn twee betekenissen voor deze uitspraak. Want zou het duidelijk moeten zijn, gezien de kennis die jullie hebben – en ik besef natuurlijk dat de meeste mensen op de wereld deze leringen niet kennen of ze niet accepteren, maar jullie die deze leringen wel accepteren, jullie kunnen begrijpen dat je werd geschapen uit een groter spiritueel wezen dat uit een zelfs nog groter spiritueel wezen voortkwam en die keten van zijn gaat helemaal terug naar de Schepper.

Misschien heb jij je deze lering nog niet helemaal geïnternaliseerd en geaccepteerd. Maar jullie kunnen hem wel begrijpen – in ieder geval op intellectueel niveau – en daarom kun je ook begrijpen dat wanneer jij uit het eigen Wezen van de Schepper werd geschapen, God de Schepper zichzelf heus wel accepteert. En God de Schepper accepteert dat een deel van zijn Wezen op jou is overgegaan. En dus zou jij in staat moeten zijn te begrijpen en accepteren dat God dat deel van jouw Wezen onvoorwaardelijk accepteert dat echt een individualisatie van de Schepper is.

Maar ik wil jullie graag een diepere lering te geven, waarvan ik weet dat het van jullie vraagt dat jullie je geest en hart oprekken en op jullie emoties te letten en de reactie in jouw innerlijk opmerkt. En dus vraag ik jullie, terwijl ik deze woorden spreek, om op jouw reactie, jouw gedachten, jouw gevoelens – de voorwaarden die in jou opkomen – te letten. Want ik moet zeggen dat veel van jullie vandaag naar jullie zelf kijken en dan zeggen: “Ik kan begrijpen dat God mijn Godvlam accepteert, mijn IK BEN Aanwezigheid accepteert, mijn goddelijke individualiteit, maar ik ben echt in een lagere bewustzijnsstaat. Ik heb een ego in het leven geroepen. Ik heb voorwaarden geaccepteerd. Ik heb misschien psychische problemen. Ik heb bepaalde dingen in mijn leven gedaan. En hoe kan God dit allemaal accepteren? Dus hoe kan God die persoonlijkheid in de buitenwereld, dit identiteitsgevoel in de buitenwereld, dat ik op deze wereld heb geschapen, accepteren?”

Maar zie je mijn geliefden, de waarheid is dat God jou accepteert zoals jij op dit moment bent. En God accepteert jou onvoorwaardelijk. Let op jullie reacties. Let op hoe jouw ego worstelt met deze uitspraak en met redenen aankomt waarom dit niet zo kan zijn. “Want als God mij accepteert zoals ik op dit moment ben, waarom moet ik dan door dit zware pad heen van penitentie doen en vergeving van zonden krijgen en gered worden door een externe verlosser?”

De waarheid is dat het pad dat jij moet doorlopen, het pad is dat jij hebt gevormd door de voorwaarden die jij hebt geaccepteerd. Afhankelijk van welke voorwaarden en hoeveel jij hebt geaccepteerd, is er een pad dat ieder van jullie volgt. Maar dit is de essentiële sleutel die maar zo weinig mensen hebben begrepen: Het pad dat jij moet volgen om je te kwalificeren voor je vrijheid voldoet NIET aan de uiterlijke voorwaarden die jij bent gaan accepteren. Het pad is dat je die voorwaarden loslaat!!! In gaan zien dat die niet echt bestaan, dat dit illusies zijn, dat het dualistische illusies zijn die door de kromme geest zijn bedacht, door de gevallen bewustzijnsstaat, door het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit.

Veel van jullie hebben je dit al gerealiseerd, omdat jullie dit in je eigen leven hebben ervaren, dat je door een periode van zoeken of depressie of moeilijkheden in de buitenwereld bent heengegaan, alleen maar om op het punt te komen dat je het opgaf, je het losliet, toen je zei: “Ik hoef deze overtuiging niet meer. Ik hoef deze plaatsvervangende boetedoening niet meer. Ik hoef mij geen zondaar te voelen.”

