Help me het Conflict in het Midden-Oosten te verteren

ONDERWERPEN: Rozenkransen versterken het effect van mensen die fysiek werk doen – Waarom het Midden-Oosten het middelpunt van conflicten is – Achterop zijnde zielen – Nieuwe technologie voor de onafhankelijkheid van energie – De Rozenkrans om Conflicten te Verteren

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 januari 2005

Rozenkransen versterken het effect van mensen die fysiek werk doen
Mijn geliefde harten, ik kom jullie de dankbaarheid van de hemel schenken voor het magnifieke werk dat jullie gedaan hebben met de rozenkrans voor Rampen en de andere rozenkransen die jullie opgezegd hebben. Ik wil dat jullie naar deze ramp kijken en zien dat zelfs veel medische experts verrast zijn dat er niet uitgebreid besmettelijke ziekten zijn uitgebroken. Deze experts verwachtten, volgens hun medische mening en inschatting, dat zulke ziekten net zo veel mensen zouden kunnen doden als direct door de tsunami’s. Ik wil dat jullie begrijpen dat als jullie niet met mijn rozenkransen hadden gewerkt, deze epidemieën inderdaad waren uitgebroken.

Ik vraag je niet hierdoor op een bepaalde manier verwaand te worden, omdat alleen jullie en de rozenkransen deze epidemieën voorkomen hebben. Veel toegewijde zorgverleners waren natuurlijk ter plekke en namen de fysieke maatregelen die ook een noodzakelijk ingrediënt waren om het uitbreken van ziekten te voorkomen. Toch moet ik jullie zeggen dat wanneer iemand op aarde het spirituele werk verricht, de fysieke gevolgen op andere mensen veel groter effect hebben.

Dit is een principe dat ik jullie wil laten begrijpen door te zien hoe maar een paar mensen die een rozenkrans opzeggen, positieve invloed op een situatie kunnen hebben zoals de nasleep van de tsunami. Jullie oproepen hebben ook velen geheeld en getroost, hebben wegen geopend om kritieke voorraden op de juiste plaats te krijgen en ze hebben het de overlevenden gemakkelijker gemaakt om te beginnen met de wederopbouw. En jullie oproepen hebben ook gezorgd voor royale financiële hulp.

Dit zou je een realistische inschatting moeten geven van wat je kunt bereiken wanneer de spirituele mensen op aarde, mijn rozenkransen gebruiken om de inspanningen te versterken van degenen die fysieke actie ondernemen om de omstandigheden op aarde te verbeteren. Dit zou jullie het gevoel moeten geven dat er echt geen beperkingen bestaan met betrekking tot wat er bereikt kan worden, met betrekking tot positieve veranderingen op aarde, behalve misschien de beperkingen die in jullie geest rondzweven.

Zien jullie niet dat jullie, bijna vanaf je kleutertijd, zijn opgevoed om de kracht van God en Gods vaardigheid om de wereld te veranderen, te beperken? En jullie zijn vooral opgevoed om Gods kracht door jullie heen te laten werken, te beperken. Dit is natuurlijk het meest bespottelijke op aarde, dat de zonen en dochters van God geprogrammeerd zijn hun erfelijke lijn te ontkennen en daardoor geprogrammeerd om God de vaardigheid om door hen heen te werken, te ontzeggen.

Mijn geliefden, zien jullie niet dat het Jezus’ allereerste bedoeling was te komen om de illusie te vernietigen dat God niet door een mens heen kan werken en positieve veranderingen op aarde teweegbrengen? Hij kwam aantonen dat niets te moeilijk is voor de Heer en dat met God alles mogelijk is. En jij bent bij God als je diep naar binnen gaat, wanneer je naar het koninkrijk van God dat binnenin jou is, gaat en de God Aanwezigheid daar vindt die echt diep in ieder mens zit.

