Machtsspelletjes in spirituele gemeenschappen

Vraag: Ik heb vaak gezien dat er machtsspelletjes werden gespeeld in spirituele groepen, zelfs onder studenten van geascendeerde meesters. Hebben de meesters ook advies over hoe je in spirituele groepen moet samenwerken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017:

We bevelen altijd aan om de vrede te bewaren als je in een team werkt. Het is heel belangrijk om de harmonie te bewaren in situaties zoals deze.

We hebben in het verleden heel vaak gezien dat studenten van geascendeerde meesters niet in staat waren om de vrede te bewaren en het heeft voor frictie of conflicten in de groep gezorgd. Het heeft groepen gesplitst en mensen met de beste intenties konden die niet uitvoeren, omdat zij zich niet voldoende richtten op de noodzaak om de harmonie te bewaren. Dat heeft natuurlijk te maken met ‘going global’. Ik heb het nu niet speciaal tegen de mensen in Korea, maar ik spreek in het algemeen over iedereen die betrokken is bij het werk van de geascendeerde meesters.

De Gouden Eeuw is het tijdperk van gemeenschap. Het Aquariustijdperk is het tijdperk van gemeenschap. Gemeenschap betekent, zoals wij al gezegd hebben, een eenheid vormen (coming-into-unity). Maar dat betekent dat je alleen maar een eenheid met anderen kunt vormen als jullie allemaal jullie leven hebben gedepersonaliseerd en in bepaalde mate wereldwijd zijn gegaan, zodat je de inspanningen van de groep niet gebruikt ten behoeve van een persoonlijke agenda die voortkomt uit onopgeloste psychologische problemen of ronduit je ego.

Heel vaak hebben we in het verleden gezien dat machtsspelletjes een vernietigende rol speelden in groepen van geascendeerde meesters. Wij zien bijvoorbeeld dat degenen die maar al te graag iets willen doen, geneigd zijn om dat te doen vanwege een persoonlijke ambitie. Zij willen óf macht over anderen, óf ze willen persoonlijk met de eer gaan strijken, omdat ze iets gedaan hebben. Dit staan wij eenvoudig niet toe in deze dispensatie en daarom hebben wij heel langzaam aan gedaan, heel geleidelijk aan, een soort gemeenschap aanbevolen. Omdat wij ons ervan moeten verzekeren dat wij niet de patronen herhalen die wij in het verleden hebben gezien. Wij vragen niet van jullie dat jullie perfect zijn, maar wij houden wel in ons achterhoofd dat wij niet willen herhalen wat wij al heel vaak in het verleden zijn tegengekomen.

Er zijn mensen die heel graag iets willen doen, maar zij hebben óf een zucht naar macht, óf een zucht naar erkenning. Daarom zijn ze bereid om een grote inspanning te verrichten, maar daarna ook van anderen te eisen dat degenen die met hen werken, zich onderwerpen aan hun persoonlijke agenda en hen, óf macht te geven, óf het gevoel dat zij speciaal zijn, óf hen op een bepaalde manier idealiseren.

We hebben gezien dat er een hiërarchie van mensen in spirituele organisaties werd gevormd waarin sommigen zichzelf in posities hebben geplaatst waarin zij belangrijker zijn dan anderen. Wij zijn op zoek naar gemeenschappen van gelijken, en wij zijn op zoek naar een gemeenschap van mensen die van zichzelf vrij genoeg zijn om daar openlijk met elkaar over te praten.

Het is geen kwestie dat iedereen altijd perfect moet zijn. Het is prima als sommigen van jullie tot een soort patroon in jullie ego vervalt, maar jij moet je dan vrij genoeg voelen om de groepsleden jou te laten vertellen: “Ik denk dat je nu niet helemaal in evenwicht bent, ik denk dat je dit niet vanuit de Middenweg bekijkt, je bent iets te extreem, je bent te intellectueel” wat het ook maar kan zijn.

Je moet er in groepen van geascendeerde meesters naar streven om die vrije communicatie onderling te hebben, waardoor je tegen elkaar kunt zeggen waar je behoefte aan hebt zonder dat je ego wordt beledigd en onmiddellijk iets begint te ontkennen of een defensieve houding aanneemt of de positie inneemt van “Ik ga je aanvallen’.

Dit zijn spelletjes waarvan wij, eerlijk gezegd, vinden dat je die moet ontgroeien, omdat wij die ontgroeid zijn, in die zin dat wij hier geen geduld meer voor kunnen opbrengen en wij willen dit niet in een gemeenschap van geascendeerde meesters die wij sponsoren, zien voorkomen. Ik zeg daarom tegen het collectieve bewustzijn: “Genoeg is genoeg. Ik heb er genoeg van en als jij er genoeg van hebt, verwelkom ik je in mijn hart. Als je hier nog niet genoeg van hebt, ga dan maar ergens anders heen om die spelletjes te spelen.”