Is Moeder Teresa geascendeerd?

Vraag: Over Moeder Teresa. Zij is niet geascendeerd, nadat zij stierf. Maar hoe is het nu?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland 2017:

Welnu, de ziel van Moeder Teresa is niet geascendeerd, maar gereïncarneerd. Dit zal veel mensen verbazen, omdat ze denken dat iemand die zoveel jaren een onbaatzuchtig leven heeft geleid, zoveel goede daden heeft verricht, zich wel voor haar ascensie zou plaatsen.

Luister naar wat wij op deze conferentie hebben gezegd, onder andere over het feit dat jij je weliswaar voor je ascensie kan hebben geplaatst door een ascetisch leven te leiden, maar omdat je bepaalde wensen op aarde niet hebt vervuld, ben je niet in staat om de aarde achter te laten.

Op deze website staan uitgebreide leringen over Moeder Teresa en de crisis die zij had en als je die bestudeerd, zie je dat zij, ondanks dat zij veel goede daden had verricht voor anderen, niet voldoende aan haar eigen psyche had gewerkt en haar psychologische problemen had opgelost. Daarom was zij niet aan haar ascensie toe.

Wat je ontgaat, is dat het traditionele christelijke beeld dat jij je kunt plaatsen voor de hemel door goede daden op de wereld te verrichten, helemaal niet klopt. Je kunt dit trouwens zien, als je kijkt naar wat Jezus heeft gezegd dat het koninkrijk der hemelen niet komt als je de regels op de wereld en de dogma’s van een religie opvolgt. Omdat het koninkrijk van God in jou is, en daar moet je het ontdekken, en dat houdt in dat je de problemen in je psyche moet oplossen die je beletten om in het koninkrijk van God te zijn.