Wat heb je liever: Vrede of Conflicten?

Onderwerpen: Het blootleggen van de waarheid in 2017 – Eerdere gebeurtenissen naar het nieuwe jaar overhevelen – Het potentieel van 2018 – De gedachtevorm voor 2018 – De initiaties van vrede in 2018 – De innerlijke vrede bewaren om waarachtig dienstbaar te kunnen zijn – Gelijk hebben ten opzichte van anderen is geen ware dienstbaarheid – De ware oorzaak van oorlogen is het bewustzijn van de mensheid – De kans die ‘Mijn Leven met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’ biedt – de Verenigde Staten in 2018 – De grootste dienst die je de planeet dit komende jaar kunt bewijzen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2018

IK BEN de Geascendeerde Meester Gautama Boeddha. Ik geef altijd met vreugde deze nieuwjaarsrede, iets wat ik al door meerdere gesponsorde boodschappers heb gedaan. Ik doe dit altijd met vreugde, omdat dit mij de kans biedt om terug te kijken op het jaar dat voorbij is en vooruit te blikken naar het komende jaar.

Zoals jullie weten was 2107 het jaar van waarheid in de cyclus waar wij de planeet momenteel doorheen laten gaan, de initiaties van de Zeven Stralen, die velen van jullie hebben gedaan. Ik voorspelde vorig jaar dat er veel van het ongeziene, het verborgene, zou worden blootgelegd. Ik moet zeggen dat niet al die voorspellingen zijn uitgekomen om diverse redenen. In de eerste plaats vanwege de weerstand van de gevallen wezens. Dan was er ook nog de weerstand van het collectieve bewustzijn, omdat veel mensen die eenvoudig niet wilden weten, omdat zij hier niet over na willen denken – wat het probleem voor hen ook mag zijn.

Het blootleggen van de waarheid in 2017

Een voorbeeld hiervan: Je weet misschien dat de paus zojuist een toespraak heeft gehouden waarin hij heeft gezegd dat 2017 een jaar was waarin God de mensheid een schone en zuivere staat heeft gegeven, maar dat de mensheid die heeft verkwanseld door dood, leugens en onrecht te zaaien. Welnu, mijn geliefden, dit is een goed voorbeeld van mensen de waarheid niet willen zien. De paus zelf wil de waarheid niet zien en de mensen die hem volgen, willen de waarheid ook niet zien.

Je begrijpt natuurlijk wel dat je, als jij het hoofd bent van een wereldwijde organisatie met meer dan een miljard leden, wil zeggen dat de wereld de dood, leugens en onrecht moet overwinnen, je dan ook niet een voorbeeld zou moeten geven van hoe je dit kunt doen? Zou je niet zeggen dat de paus, bij een toespraak in de Sint-Pieterskerk, meteen daar mee zou kunnen beginnen door de dode pausen uit de kerk te halen, door die niet te wijden aan de verering van een dode heilige die nooit op één lijn is geweest met de ware missie van Christus en niet het dode beeld van Christus te vereren dat niets te maken heeft met de waarheid over wie Jezus was en wie Jezus tegenwoordig is?

Zou je dan niet zeggen dat de paus, als hij echt wilde dat de leugens uit de wereld gaan, hij er thuis mee zou kunnen beginnen door terug te kijken op de geschiedenis van zijn eigen kerk en de vele leugens bloot te leggen waar die kerk op berust. Het fundament van zijn eigen kerk is juist een leugen, een totale en opzettelijke, foute interpretatie van de leraren van Christus. Als de paus echt een voorbeeld had willen geven van iemand die opkomt voor de waarheid, dan had hij de archieven voor de historici en de onderzoekers op de wereld moeten openen – wat dat ook had kunnen teweegbrengen met betrekking tot het ontmaskeren van de foutieve daden van de kerk.

Wat betreft onrecht, welnu mijn geliefden, de paus is nog steeds het hoofd van een organisatie die er niet alles aan heeft gedaan om het kindermisbruik door katholieke geestelijken te stoppen. Is er een groter onrecht dan het misbruik van een kind door een gezagsdrager? Bestaat er groter onrecht dan meer dan een miljard mensen een totaal vals beeld van de ware missie van Jezus Christus voorspiegelen en die in stand te houden?

