Gevallen wezens die vermijden te incarneren

Vraag: Er zijn gevallen wezens in het emotionele, mentale en identiteitsrijk die vermijden te incarneren, omdat zij weten dat zij niet aan de consequenties van wat er met hen gebeurt, kunnen ontsnappen. Hoe wordt de wet van karma op hen toegepast en welke krachten of wetten spelen mee om ervoor te zorgen dat iemand incarneert?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Wel, de vrije wil speelt altijd een rol, mijn geliefde. Zelfs een gevallen wezen heeft enige vrije wil, maar er komt een moment waarop een wezen zoveel karma heeft gemaakt dat hij niet meer kan voorkomen dat hij incarneert.

Zoals wij al eerder gezegd hebben, hebben de gevallen wezens geleerd om op een bepaalde manier hun karma te ontduiken, in die zin dat ze erin geslaagd zijn om andere mensen een deel van het karma op zich te laten nemen. Dit kan gebeuren als een geïncarneerd gevallen wezen, om maar een voorbeeld te noemen, erin slaagt om een hele natie aan een oorlog te laten beginnen en in de ideologie die erachter zit te tuinen, zodat zij zelf iets van de verantwoordelijkheid op zich neemt omdat zij oorlog ging voeren. Dan hoeven de gevallen wezens niet alle karma te dragen, omdat er iets naar de mensen toe gaat.

Dit geldt ook voor een aantal wezens in het hogere rijk. Zij zijn erin geslaagd hun karma te projecteren, andere mensen of andere wezens zover te krijgen dat zij hun karma op zich nemen, zodat zij kunnen voorkomen dat zij moeten incarneren. Zij kunnen vermijden om op het punt te komen waarop ze moeten incarneren. Nu kan dit wel een tijdje worden uitgesteld, maar niet eindeloos.

Er zijn echter wezens, vooral in het identiteitsrijk, die nog steeds het gevallen bewustzijn hebben, maar die niet agressief zijn. Zij proberen de mensen in het fysieke universum niet te manipuleren, dus hebben zij een enigszins ander standpunt. Zij hebben een ander excuus gevonden om het gevallen bewustzijn niet te transcenderen en zij projecteren dit niet beslist op grote aantallen mensen. In dat geval hoeven zij niet te incarneren vanwege hun karma en doen dat dan ook niet. Zij willen niet in het fysieke octaaf komen vast te zitten, omdat zij wel weten hoe moeilijk het is om de consequenties te vermijden.