Etherische retraiteverblijven van de meesters

Vraag: Kunnen de meesters meer vertellen over wat een etherisch retraiteverblijf is?

Kim: Ik kan je er wel enig idee van geven, omdat zij er diverse leringen over hebben gegeven. Het komt erop neer dat de meesters hier zijn om ons op diverse manieren te helpen. Maar zij mogen in de meeste gevallen niet fysiek incarneren of zich fysiek openbaren. In zeldzame gevallen hebben mensen hen gezien, maar dat gebeurt slechts heel zelden. Dus in het algemeen mogen zij niet beneden een bepaald identiteitsniveau komen, wat in sommige leringen ook wel het etherische octaaf wordt genoemd. De meesters noemen het door mij meestal het identiteitsrijk, omdat zij dat willen verbinden met de vier lichamen die wij hebben. Maar je kunt het net zo goed het etherische rijk noemen.

De meesters hebben eigenlijk gezegd dat er in het etherische rijk drieëndertig niveaus zijn, en in de lagere elf niveaus kunnen gevallen wezens zitten, dus er zijn geen etherische retraiteverblijven beneden dat niveau. De retraiteverblijven van de meesters bevinden zich in de tweeëntwintig hogere niveaus van het etherische niveau. Ze hebben meerdere bedoelingen daarmee, maar één is dat het voor ons, als wij geïncarneerd zijn, moeilijk is om in ons fijnere lichaam naar het spirituele rijk te reizen. Maar wij bezitten wel een identiteitslichaam dat zich al in het identiteitsrijk bevindt, dus enigszins afhankelijk van het niveau waarop wij ons in het identiteitsrijk richten, is het niet zo’n grote kloof om naar een van de retraiteverblijven van de meesters te reizen.

Wij kunnen daar heengaan om specifieke lessen te leren. Wij kunnen ons dit misschien niet bewust herinneren, hoewel er wel mensen zijn die zich dit wel herinneren. Veel mensen hebben vlak voor je wakker wordt een heldere droom, een duidelijkere droom dat je in een soort leeromgeving bent geweest. Ik heb dit verscheidene malen in mijn leven ervaren: het gevoel dat ik in een leeromgeving ben met andere mensen. Dit is een voorbeeld van je bewust herinneren dat je naar een van die etherische retraiteverblijven bent gegaan. Maar zelfs als jij je dit niet bewust herinnert, kun je de les die je hebt geleerd, nog wel onthouden hebben. Je kunt soms wakker worden met een inzicht dat je de avond daarvoor nog niet had en ineens begrijp je dan iets. Of dat jij je gedurende de dag iets begrijpt en dat kan het gevolg zijn van het feit dat je daar bent geweest.

Nu kunnen de meesters natuurlijk licht vanuit die etherische retraiteverblijven naar de andere rijken, het emotionele, mentale en fysieke rijk, uitgeven. Er is nog een reden voor hen om ze te hebben. Je kunt diverse beschrijvingen ervan in een paar oude leringen vinden. Er was een beweging die de I AM Movement heette, zij hebben er beschrijvingen van, bijvoorbeeld van de Symbolengrot die Saint Germain boven de staat Wyoming in de Verenigde Staten heeft. Zij geven hier ook levendige beschrijvingen van. (In een boek dat ‘Unveiled Mysteries’ heet.)

Er is ook een heel goed boek van The Summit Lighthouse dat ‘Masters and Their Retreats’ heet, met lijsten van de meesters, al hun retraiteverblijven, de fysieke locatie ervan, maar ook een korte beschrijving en soms een langere beschrijving, maar in de meeste gevallen in ieder geval een korte beschrijving van het retraiteverblijf. Als je er meer over wilt weten, is dat boek je beste bron daarvoor.