Jullie zijn hier om een opwaartse spiraal op te bouwen

ONDERWERPEN: Het is de bedoeling dat jullie op aarde het Ma-terlicht wekken – Wees de open deur – Wek het Ma-terlicht – De rozenkranswakes zijn de topsteen van de piramide – Wacht niet op de ideale omstandigheden

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 juli 2005

WORD WAKKER! WORD WAKKER! WORD WAKKER! IK BEN Maria, de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor de aarde en ik ben hier om iedereen op aarde te wekken die nog steeds slaapt en vergeten is, waarom hij in deze tijd hier gekomen is. Je bent hier niet gekomen om aan de mallemolen van het menselijke bestaan deel te nemen. Je kwam om het Moederlicht te wekken om het koninkrijk van God op aarde uitvergroot te tonen.

De omstandigheden op deze wereld zijn niet ideaal voor spirituele groei. De prins van deze wereld is erin geslaagd mensen in zo’n lage vibratie te brengen dat je ze moeilijk kunt wekken. Zelfs het Ma-terlicht is tot zo’n vibratie verlaagd dat het een samentrekkende neerwaartse spiraal is geworden die iedereen die in het krachtveld van de aarde komt naar beneden trekt.
Hoe kan deze neerwaartse kracht worden omgekeerd? Alleen door het het Ma-terlicht te verheffen. Maar hoe kan het Ma-terlicht verheven worden? Alleen met de Christusgeest van degenen die geïncarneerd zijn. Want zoals Jezus zei: “Voor de mensen is dit onmogelijk, maar voor God is alles mogelijk” – God binnenin jou, omdat jij de open deur bent geworden. En daarom kwam jij hier in deze tijd; om de open deur te zijn om het Ma-terlicht te verheffen om het volmaakte concept dat in de universele Christusgeest wordt gehandhaafd, uitvergroot te tonen.

Wees de open deur
Maar hoe kun jij die open deur zijn? Dat kun je alleen, wanneer jij je niet naar beneden laat trekken door de zwaartekracht van planeet aarde en door diegenen die hier incarneren, maar geen onderdeel van de lichtgolf vormen die hier voor de redding naar toe zijn gezonden. De vergelijking is simpel. Of zij trekken jou naar beneden, of jij trekt hen omhoog. Er bestaat geen andere optie. Niets kan stilstaan, want de aarde zit in een neerwaartse spiraal, of beter, zij heeft heel lang in een neerwaartse spiraal gezeten. De spiraal is omgedraaid; ze gaat niet meer naar beneden, maar de opwaartse impuls heeft zich nog niet voorgedaan, zodat die zichzelf versterkt.

En dat is precies de reden dat jij hier bent en waarom je vrijwillig aanbood in deze tijd te komen – om de neerwaartse spiraal tot stilstand te brengen en aan de opwaartse spiraal te beginnen die dan een zichzelf versterkende spiraal wordt. En daarna kun jij weggaan en kunnen anderen het overnemen en die opwaartse spiraal voortzetten. Dus jij bent hier om heerschappij over het Ma-terlicht te nemen, het op te wekken en haar vibratie te verhogen tot ze de ketenen van het sterfelijke bewustzijn afwerpt en zich weer op één lijn brengt met het bewustzijn van Christus en die volmaakte matrix van planeet aarde die daar nog steeds in al haar ongerepte schoonheid wordt gehandhaafd.

En daardoor kan het koninkrijk van God fysiek worden gemanifesteerd. Of kan ik beter zeggen dat de hele fysieke planeet naar de vibratie van het koninkrijk van God wordt verheven? En dat is inderdaad de juiste uitdrukking, want dat is wat er moet gebeuren. Het koninkrijk van God kan niet naar het huidige vibratieniveau dat je op aarde ziet, worden verlaagd, dus is er slechts één optie en dat is de vibratie van het hele Ma-terlicht waaruit deze planeet is gevormd, te verheffen.

Wek het Moederlicht
Daarom moet jij dat Ma-terlicht wekken en je moet het in jezelf wekken door die Moedervlam te verheffen. En in eerdere dispensaties hebben wij natuurlijk diegenen gewaarschuwd die de hemel met geweld probeerden te nemen door het gebruik van diverse technieken, speciaal die uit het Oosten, door de Kundalini** te dwingen op te stijgen. En deze waarschuwingen zijn nog steeds van kracht, want veel van deze technieken zijn niet voor dit karwei geschikt. Daarom ben ik vandaag gekomen om een nieuw instrument uit te geven, waardoor je het Ma-terlicht op een evenwichtige manier in je eigen wezen kunt verheffen, wat niet tot overbelasting van de verfijnde circuits in jouw zenuwstelsel zal leiden.

De rozenkrans die wij vandaag uitgeven, de Rozenkrans van Wonderbare Vrijheid, is de eerste rozenkrans die in het Aquariustijdperk wordt uitgebracht met de bedoeling het Ma-terlicht in jullie wezen te verheffen, maar dat op een voorzichtige en evenwichtige manier te doen die een opwaartse impuls zal vormen. En dus is deze rozenkrans de synthese van de leringen die door Jezus zijn gegeven en de nieuwe leringen van het Aquariustijdperk die in dit tijdperk door de geascendeerde meesters naar buiten worden gebracht en voornamelijk door onze geliefde Saint Germain, die de hiërarch van dit tijdperk is.