Mijn rozenkransen zijn geen vervanging om de Aanwezigheid van God in jou te vinden. En ik zou nooit willen dat jullie die zo beschouwen. Maar mijn rozenkransen zijn richtsnoeren, ze zijn een ladder die je helpt naar het koninkrijk van God in jou op te klimmen. De rozenkransen helpen je boven het massabewustzijn uit te klimmen dat je naar beneden trekt om je sterfelijkheid te accepteren, of zelfs te accepteren dat jij een ellendige zondaar bent die passief moet wachten op een verlosser in de buitenwereld om jou te redden.

Waarom het Midden-Oosten het middelpunt van conflicten is
Hoewel ik kom om jullie te feliciteren met het magnifieke werk dat jullie hebben gedaan, kom ik ook jullie aandacht op een ander probleem vestigen, waar ik jullie hulp echt bij nodig heb. Dit is het probleem van het conflict in het Midden-Oosten, en het meest specifiek het conflict in Irak en het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Zoals jullie zien, zijn deze twee conflicten nu in een stadium gekomen dat ze beide het potentieel hebben meer conflicten, geweld en zelfs oorlogen tussen naties in groter verband op te wekken.

Hoe is het mogelijk dat deze specifieke regio op aarde de bron van zoveel conflicten is? Hoe kan het dat God deze specifieke regio zo’n belangrijke rol laat spelen door zoveel macht in handen te hebben over de oliereserves van de wereld? Hoe kon God dit laten gebeuren?

Nu, zoals altijd liet God het niet gebeuren. De mensheid liet het gebeuren, omdat ondanks het feit dat drie belangrijke religies in die regio begonnen zijn, de grote meerderheid van de inwoners van die regio hebben geweigerd de ware innerlijke leringen van deze religies te belichamen. Iedereen die de mystieke leringen van de islam, de mystieke leringen van het judaïsme of de mystieke leringen van het christendom belichaamt, zullen natuurlijk niet het veevoer van degenen zijn die niets anders willen dan bloedvergieten en oorlog voeren. Zo iemand zou natuurlijk weigeren om deel te nemen aan de eindeloze conflicten en zoektochten naar wraak die aangewakkerd worden door de krankzinnige overtuiging dat mensen het recht in eigen hand moeten nemen, omdat God dat niet doet. Of de overtuiging dat God de mens recht laat spreken door hun medemensen te doden.

Dus vanwege de wijd verbreide weigering om één van deze religies te belichamen, hebben we nu een situatie in het Midden-Oosten waarin een groep zielen, die zich bijna volledig toelegt op oorlog voeren en wraak nemen, een groot deel van de oliereserves van de wereld in handen heeft en daardoor de rest van de wereld kan intimideren. We zouden misschien kunnen zeggen dat de gewone bevolking in die streek de middelen heeft geweigerd die God hen gegeven heeft om zich boven de strijd in hun innerlijk te verheffen, en vanwege deze weigering zijn ze ten prooi gevallen aan de ophitsers tot oorlog in hun midden. Zie je mijn geliefden, wanneer je de vijand in jou niet verslaat, word je een gemakkelijke prooi voor de vijand van buitenaf.

Achterop zijnde zielen
We zouden deze zielen achterop zijnde zielen kunnen noemen, omdat ze naar de aarde gekomen zijn na de Zondeval en ze kwamen omdat ze zich met oorlog voeren op andere planeten hadden bezig gehouden. En sindsdien zijn ze dit eindeloze en – in de ogen van volwassen zielen – ongegrond oorlog voeren, blijven doen. En dat zie je tegenwoordig in het Midden-Oosten, namelijk de mensen, zelfs in leiderschapsposities, die over vrede spreken maar ze spreken nooit eerlijk over vrede. Ze spreken enkel over vrede op hun voorwaarden en ze praten de wereldopinie naar de mond om hun zin te krijgen. Deze zielen worden verteerd door hun hoogmoed dat hun zin krijgen belangrijker voor hen is dan iets anders. Dus staan ze klaar om hun eigen mensen te doden, zelfs zelf te sterven en de hele planeet waarop ze leven op te blazen om hun zin maar te krijgen. En hierin staan ze echt apart van de meeste mensen op aarde.

