Tegenwoordig het evangelie prediken en het dopen van mensen

Vraag: Ik dacht aan Jezus en wat hij 2000 jaar geleden heeft onderwezen en dat hij de discipelen de wereld in zond om het evangelie van Gods koninkrijk te verkondigen. En hij zei dat wij discipelen moesten maken en hen dopen en hen alles onderwijzen wat hij ons heeft onderwezen. Geldt dat tegenwoordig ook nog?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus – Estland, 2017:

Het geldt tegenwoordig nog steeds net zo waardevol als destijds, als je de ware betekenis begrijpt van wat ik heb gezegd. De quote in de Bijbel is niet woord voor woord correct. Het hele concept dopen was niet wat ik heb gezegd, tenminste niet zoals de christelijke kerk het dopen met water begrijpt. Ik had dopen met de Geest in gedachten, omdat jij als degene die het evangelie verkondigt, een bepaald niveau van Christusschap hebt bereikt. Jij bent in staat om de open deur voor de overdracht van licht van de geascendeerde meesters te zijn.

De hele wereld intrekken en het evangelie verkondigen, betekende niet wat de meeste christenen tegenwoordig denken dat het betekent, vooral de fundamentalistische variëteit, namelijk van eropuit gaan en de vier evangeliën of de andere boeken uit het Nieuwe Testament te prediken. Het betekent niet dat je de officiële boodschap van de christelijke kerken verkondigt, of dat nu de katholieke kerk is of een latere kerk, en hen in die kerk doopt en lid maakt van die kerk. Dat was ik helemaal niet van plan, zoals ik ook in diverse boeken en leringen heb beschreven.

Het betekent in werkelijkheid dat je niet alleen predikt, maar het pad van zelftranscendentie, het pad naar Christusschap, het pad waarop jij je bewustzijn verhoogt, demonstreert. Zodoende geef je de mensen een alternatief voor de lagere bewustzijnsstaat, de dualistische, vleselijke bewustzijnsstaat. Dit is de ware betekenis ervan, en de ware betekenis is dat je echt dat pad demonstreert opdat alle mensen kunnen zien dat er een alternatief bestaat.

Nu, toen ik zei dat je tegen alle mensen of ieder schepsel moest prediken, moet je dit opnieuw op een bepaalde manier begrijpen. Wat ik eigenlijk wilde, was dat iedere persoon op aarde, niet beslist het aantal mensen dat destijds geïncarneerd was, maar dat iedereen die op aarde incarneert, in een leven iemand tegenkomt die een bepaalde mate van Christusschap heeft, zodat hij dezelfde kans krijgt als degenen die mij zijn tegengekomen toen in geïncarneerd was.

Namelijk dat je iemand ontmoet die genoeg Christusschap heeft om te kunnen voelen dat deze persoon iets heeft wat zij niet hebben. Daardoor ervaren ze dat je een hogere bewustzijnsstaat kunt bereiken. Dit kan hen een keuze geven die ze niet hadden voordat zij iemand met Christusschap tegenkwamen.

Dit betekent niet dat je zelfs tegenwoordig naar iedereen op aarde moet kijken of hij deze kans wel krijgt in dit huidige leven. Sommigen hebben die kans al in vorige levens gekregen, hebben hem niet gepakt. Sommigen kunnen er niet aan toe zijn, maar krijgen die nog in een toekomstig leven. Je ziet opnieuw dat er een limiet zat aan wat zelfs ik destijds in woorden kon uiten. Er zit natuurlijk een limiet aan doe de mensen het konden begrijpen. Dan heb je nog het feit dat de gevallen wezens nadat ze de christelijke beweging begonnen te beïnvloeden, voornamelijk door het stichten van de katholieke kerk, zo ongeveer ieder concept dat werd gegeven, hebben vervormd.

Tegenwoordig is het een grote bende en je kunt die bende niet op een realistische manier opruimen. Ik heb eigenlijk ook niet de wens om die bende op te ruimen, omdat het een kwestie is van die bende transcenderen en terug te gaan naar de oorspronkelijke betekenis. Maar niet alleen terug te gaan naar de oorspronkelijke betekenis, omdat niet alles wat ik wilde geven aan de mensen in de huidige Bijbel staat.

Dus het is eigenlijk een kwestie van je realiseren dat Jezus Christus een wezen is dat voortdurend verder gaat, dat Jezus er nog steeds is. Ik zal altijd bij jullie zijn. Ik ben altijd bij jou. Daarom heb je de optie om vandaag contact met mij te maken, om vandaag mijn Wezen te leren kennen en de leringen van binnenuit te krijgen. Zoals deze boodschapper natuurlijk kan en veel waardevolle leringen heeft uitgebracht. Maar het is niet eens een kwestie van eropuit gaan en die leringen verkondigen aan ieder schepsel.

Zoals ik zei, kan dat op verschillende manieren. En het is eigenlijk geen kwestie van verkondigen met woorden, maar het gaat meer over zo’n niveau bereiken dat je de open deur kunt zijn , waardoor ik of een andere geascendeerde meester, via jouw hartchakra een bepaalde portie spiritueel licht kan zenden naar iemand anders die hun hartchakra kan versterken, zodat zij die kans krijgen om voor het pad te kiezen. Als zij voor dat pad kiezen, kun je hen andere leringen geven en hen helpen om aan het pad te beginnen. Maar het belangrijkste doel is om hen alleen maar een keuze te geven die zij nog niet eerder kregen en dan niet gehecht te zijn aan wat zij met die kans doen.