Gegrond of niet gegrond zijn

Vraag: Deze vraag gaat over gronding. Ik neem aan dat je normaal gegrond bent. Zijn er ook psychologische redenen of onevenwichtigheden die ervoor kunnen zorgen dat je niet-gegrond bent?
Waar kan dit toe leiden, wanneer je lange tijd niet-gegrond bent?

Heb je dan een verbinding met Moeder Aarde, ik denk dat dit gegrond betekent.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Estland, 2017:

Gegrond zijn betekent niet echt dat je verbonden bent met Moeder Aarde. Het betekent dat er evenwicht bestaat in je vier lagere lichamen; ik geef tenminste de voorkeur aan die terminologie. Zoals Jezus net heeft beschreven, kunnen veel spirituele mensen op diverse manieren uit evenwicht raken. Sommigen willen veel te graag vooruitkomen op spiritueel gebied. Zij proberen de hemel met geweld te nemen. Zij oefenen te veel druk uit. Zij roepen meer licht op dan hun chakra’s aankunnen. Er kunnen zelfs situaties zijn waarin de mensen gaten in hun aura hebben of maken, die een toegangsweg vormen voor lagere energie of duistere krachten. Er zijn ook mensen die een bepaalde ernstige situatie meemaken, een soort crisis in hun leven, die voort die onbalans zorgt.

Als je eenmaal ernstig uit evenwicht bent geraakt, is de beste manier om hiermee om te gaan natuurlijk dat je oproepen doet om je te beschermen., oproepen doet aan Astrea om je van duistere krachten los te snijden. Je moet je ook realiseren dat je dat niet-gegrond zijn met geweld kunt overwinnen. Je kunt je niet uit dat niet-gegrond zijn duwen. Je moet naar evenwicht streven.

Er zijn gevallen waarin mensen niet-gegrond zijn geraakt, bij wijze van spreken, doordat ze langer een vegetarisch of veganistisch dieet hebben gevolgd dan hun lichaam echt aankon. Om een soort evenwicht te krijgen, moeten ze dichter voedsel eten, zoals in ieder geval lichtere soorten vlees, gevogelte of vis.

Er kunnen ook voorbeelden zijn van mensen die emotionele trauma’s hebben en daardoor niet-gegrond zijn. Zij moeten emotionele heling zoeken door middel van diverse vormen van therapie, als er veel onevenwichtigheid is; of door onze leringen te benutten.

Er kunnen momenten zijn waarop mensen niet-gegrond zijn, omdat zij bepaalde mentale overtuigen hebben die hen het gevoel geven dat zij een heel, heel belangrijke missie hebben. Zij moeten met heel geavanceerde wezens werken, enzovoort, enzovoort. Zelfs een aantal studenten van geascendeerde meesters willen zo graag met ons werken dat zij niet-gegrond raken en proberen om de hemel met geweld te nemen in plaats van het geleidelijke pad te bewandelen.

Wij zeggen altijd dat het pad geleidelijk verloopt, elke keer doe je een klein stapje, je probeert niet teveel te doen. Nogmaals, je kunt zo graag vooruitgang willen boeken dat dit je niet-gegrond maakt. Daardoor heb je, zoals ik heb gezegd, óf een gat in je aura óf zijn een paar chakra’s uit evenwicht. Zij kunnen dan zelfs de verkeerde kant opdraaien. Je moet dan de omslag maken dat jij je aandacht richt op het verkrijgen van evenwicht, kalmte. Als decreten of invocaties zeggen te veel is, gebruik dan mindfulness. Probeer jezelf te centeren.

Er kunnen ook mensen zijn die elke vorm van spirituele praktijken of studie opzij moeten zetten en zich bezig houden met een bepaalde fysieke activiteit die hen meer een gevoel van evenwicht bezorgt. In dat opzicht kan het soms helpen als mensen met de aarde werken, een bepaalde vorm van tuinieren of boerenarbeid. Zelfs fysiek werk kan nuttig zijn voor mensen die uit evenwicht zijn geraakt.

Deze boodschapper heeft bijvoorbeeld in de eerste jaren dat hij het spirituele pad vond, perioden fysiek werk gedaan. Hij was zich ervan bewust dat dit hem hielp om sneller spirituele vooruitgang te boeken, omdat het fysieke werk hem een bepaalde vorm van gronding verschafte die hem in staat stelde om meer licht op te roepen zonder uit evenwicht te raken.