Begrijpen jullie de essentiële eigenschap waardoor je denkt dat jij om gered te worden aan een voorwaarde in de buitenwereld moet voldoen? En er dus je hele leven naar streeft een goed katholiek te zijn, of een goede moslim, of een goede hindoe, of een goede new age persoon, of wat je ook maar denkt dat het uiterlijke pad behelst. En toch is het alternatief dat jij je realiseert dat het echte pad, het innerlijke pad, is dat jij de voorwaarden die binnenin jou zitten, loslaat in plaats van te proberen aan die voorwaarden in de buitenwereld te voldoen, die alleen jouw aandacht maar afleiden van het koninkrijk van God dat binnenin jou is door jou te laten denken dat jij een of ander koninkrijk in de buitenwereld moet ingaan, dat jij een verlosser van buitenaf nodig hebt, of een kerk in de buitenwereld, of aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld moet voldoen.

Doe wat ervoor nodig is om je voorwaarden los te laten
Soms is het trouwens nodig is dat je fysiek een berg beklimt om te beseffen dat je niet die berg hoeft te beklimmen, omdat je het allemaal binnenin jou kunt vinden. Maar er is niets mis met een berg beklimmen om tot dat besef te komen. Maar er is toch ook niets mis met de berg half te beklimmen of helemaal niet. Je ziet, wat je ook in de buitenwereld moet doen om die buitenwereld op te geven, is volledig acceptabel.

Maar ik wens op jullie over te brengen – en waar ik jullie toe kan inspireren om aan de wereld over te brengen – is dat de essentie van het spirituele pad, de essentie van verlossing, juist is dat jij die innerlijke voorwaarde moet overwinnen die jou laat denken dat jij aan een voorwaarde in de buitenwereld moet voldoen. En wanneer je dat beseft – wanneer jij dat volledig beseft – kun jij de voorwaarden in de buitenwereld loslaten. Jij kunt dan herboren worden in de Geest.

Heeft Jezus niet tegen Nicodemus gezegd (Johannes 3:5), dat om het koninkrijk binnen te gaan een mens geboren moet worden uit water en dat hij geboren moet worden uit Geest? Welnu, het volgen van een pad in de buitenwereld is het proces om uit water geboren te worden. Maar wanneer je op het punt komt dat je beseft wat ik zojuist heb uitgelegd – dat het niet de voorwaarden in de buitenwereld zijn – welnu dan kun je de totale overgave ervaren – de onvoorwaardelijke overgave – die de wedergeboorte in de Geest tot stand brengt, waardoor jij ineens kunt aanvaarden wie jij bent. En wanneer jij accepteert wie jij op dit moment bent, dan kun je loslaten wat onecht is in plaats van eraan vasthouden.

Begrijpen jullie het heel subtiele psychologische mechanisme dat in het spel komt wanneer je de kromme leugen accepteert dat jij om Gods koninkrijk binnen te gaan, acceptabel moet zijn in de ogen van God – en wat bepaalt of jij acceptabel bent in de ogen van God is of jij aan bepaalde voorwaarden voldoet die op deze wereld worden gedefinieerd door een of andere leraar of zelfs jouw eigen ego? Wanneer jij gelooft dat jij, om gered te worden, aan deze voorwaarden in de buitenwereld moet voldoen, welnu dan begint een psychologisch mechanisme in werking te treden dat jij niet volledig kunt accepteren dat jij deze voorwaarden hebt. Je kunt zoals Jezus heeft gezegd, niet zeggen dat jij er de eigenaar van bent.

En wanneer je daar niet de eigenaar van bent, kun jij ze ook niet opgeven. Want jij kunt niet ronduit zeggen: “Maar dit is niet echt. Ik hoef dit niet langer meer met mij mee te dragen. Ik hoef deze voorwaarde niet meer te accepteren of de overtuiging te accepteren die ervoor heeft gezorgd dat ik een illusie die ik al zolang met mij meedraag, nog langer accepteer.”