Je ziet dit ook op veel ander gebied, omdat de bevolking van Rusland niet de waarheid over Poetin wil weten. Zelfs veel mensen van de bevolking in de Verenigde Staten willen de onaangename waarheid niet weten over hun eigen land, waaronder, zoals ik vorig jaar heb gezegd, natuurlijk de kwestie van het elitarisme en de overname van economie door de elite.

Dit is vorig jaar enigszins ontmaskerd, omdat er mensen zijn die dit inzien en dit als een groot probleem beschouwen. Maar er zijn niet genoeg mensen die hier daadwerkelijk naar willen kijken, omdat het bewustzijn van de Verenigde Staten dan met een paar zeer onaangename zaken moet afrekenen, de Amerikaanse droom, het hele idee dat iemand de kans heeft om miljonair te worden. Dit kan natuurlijk steeds minder, omdat de economie wordt gemonopoliseerd door een heel klein percentage van de bevolking die er alleen maar in geïnteresseerd is om de meeste mensen ervan te weerhouden rijkdom te vergaren, zodat zij de rijkdom die zij op een onrechtmatige manier hebben verkregen, kunnen behouden en die nog meer kunnen opbouwen.

Mijn geliefden, wij hebben echter ook veel voorbeelden gezien dat de waarheid werd blootgelegd. Wij hebben overal ter wereld vele, vele mensen gezien die een hogere visie zijn gaan bevatten dan het jaar daarvoor. Dit is misschien iets wat niet als kop in de kranten staat, maar wat je wel vanuit het geascendeerde perspectief kunt zien. Ik zie dat veel van de mensen, zelfs onder de wat je de gewone bevolking zou noemen, dingen zijn gaan begrijpen die zij nooit eerder hebben gezien, zich bepaalde dingen zijn gaan realiseren, dingen in een ander daglicht zijn gaan zien, een ander perspectief hebben gekregen.

Dit komt natuurlijk voor een groot deel, omdat jullie oproepen hebben gedaan, omdat jullie je eigen bewustzijn hebben verhoogd, en door de vier conferenties die wij dit jaar hebben gehad, die hebben geholpen om het collectieve bewustzijn omhoog te tillen, vaak boven een kritiek niveau uit, het omslagpunt waar Moeder Maria over heeft gesproken. Daardoor hebben wij de neerwaartse spiraal kunnen voorkomen die in het leven had kunnen worden geroepen.

Eerdere gebeurtenissen naar het nieuwe jaar overhevelen

Wanneer je naar de uitspraak van de paus kijkt dat God de mensheid dit jaar heeft gegeven als een schoon, zuiver, jaar, dan zie je dat je dit alleen maar kunt doen als je gebrek aan inzicht hebt in de geschiedenis. Hoe kan iemand die belast is met zo’n oude organisatie zoveel onwil hebben om naar de geschiedenis te kijken en dan te begrijpen dat er nog nooit een jaar is begonnen met een schone bladzijde, zeker niet in de laatste honderden jaren? Er worden altijd in eerdere jaren gebeurtenissen in gang gezet hun uitwerking hebben op het nieuwe jaar. De mensheid krijgt nooit een schone lei om het nieuwe jaar mee te beginnen, omdat er al zoveel dingen in gang zijn gezet die naar het nieuwe jaar worden overgeheveld.

Natuurlijk berust ook deze uitspraak op de onwil om het collectieve bewustzijn te erkennen en dat je ongeacht wat God voor een jaar misschien wilde, of juist niet wilde, gewoon niet alles wat zich in het massabewustzijn bevindt, kunt wissen, vanwege de vrije wil. Je moet het van het ene jaar naar het volgende laten overhevelen en daarom komen de mensen in het nieuwe jaar met hetzelfde bewustzijn dat zij hadden, wat hun voornemens voor het nieuwe jaar ook waren en het gevoel dat het dit jaar anders zal gaan, dat zij willen veranderen. Hoe lang duurt dit, mijn geliefden? Hoe lang houden die voornemens voor het nieuwe jaar stand voordat ze verdwenen zijn en dan je weer over gaat tot de orde van de dag en de mensen hun dagelijkse leven voortzetten met hetzelfde bewustzijn?