Juist omdat deze zielen weigeren hun hoogmoed, hun ego en hun nooit eindigende eisen voor menselijke gerechtigheid en wraak te laten varen, komen ze tegenwoordig ver achteraan bij de spirituele ontwikkeling van de mensheid in het algemeen. En dus wordt het inderdaad tijd om het oordeel van de hemel op te roepen om deze achterop zijnde zielen en de duistere krachten die hen steunen en gevangen houden, van de aarde te verwijderen. Het wordt de hoogste tijd hen van de aarde te verwijderen en naar andere wereldsystemen over te brengen waar ze nog een kans kunnen krijgen om te groeien, of waar ze zichzelf kunnen vernietigen zonder heel veel goede zielen mee te nemen die tegenwoordig op aarde zijn geïncarneerd.

Maar om die zielen over te brengen, moet een kritieke massa mensen zich losmaken van de achterop zijnde zielen en hun achterop zijnde filosofie van wraak en van de noodzaak om hun zonden uit het verleden schoon te wassen door het verspillen van menselijk bloed. En ondanks het feit dat deze achterop zijnde leiders een aantal keren kleur bekend hebben, moet de wereld nog in opstand komen om hen en hun filosofie af te wijzen. In feite blijft de wereld op haar tenen lopen rondom die leiders in het Midden-Oosten en weigeren net als het kind uit te roepen: “Maar de keizer heeft niets aan!” en op diezelfde manier moet de wereld zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de oliereserves waar deze mensen de macht over hebben.

Je ziet duidelijk dat de wereld in 1973gewaarschuwd werd, toen deze achterop zijnde zielen de wereld op de rand van een kernoorlog brachten en vervolgens de wereld in een economische crisis gedompeld hebben. Maar sindsdien zijn de rijke naties die waarschuwing vergeten en ze hebben maar weinig gedaan om zich onafhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten te maken. Toch kon dit gebeuren, omdat zowel de leiders als de bevolking van de Westerse landen zich hebben bedotten door een klein aantal multinationale bedrijven waar ook door zulke achterop zijnde zielen de macht in handen hebben. En dan krijg je opnieuw een situatie waarin olie de aanleiding kan worden om opnieuw een oorlog op grote schaal te beginnen.

Zodoende heeft de karmische terugkeer door de nalatigheid van de mensen spanning opgebouwd en dit is toegestaan volgens de Wet van Karma. Dergelijke spanning moet zich laten opbouwen tot het niet meer genegeerd kan worden en tenslotte de mensen wekt. Zal de rest van de wereld deze zielen in het Midden-Oosten met oorlog voeren en hun conflicten laten doorgaan? Zullen ze de mensen in het Midden-Oosten die beweren dat ze aan de vrede werken, hun gruweldaden blijven plegen zonder hen aan te vechten? Zal de wereld zich afhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten blijven opstellen wanneer de geascendeerde meesters al daadwerkelijk nieuwe technologie en nieuwe kennis hebben uitgebracht die de wereld onafhankelijk kan maken van de olie uit het Midden-Oosten of welke olie ook door olie als brandstof te vervangen?

Nieuwe technologie voor de onafhankelijkheid van energie
Ja, deze nieuwe technologie bestaat al, maar ze is verborgen door zowel privé-organisaties als bepaalde regeringen en wordt zo voor de mensen achtergehouden. En dit is gedaan, omdat degenen die in de grote bedrijven zitten hun monopolie en macht over de energiesector niet los willen laten. En dan zien we weer dat de mensen in het westen niet in opstand komen tegen hun leiders. Ze laten zich als vee in de kooi opsluiten, waar ze gedwongen worden olie te consumeren om hun huizen te verwarmen of in hun auto’s te rijden of hun maatschappij te leiden, zodat ze in de macht zijn van hun regering door de dreiging van torenhoge olieprijzen of een vermindering in de olieaanvoer.