Deze rozenkrans draagt daarom het potentieel in zich om de overgang van het Vissenbewustzijn naar het Aquariusbewustzijn te vergemakkelijken. En waarvoor kwam Jezus indertijd? Hij kwam de weg bereiden voor dit tijdperk. En hoewel zijn leringen verloren of vervormd zijn, hebben deze wel gedaan wat ze moesten doen, want ze hebben de mensheid op het punt gebracht dat zij gewekt kunnen worden.

En jullie zijn hier om het instrument te zijn om hen te wekken. En we geven jullie deze rozenkrans om jullie in staat te stellen jullie de gelegenheid te geven, de laatste stap te zetten om de neerwaartse aantrekkingskracht, de sufheid, de lethargie en de zwaarte van planeet aarde te overwinnen, zodat jullie er bovenuit kunnen stijgen en werkelijk de Godvrije wezens te worden die jullie zijn, die steeds verder en verder oneindig omhoog kunnen stijgen, tot jullie uiteindelijk het hele materiële universum ontstijgen en permanent ascenderen en daardoor een magneet boven worden. Want zoals Jezus zei: “Als ik opgetild word, zal ik alle mensen tot mij trekken” en dat is inderdaad jullie potentieel en jullie grootste wens – planeet aarde te zien stijgen.

Niet omdat jullie in de vrije wil van de mensen ingrijpen, maar omdat jullie hen optrekken, zodat ze uit vrije wil de keuze maken, omdat zij dan eindelijk het licht zien, het licht dat in jou is en op een zo’n tastbare wijze in jou wordt belichaamd dat zij het niet meer kunnen ontkennen, het niet meer kunnen negeren en niet meer kunnen blijven slapen, omdat die lichtvonk uit jouw hart op dat van hen overspringt en die oorspronkelijke geestvlam weer in hen wakker maakt, die oorspronkelijke drievoudige vlam, die vanwege het misbruik van het licht in zo vele levens is gedoofd.

Deze invocatie heeft het potentieel het instrument te zijn dat jullie in staat stelt het licht in jullie wezen te verheffen en daarom ook het licht in het collectieve bewustzijn te verheffen.

De rozenkranswakes zijn de topsteen van de piramide
Mijn geliefde harten, met een glimlach hoorde ik vanmiddag jullie vragen aan Jezus, omdat zoveel van jullie vragen juist op de leringen die ik in mijn nieuwe boek uitbreng, waren afgestemd. Denken jullie dat dit toeval was? Nee, het kwam omdat jullie zo trouw deze laatste vier rozenkranswaken hebben gedaan. En deze vier rozenkranswaken hebben niet alleen jullie eigen bewustzijn verhoogd, maar hebben het bewustzijn van planeet aarde immens verhoogd.

Ik zeg dit niet om jullie verwaand te maken, maar ik moet jullie zeggen dat de mensen overal op aarde die aan deze vier waken hebben meegedaan, een dienst aan deze planeet hebben bewezen die ongekend is. Nooit eerder hebben zo weinigen, zo veel voor zo velen gedaan – om de woorden van Winston Churchill te parafraseren. Nooit eerder heeft zo’n dienst zo’n impact op het bewustzijn van deze planeet gehad als deze vier rozenkranswaken. Omdat jullie, door bereid te zijn zaken in jullie eigen bewustzijn op te lossen, het hele collectieve bewustzijn opgetild hebben. En jullie hebben dingen opgelost die al tienduizenden jaren in het collectieve bewustzijn hebben rondgezworven en die mensen al die tijd naar beneden hebben getrokken.

En daardoor hebben jullie mensen op het punt gebracht dat de levensstroom gewekt is, waarbij de ‘Bewuste Jij’ van zoveel mensen is gewekt, waardoor ze er nu klaar voor zijn om door de sluier heen te stappen en te beseffen dat er meer in het leven is. En dit zullen jullie de komende jaren zien gebeuren.

Ik kan wel zeggen dat jullie natuurlijk hier op aarde waarschijnlijk nooit erkenning voor zullen krijgen. Omdat de mensen zich gewoon in het licht van hun pas gevonden vrijheid willen koesteren en eropuit zullen gaan om aan elke spirituele activiteit die hun hart aanspreekt, deel te nemen En zo moet het ook. En jullie zullen de komende decennia zien dat veel groepen zullen beweren dat zij deze verandering tot stand hebben gebracht. En natuurlijk hebben alle groepen die deel van de spirituele vernieuwing uitmaken een belangrijk aandeel in dit ontwaken gehad. Allemaal verdienen zij hier erkenning voor, maar ik moet zeggen dat maar zelden een bepaalde groep mensen een stap zet die de topsteen op de piramide zet. En ja, als alle andere stenen aan de piramide hadden ontbroken, had de topsteen uiteraard niet geplaatst kunnen worden.

