De waarde van Mariaverschijningen

Vraag: Ik wil graag weten wat de reden is dat Moeder Maria in de 19e eeuw in de Knock in Ierland verscheen, waarom op die plek, in die tijd, bij die specifieke mensen en wat de waarde nu is van dit soort plekken voor studenten van geascendeerde meesters.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Voor een student van de geascendeerde meesters is zo’n plek relatief van weinig waarde. Die kwamen niet tot stand voor mensen met jullie bewustzijnsniveau. Die kwamen er voor mensen die nog steeds een fysieke manifestatie nodig hadden om hun bewustzijn te veranderen.

Nu, je zult zien dat dit steeds zeldzamer zal voorkomen, omdat we steeds verder in de Gouden Eeuw komen, eenvoudig omdat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd. Ik kan je wel zeggen, mijn geliefde, dat er maar weinig echte verschijningen zijn geweest, maar wel een aantal die niet echt waren, die werden geproduceerd door het bewustzijn van mensen die iets wilden wat zij al eerder hadden gezien.

Wanneer er verschijningen zijn – echt of niet – is het alleen van waarde als het bewustzijn van de mensen verandert. Het heeft zeker maar weinig waarde als de mensen er een bedevaartsplaats van maken en pelgrimages naar die plek blijven houden met in hun achterhoofd dat dit en of ander wonder of een bepaalde verandering tot stand zal brengen. Het kan van waarde zijn voor mensen op dat bewustzijnsniveau, maar hun bewustzijn verandert er echt niet veel door.

Een aantal jaren geleden hebben we een conferentie in Lourdes gehouden, waarin we iets over dit onderwerp hebben gezegd en, echt, maar heel weinig mensen van al die mensen die naar Lourdes komen, veranderen hun bewustzijn echt. Hoewel er wel een paar wonderen of genezingen zijn, zijn dat nogmaals zo weinig dat die ook op andere manieren tot stand hadden kunnen komen door je bewustzijn te verhogen. Echt, het is maar van weinig waarde voor studenten van geascendeerde meesters. Het is iets waar ik niet heel vaak toe over wil gaan in de komende decennia.