Dus wanneer jij denkt dat het pad gaat over het voldoen aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld, wordt het onmogelijk voor jou om naar jouw persoonlijke tekortkomingen te kijken, naar je menselijke toestand te kijken en te zeggen: “Dit is onecht. Hier moet ik van af.” In plaats daarvan doe je wat veel mensen op de wereld doen. Ze negeren de balk in hun eigen oog. En ze richten al hun aandacht op de splinter in het oog van iemand anders of ze richten zich op het pad van de buitenwereld door te zeggen dat als ik zoveel maal ‘Wees gegroet Maria’ heb gezegd en zoveel kaarsen aansteek of blootsvoets bij een berg oploop en mezelf een of andere pijn aandoe, dan moet God mij wel accepteren, ook al heb ik niet die voorwaarden losgelaten die mij – in mijn eigen gedachten – buiten het koninkrijk binnenin mij houden.

Wanneer je dat besef krijgt – dat God jou accepteert zoals jij op dit moment bent – dan kun je zeggen: “Nu, als God mij kan accepteren, ook al beschouw ik mijzelf misschien als een onvolmaakt menselijk wezen, dan kan ik toch zeker ook wel mezelf accepteren.” En de reden dat jij in staat zou moeten zijn om jezelf te accepteren, is juist deze mijn geliefden: God heeft jullie vrije wil gegeven. En dat betekent dat God je het recht heeft gegeven om deze wereld te betreden en een bepaalde wereld te scheppen gebaseerd op alle voorwaarden die jij hebt uitgekozen om te accepteren. En God heeft van het universum een spiegel gemaakt om dat beeld naar jou terug te kaatsen, zodat jij elke ervaring die jij maar wilt, kunt scheppen.

Jij moet ervoor kiezen jouw voorwaarden los te laten
Zie je dat God jou vrije wil heeft gegeven? God heeft je het recht gegeven om de ervaring te creëren die jij op dit moment hebt – omdat jij vrije wil hebt. En God accepteert dat je het recht hebt om je huidige ervaring te creëren. Maar mijn geliefden, wanneer je helemaal beseft waar het pad over gaat, besef je ook dat je elke ervaring kunt loslaten die jij nu op dit moment hebt. Wanneer jij beseft dat die ten eerste onecht is, en ten tweede: Ik heb genoeg van die ervaring. Ik wil hem niet meer. Ik heb hem niet meer nodig. Wanneer jij dat besef krijgt, zal je pad nieuwe betekenis krijgen. Je leven zal veranderen, zoals enkelen van jullie hier tot uitdrukking hebben gebracht, omdat jij ineens beseft dat alle ervaringen in de buitenwereld onecht zijn en zij kunnen jou niet buiten het koninkrijk van God houden, tenzij je die laat voortbestaan door ze te accepteren.

Dit is juist wat de wereld van je wil. De wereld wil dat jij deze voorwaarden blijft accepteren waarin jij ging geloven en die de wereld nog steeds gelooft: je familie, je vrienden, de maatschappij, de wereld in het algemeen, je priesters. Zij willen dat jij de voorwaarden accepteert die zij accepteren. Want als jij dat niet doet, verstoor je hun overtuiging dat zij zichzelf niet kunnen veranderen, dat zij geen verantwoording voor hun leven en hun eigen verlossing hoeven te nemen, want zij kunnen wel wachten tot Jezus in de lucht verschijnt, of wachten op een wonderbaarlijke verschijning van Moeder Maria, of wachten tot Saint Patrick terugkomt met een of andere wagen van vuur om de mensen op te tillen.

Daarom heeft er altijd afgoderij van de heiligen en de wijzen die opvallen in de menigte, bestaan. Want door ons op een voetstuk te plaatsen, geef je mensen het excuus om te zeggen: “Zij waren bijzonder, dus ik kan niet wat zij hebben gedaan.” Maar mijn geliefden, als je eerlijk kijkt naar mijn leven als Moeder Maria, wat was er dan zo spectaculair aan mij in dat leven? Ik heb geboorte gegeven aan een kind. Maar hebben niet veel vrouwen dat gedaan? Het was natuurlijk soms een moeilijk kind, maar andere kinderen zijn ook een uitdaging voor hun ouders. Enkelen van jullie zouden zeker kunnen toegeven dat jullie je ouders op vele manieren hebben uitgedaagd. En enkelen van jullie hebben het gevoel dat jullie kinderen een grote uitdaging voor jullie zijn. Dus wat was er dan anders aan mij?