Toch moet ik jullie zeggen dat deze rozenkransen die wij hebben uitgebracht – die niet alleen door mij, maar door veel andere geascendeerde meesters gesponsord worden, waaronder Jezus en Saint Germain – echt de topsteen van de piramide zijn die van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk leidt. Of jullie hiervoor ooit op aarde erkenning zullen krijgen, is niet belangrijk, want ik weet dat jullie allemaal liever de beloning in de hemel willen hebben. En die beloning zul je krijgen – als jullie omhoog blijven gaan en transcenderen, zodat je het koninkrijk van je Vader kunt binnengaan en die beloning ontvangt.

En ik kan je zeggen dat ik de eerste zal zijn om jou te begroeten – tenzij Jezus of Saint Germain eerder bij de deur weten te komen… maar ik zal mijn best doen om ze snel naar de deur te laten rennen.

Wacht niet op de ideale omstandigheden
En daarom zeg ik nu, met de liefde in mijn hart, dat ik deze nieuwe rozenkrans uitbreng en ik moedig jullie aan hem op te zeggen. En terwijl je hem opzegt, denk jij mijn woorden. Er zal nooit een tijd op planeet aarde komen dat de omstandigheden voor spirituele groei of voor het manifesteren van je Christusschap ideaal zijn. Je zult daarom, om hogerop te komen, de omstandigheden moeten nemen zoals ze zijn en ze daarna transcenderen.

Hoe moe je ook bent, het is niet van belang, omdat jij aan elke situatie kunt ontstijgen. Als jij niet de doener bent, maakt het dan wat uit of de omstandigheden in de buitenwereld niet ideaal zijn? Mijn geliefden, er zijn mensen die zeggen: “O, pas als de omstandigheden juist zijn, zal ik mijn Christusschap manifesteren.” Zij zullen nooit hun Christusschap manifesteren, omdat de Christus niet hier wacht tot de aarde de juiste omstandigheden voor Christusschap manifesteert. De Christus is hier om heerschappij over de aarde te nemen en het Ma-terlicht te verheffen om de volmaakte omstandigheden die in het volmaakte concept worden gehandhaafd, uitvergroot te tonen.

En dat is de ware betekenis van heerschappij over de aarde nemen. En voor de mens, voor het menselijke bewustzijn, is het onmogelijk dat jij de heerschappij neemt. Maar voor God in jou, voor de Christus in jou, is alles mogelijk. En daarom kun je de aarde verheffen om de Gouden Eeuw vergroot uit te beelden. En dat kan zo snel gebeuren dat het woord toekomstschok een geheel nieuwe betekenis krijgt. Veel mensen op aarde zullen wakker worden en zeggen: “Hoe kan dit? Hoe heeft deze verandering zich zo snel kunnen voltrekken? Hoe kon de maatschappij zo plotseling veranderen? Hoe konden wij al deze calamiteiten die werden voorspeld vermijden; hoe konden wij al deze oorlogen, deze aardbevingen, deze veranderingen op aarde vermijden? Waarom hebben ze niet plaats gevonden?” En ze zullen zich afvragen wat er is gebeurd in plaats van degenen te zijn die het lieten gebeuren door God in hen de Gouden Eeuw te laten manifesteren.

Daarom dank ik jullie en ik dank allen overal ter wereld die aan deze vier rozenkranswaken hebben meegedaan.*** Ik moet zeggen dat toen wij bijna vier maanden geleden begonnen met de Rozenkrans voor Gods Wil er geen garantie was dat ik hier vandaag zou staan met deze nieuwe rozenkrans. Er was een kritieke massa mensen nodig die met de vier rozenkransen aan de slag moesten gaan en ze trouw opzeggen. Er moest een doorslaggevende verhoging in het bewustzijn van de planeet aarde komen voor wij de volgende rozenkrans konden uitbrengen.

Daarom stroomt mijn hart werkelijk van dankbaarheid over voor ieder van jullie overal ter wereld die deze rozenkransen heeft opgezegd, zelfs al hebben jullie hem maar eenmaal gedaan. Zelfs al kon je hem niet elke dag doen, ik ben jullie volledig dankbaar, omdat alles wat jullie gedaan hebben, heeft bijgedragen aan het opbouwen van de kritieke massa die ons gebracht heeft waar we nu zijn. En daarom bedank ik jullie en ik wil jullie laten weten dat wij het hier Boven op prijs stellen wat jullie hier beneden zijn. En zo verzegel ik jullie in naam van Jezus Christus, Saint Germain en Moeder Maria, want wij zijn de Goddelijke Familie voor het Aquariustijdperk. Het wordt verzegeld.

**Kundalini is de Oosterse term voor het Moederlicht dat vanuit het energiecentrum (chakra) aan de basis van de ruggengraat naar het kruinchakra boven aan het hoofd omhoog stijgt. Het laten opstijgen van deze energie is de sleutel voor alle spirituele groei.

***In het voorjaar van 2005, heeft Moeder Maria de mensen gevraagd om deel te nemen aan een speciale wake om vier van haar rozenkransen elk 33 dagen lang op te zeggen.