Dit wordt dan het collectieve karma van een volk dat haar verantwoording negeert om te weten te komen wat er aan de hand is in hun land en die haar plicht verzuimt om rekenschap van hun leiders te vragen. Er zouden wijdverbreid luide protesten moeten komen in het Westen die eisen dat alle geschikte technologieën onmiddellijk vrijgegeven moeten worden, zelfs zover gaan dat ze bepaalde bedrijven die dergelijke technologie, of het patent erop, bezitten, boycotten. Men zou vreedzaam de regeringen moeten omverwerpen die weigeren technologie uit te brengen of te gebruiken, omdat ze omgekocht zijn of onder druk staan van monopolistische bedrijven die kunstmatig tekorten willen creëren om hun winst op te voeren.

Deze technologie is natuurlijk geen eigendom van iemand persoonlijk of organisatie of regering. Ze wordt juist door de geascendeerde meesters gegeven met de bedoeling om de afhankelijkheid van olie of ander fossiele brandstoffen op te heffen. Dit is een geschenk van de geascendeerde meesters die de wereld naar een heel nieuw niveau moet tillen, waardoor de groei van de maatschappij niet beperkt zal worden door grote monopolies die de fossiele brandstofreserves in handen hebben.

Met de uitgave van deze nieuwe technologie zal het de wereld dus mogelijk gemaakt worden armoede en verhongering op de hele planeet uit te roeien. Dit zal dan een nieuw tijdperk worden dat natuurlijk net zo’n grote invloed op de wereld moet uitoefenen als de industriële revolutie op de Westerse wereld. Het is de bedoeling dat het armoede en verhongering uitroeit, zodat alle kinderen ter wereld kunnen opgroeien in een maatschappij waarin ze genoeg te eten hebben en ze economische kansen krijgen om hun lot te verbeteren in overeenstemming met hun bereidheid om zichzelf te verbeteren.

Dit zal dan een technische revolutie vormen die zal uitgroeien tot een economische en sociale revolutie die de onhoudbare situatie zal omverwerpen van een kleine groep naties die extreem rijk zijn en hun ongelooflijke bronnen verspillen, terwijl een grote groep naties in zo’n schrijnende armoede leeft, dat mensen nauwelijks hun kinderen kunnen voeden.

De Westerse geïndustrialiseerde naties zijn natuurlijk net de edelen uit de middeleeuwen, die consumeren en die de grote meerderheid van de bronnen van de planeet in handen hebben. En de Westerse naties zijn natuurlijk net zo verblind door hun eigen macht als de edelen. Daardoor weigeren ze te luisteren naar de oproep om hun broeders hoeder te zijn. Zoals met de edelen is gebeurd, zal deze macht hen verblinden tot de tegenkracht die ze hebben gecreëerd de kritieke massa bereikt en hun macht omverwerpt, net zoals met de feodale heren in het middeleeuwse Europa is gebeurd.

Dit is onvermijdelijk, maar het kan enorm geaccelereerd worden door een paar mensen die verlichte aanroepen doen. Toch is het nog niet de tijd om de oproepen voor onafhankelijkheid van energie te doen en daardoor zal dit een onderwerp voor een toekomstige rozenkrans worden. Ik wenste jullie echter de visie te geven over de komende veranderingen, zodat jullie deze visie in gedachten kunnen hebben als je de verwijdering oproept van die achterop zijnde zielen die conflict na conflict scheppen in het Midden-Oosten en waar ook maar – en die dit doen door op de afhankelijkheid van de wereld van die fossiele brandstoffen in te spelen.

Het wordt tijd dat jullie beseffen dat ieder aspect van de menselijke maatschappij gemanipuleerd wordt door een kleine machtselite van achterop zijnde zielen, zoals Jezus uitgelegd heeft. En hoewel deze zielen rond paraderen als de hoge en machtige heren, zijn ze in werkelijkheid in spirituele zin onderontwikkeld. En daardoor geen partij voor de spiritueel volwassen zielen – zolang deze zielen verlicht zijn en bereid om de kracht van God in hen te ontketenen. Dus ik vraag jullie in opstand te komen tegen de achterop zijnde zielen en hun leugens en om dat te doen, geef ik jullie een nieuwe rozenkrans als hulpmiddel.