Als er één ding was wat ik zou willen dat de wereld leerde van mijn leven als Maria, zou het zijn dat het bijzondere aan mij was, dat ik bereid was om op te geven – om alles op te geven, om te luisteren naar de innerlijke aanwijzingen die van mijn hogere Wezen kwamen. Ah, zeg je, maar is er dan geen engel aan mij verschenen om mij te vertellen wat ik moest doen? En ja, maar weet je ook hoe die verschijning plaats vond? Want ik kan je ervan verzekeren dat het niet de versie was waar Hollywood mee aankwam in hun steeds accelererende zoektocht om een betere film te maken dan de laatste, en met meer speciale effecten of geweld.

Dit is opnieuw de afgoderij van de wereld die deze voorwaarden wil scheppen. Want jullie ego wordt geboren uit voorwaarden. Jouw ego gelooft serieus en oprecht dat hij niet zonder voorwaarden zou kunnen overleven. Wat nog waar is ook, omdat jouw ego op het moment dat jij jouw voorwaarden loslaat, geen macht meer over jou heeft. Noch jouw ego, noch de prins van de wereld zal iets bij jou vinden. Dus wil jouw ego niet dat jij iets opgeeft, omdat hoe meer voorwaarden jij hebt, hoe meer jouw ego de baas is over jou en hoe meer jouw ego zich op zijn gemak voelt.

Er zijn veel mensen op de wereld die zich zo met hun ego hebben vereenzelvigd dat zij zich zo op hun gemak voelen in dat hele mooie hokje dat zij voor zichzelf hebben gemaakt, waarin ze het gevoel hebben dat zij de touwtjes in handen hebben en hun leven is helemaal geritualiseerd. Iedere morgen staan ze op en doen ze precies hetzelfde. En ze gaan naar het werk en komen weer thuis en bekijken dezelfde shows op tv en alles is aan rituelen onderworpen en geordend. Maar als ze in een nieuwe situatie, een onverwachte situatie, zouden terechtkomen, dan zouden ze desintegreren. Ze zouden dat niet kunnen hanteren.

Jullie zien in je eigen leven dat je bereid bent uit jouw comfortabele leven te stappen, naar het spirituele pad op zoek te gaan in welke vorm ook en het je leven te laten veranderen. Het enig echte verschil met degenen van ons die zijn geascendeerd en degenen die niet zijn geascendeerd, is dat wij bereid waren om – geleidelijk – al onze voorwaarden op te geven. Wij waren bereid om dagelijks te sterven (1 Korinthiërs 15:31), zoals Paulus heeft gezegd, om een paar van onze voorwaarden dagelijks te laten sterven. En we bleven dit steeds maar weer doen tot er ineeens niets meer was om op te geven, omdat wij echt bereid waren om ons leven te verliezen om Christus te volgen.

De essentie van het spirituele pad is opgeven
Het was natuurlijk een grote opgave voor mij om mijn zeer comfortabele en geordende leven in het klooster op te geven en plotseling terug te keren naar de wereld en een kind te krijgen. Het was opnieuw een grote aanpassing te beseffen dat we dat kind buiten Israël moesten brengen en naar Egypte vluchten. Er waren nog veel meer aanpassingen nodig toen Jezus opgroeide en hij een duidelijker beeld kreeg van zijn missie en ik een helderder visie kreeg.

De dood van Jozef was een grote aanpassing voor mij, met veel kinderen achtergelaten te worden. Toen Jezus het huis verliet op jonge leeftijd om zijn spirituele pelgrimage te doen – toen hij weer terugkwam. Zeker, mijn geliefden, toen ik bij het kruis stond en hem zag worstelen en eindelijk de geest zag geven door de laatste van zijn voorwaarden op te geven, die mij hebben geïnspireerd om de voorwaarden op te geven die ik had over het leven van mijn zoon en hoe zijn missie zich zou ontvouwen. Want zoals Jezus heeft uitgelegd, had hij zelfs aan het eind nog bepaalde illusies. En ik had ook nog bepaalde illusies over hoe zijn spirituele missie zich moest ontvouwen. Ik had zelfs nog bepaalde illusies waar ik daarna nog aan heb vastgehouden, tot het eind van mijn incarnatie toen ik ze eindelijk allemaal opgaf.

