Verspillen de Hare Krishna’s hun tijd?

Vraag: Over de Hare Krishna’s; ze verbranden wierook, ze zingen chants en geven hun hele leven veel energie aan Krishna. De vraag is: Is Krishna nog bij de aarde of verspillen ze gewoon wierook?

Antwoord van Geascendeerde Meester Krishna – Nederland, 2017:

Ja, ik ben bij de aarde. Ik ben een geascendeerde meester, hoewel die hele mythe over Krishna en mijn incarnaties en fysieke verschijningen, natuurlijk vervormd is, net zoals de mythe over de geboorte van de Boeddha en de geboorte van Jezus. Ik ben een geascendeerde meester en vanwege de devotie die zo veel mensen voor mij voelen, blijf ik tot in de nabije toekomst bij de aarde.

Verspillen zij hun wierook? Welnu, ik heb natuurlijk geen wierook nodig als geascendeerde meester, dus tenzij zij ervan genieten, ja dan wordt het verspild. Maar hun devotie, oprechte devotie die echt uit het hart komt, wordt nooit verspild.

Nu wilde ik wel dat ik die mensen kon toespreken als geascendeerde meester net zoals Jezus graag de miljoenen christenen wil toespreken die hem als geascendeerde meester toegewijd zijn. Ik erken dat dit niet kan, omdat hun bewustzijnsniveau niet hoog genoeg is.

Het enige wat ik kan doen, is hun devotie naar hen terug spiegelen en er zijn mensen die zo’n oprechte devotie voor Krishna hebben dat ik die devotie kan vermenigvuldigen en dat helpt hen inderdaad om te groeien. Daarom zullen er velen , maar niet in dit leven maar in toekomstige levens, op een hoger niveau komen en daarom bevordert dit op termijn hun groei. Er zijn natuurlijk ook anderen voor wie het iets mechanisch wordt, een traditie, iets wat ze gewoon doen en voor hen gaat dat niet op, maar dat is natuurlijk hetzelfde als devotie in een religie.

Wanneer we naar de aarde kijken vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters, dan proberen we veel verschillende groepen mensen op veel verschillende bewustzijnsniveaus te helpen. We moeten dit aanpassen aan wat zij aankunnen en daarom is het op dit moment niet mijn bedoeling om die mensen verder te brengen, maar naar de toekomst te kijken en hen geleidelijk aan hun bewustzijn laten verhogen in meerdere levens.

Ik heb geen dictaten gegeven, omdat de meeste mensen die volgens mij devotie voor Krishna voelen, niet openstaan om mij te horen spreken als geascendeerde meester; zij staan niet open voor het concept geascendeerde meesters. Dat kan in de toekomst veranderen, misschien ook niet. Het hangt ervan af of ik oordeel dat een cruciaal aantal de openheid heeft om het mogelijk te maken dat ik op deze manier door de sluier heen stap. Natuurlijk heeft het westen een langere traditie in geascendeerde meesters als concept in het collectieve bewustzijn. Het is lang niet zo bekend in het oosten, zoals je bijvoorbeeld duidelijk in India kunt zien.

Ik voel veel liefde voor de levensstromen die mij zo toegewijd zijn, hoewel ze een heel vervormd beeld van mij hebben. Niettemin is het belangrijker voor hen dat ik eenvoudig hun liefde terug spiegel dan dat ik probeer het beeld dat zij gebruiken, te veranderen om die stroom van devotie in hun hart te openen.

Er zijn zelfs velen in de groep die de Hari Krishna’s heet (die naar veel westerse steden gaan en andere delen van de wereld om daar mijn naam te chanten) die zoveel oprechte devotie voor mij voelen, en hoe kan ik die dan niet aan hen teruggeven, wanneer ze dat met zoveel oprechte liefde doen? Zij hebben er baat bij, hoewel het misschien vele levens kan duren voor zij toe zijn aan het pad dat jullie hebben gevonden en ook bewust het pad opgaan naar Christusschap en Krishnaschap.