De Rozenkrans om Conflicten te verteren
Ik geef jullie vandaag een nieuwe en zeer krachtige rozenkrans die speciaal geschreven is om gewapende conflicten, zoals in het Midden-Oosten, te verteren. Maar deze rozenkrans kan ook gebruikt worden om elke vorm van gewelddadig conflict te verteren, nieuw of oud, en ik kan je ervan verzekeren dat dit nog vele keren nodig zal zijn in de komende jaren.

Mijn laatste twee rozenkransen zijn specifiek om negatieve energie te verteren en ik vraag je om alert te blijven op welke invloed het op jou persoonlijk heeft. Als je het gevoel krijgt dat het opzeggen van één van deze rozenkransen een te zware last wordt, dan vraag ik je om in plaats daarvan een paar dagen één van mijn andere rozenkransen op te zeggen. Als jij je ook maar op enige manier belast voelt door energie, dan is de Oost-West rozenkrans het krachtigste middel om deze energie te verteren.

Daarom vraag ik je om alert te blijven op je individuele situatie en niet meer op je te nemen dan je op een evenwichtige en harmonieuze manier kunt hanteren. Ik wil dat jullie weten dat iedereen die mijn rozenkransen opzegt, zeer gewaardeerd wordt. Ik wil ook dat jullie weten dat ik me er volledig van bewust ben dat jullie een leven moeten leiden en voor dingen moeten zorgen op de fysieke wereld. Daarom vraag ik jullie opnieuw jezelf niet te overschatten.

Denk aan de verklaring van Jezus: “Geef aan Caesar wat van Caesar is en aan God wat van God is.” Je hebt fysieke verantwoordelijkheden op deze wereld, dus voel je niet slecht als je daar voor moet zorgen. Toch hoop ik dat jullie ook wat tijd vinden om God de energie en het gezag te geven om door die sluier heen op aarde te stappen en de wonderen te verrichten die echt verricht kunnen worden als antwoord op jullie oproepen die in mijn rozenkransen gedaan worden.

Het is geen toeval dat mijn rozenkransen wonderrozenkransen genoemd worden, omdat ze waarachtig het potentieel hebben om de fysieke manifestaties te brengen van gebeurtenissen die de meeste mensen als wonderen beschouwen. En ik prijs jullie opnieuw voor jullie trouw aan mijn rozenkransen, jullie trouw aan mijn hart. En ik doe jullie een belofte, namelijk dat degenen die trouw zijn aan mijn Moeders hart, de trouw van de Goddelijke Moeder zullen kennen wanneer jullie die het meest nodig hebben, hetzij als je nog geïncarneerd bent, hetzij nadat je van het levensscherm bent verdwenen en hulp nodig hebt bij jou permanente ascensie naar het spirituele rijk. Ik zal er zijn wanneer je die het meest nodig hebt en ik kan je ervan verzekeren dat ik weet wanneer je mij het meest nodig hebt.

Daarom verzegel ik jullie opnieuw in de Wonderliefde van de Goddelijke Moeder. Besteed wat tijd om te mediteren op de Wil van God in jou, de Wil van God die de wil van je eigen IK BEN Aanwezigheid is, en daarom niet iets is wat je door een godheid van buitenaf wordt opgelegd. Sluit je aan op die wil binnenin jou en laat haar toenemen tot een alles overwinnende kracht die niet enkel je eigen menselijke wil wegvaagt, maar ook de menselijke wil van het massabewustzijn en zodoende het wonder van de manifestatie van Gods wil tot stand brengt die echt het overvloedige leven voor alle mensen is.

Ik verzegel jullie in de liefde en dankbaarheid van de Goddelijke Moeder tot ik weer tegen jullie spreek. Amen.