En laat mij jullie dus simpelweg dit zeggen: jullie hebben al veel opgegeven om te komen waar je nu bent. Jullie hebben veel opgegeven, mijn geliefden. Dus is het zo moeilijk te accepteren dat het pad maar over één ding gaat – opgeven, het loslaten van alle voorwaarden? Want als je dit eenmaal accepteert, wordt het veel gemakkelijker om de voorwaarden op te geven. Want je beseft dat hoe meer jij opgeeft, hoe veel vrijer jij je van binnen voelt. En zo bouw je een impuls, en als je eenmaal voorbij een bepaald punt bent, besef je dat overgave niet een verlies is, overgave is geen offer, overgave is niet de Via Dolorosa. Overgave is vreugde. Overgave is vrijheid. En hoe meer jij loslaat, hoe vrijer jij bent.

Dit is mijn geschenk voor jullie vanmorgen, het geschenk van overgave. Als je hulp nodig hebt om iets op te geven of een duidelijker beeld van wat jij moet opgeven – de illusie inzien zodat je hem los kunt laten – wend je dan tot mijn hart. Zeg een rozenkrans op als je daar behoefte aan hebt. Of vraag me gewoonweg en luister dan naar mijn antwoord. Luister zowel van binnen als in de buitenwereld. Want ik zal naar een manier zoeken om jou het antwoord te geven dat je zoekt. Als je mij niet in jouw hart kunt horen, zal ik je een boek of iemand sturen die het je vertelt.

De schoonheid van een spirituele gemeenschap is dat wanneer jullie bijeenkomen, jullie elkaar kunnen helpen om dingen te zien die jij niet bij jezelf kunt zien. En ik zeg je nogmaals, hoe groter jullie onvoorwaardelijke acceptatie is in jullie gemeenschap, hoe beter jullie elkaar kunnen helpen en hoe sneller jullie individueel en collectief kunnen groeien. Want onze grootste wens is natuurlijk een spirituele gemeenschap te zien, een spirituele gemeenschap die zal manifesteren wat maar heel weinig gemeenschappen door de tijd heen hebben gemanifesteerd, namelijk een omgeving waarin iedereen onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd zoals hij is. Dit betekent niet dat dit een gemeenschap is waarin alles mag en waarin het ego en de mensen die gevangen zitten in het kromme bewustzijn van macht en controle te willen bezitten, de baas zijn in die gemeenschap. Maar het betekent een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd kan voelen.

Want ik moet zeggen dat als jullie zo’n omgeving kunnen creëren, jullie de grootste bescherming krijgen tegen degenen die haar proberen te vernietigen of aan de macht te komen. Want ze kunnen niet omgaan met een omgeving waarin ze worden geaccepteerd. Ze willen dat jullie hen afwijzen mijn geliefden, omdat het hun essentiële illusie bevestigt dat zij van jou en God gescheiden zijn. En dit is de illusie die ze nodig hebben om hun behoefte dat zij beter zijn dan anderen, te handhaven. Want ze hebben nog niet genoeg gekregen van het dualistische spelletje waar Jezus zo welsprekend over heeft gesproken op de laatste conferentie.

Dus mijn geliefden, laat ik jullie achter met de onvoorwaardelijke acceptatie van mijn Moederhart. En ik prijs jullie voor jullie bereidheid om jullie hartvlam te delen. En ik vraag jullie na te denken over hoe jullie elkaar onvoorwaardelijk kunnen accepteren. Maar vergeet niet in de spiegel te kijken en eraan te werken om jezelf onvoorwaardelijk te accepteren. Dus verzegel ik jullie in de onvoorwaardelijke acceptatie van mijn Moederhart, die echt alle mensen op deze mooie planeet kan omvatten. Wees in vrede in mijn liefde.