Je kunt niet volledig bewust beslissen dat jij jezelf in het nieuwe jaar wilt veranderen, als je niet naar je onderbewuste kijkt. Dit weten jullie als studenten van geascendeerde meesters allemaal, omdat wij jullie dit al zo vaak verteld hebben dat je er waarschijnlijk genoeg van hebt om het steeds opnieuw te horen. Niettemin is dit een les die wij steeds weer moeten herhalen, omdat er een paar mensen zullen zijn die hem dan begrijpen, als we ze maar blijven herhalen. Degenen die denken dat zij die al hebben begrepen of denken dat ze die hebben begrepen, begrijpen ze dan misschien op een dieper niveau dan het gewone verstand, de lineaire geest. Mijn geliefden, het nieuwe jaar begint niet met een schone lei. Dat is nog nooit zo geweest. Dat zal ook nooit zo zijn.

Het potentieel van 2018

Daarom kunnen we naar een aantal voortekenen die er vorig jaar zijn geweest kijken en hoe die worden overgeheveld. Wij kunnen natuurlijk zien dat er in het jaar 2017 overal ter wereld bepaalde conflicten in de lucht hingen en die worden vanzelfsprekend naar 2018 overgeheveld, dat het jaar van de Zesde Straal zal worden, het jaar van vrede en dienstbaarheid. Nu, het belangrijkste voorteken van het jaar 2018 kan eruit bestaan dat steeds meer mensen zich er, vooral in de welvarender, ontwikkelde naties op de wereld van bewust zullen worden dat zij het potentieel hebben om het leven te dienen. Helaas zouden de voortekenen van 2017 de aandacht van de mensen zodanig kunnen stelen dat zij zich zo ongerust maken over conflicten en mogelijke oorlogen dat zij zich er niet op kunnen focussen om dienstbaar te zijn, omdat zij zich zo ongerust maken over die gebeurtenissen op de wereld.

Nu, mijn geliefden, ik hoop oprecht dat dit niet op jullie, de studenten van geascendeerde meesters van toepassing is, omdat wij graag willen dat jullie je niet zo ongerust maken over de gebeurtenissen op de wereld dat jullie vergeten om dienstbaar te zijn. Dit betekent niet dat jullie alleen maar decreten en invocaties opzeggen – wat natuurlijk een heel belangrijk en essentieel onderdeel van jullie dienstbaarheid uitmaakt – het houdt ook in dat je de tijd neemt om naar binnen te gaan en vrede, innerlijke vrede, te vinden mijn geliefden. Begrijpen jullie niet dat een van de tactieken van de gevallen wezens is dat zij conflicten op de wereld scheppen, of zelfs maar ‘oorlogen of geruchten over oorlogen’, dat de mensen zich zo druk maken over de dingen op de wereld dat zij niet het gevoel hebben dat zij innerlijke vrede kunnen bezitten? Hoe kun je rustig gaan zitten en negeren wat er op de wereld aan de hand is om vrede te vinden, wanneer er zoveel tumult op de wereld is en zo veel mensen zich heel erg ongerust maken?

Welnu mijn geliefden, juist wanneer de mensen om jou heen zo ongerust zijn, kunnen degenen die dat kunnen, naar binnen gaan en vrede vinden. Met dit als doel, zal ik je de gedachtevorm voor het jaar 2018 geven, die (als je die als meditatie gebruikt, misschien zelfs wel als dagelijkse meditatie voor degenen onder jullie die zich daartoe geroepen voelen) het komende jaar in die vrede kunnen blijven. De gedachtevorm voor 2018 is deze:

Ik wil dat je het emotionele lichaam van de planeet als een oceaan visualiseert. Dit is niet moeilijk omdat jullie weten dat de emoties in verband staan met water – ze worden gemakkelijk opgewekt. Je kunt dat zien, gebaseerd op wat er in 2017 aan de hand was en wat er al heel lang aan de hand is in het collectieve bewustzijn, het emotionele lichaam van de planeet is een turbulente, woeste zee met veel golven die constant af en aan rollen. Zij kammen alles uit, zij bewegen zich constant op chaotische manieren.

De gedachtevorm voor 2018

Ik wil graag dat je visualiseert dat het emotionele lichaam van de planeet een oceaan is, maar geen oneindige oceaan. Het is in feite een oceaan waar overal land omheen is. Wij zouden zelfs kunnen overwegen dat het niet een oceaan is maar een reusachtig meer, een binnenlands meer, als je het zo zou willen noemen, een enorme hoeveelheid water met land er omheen.

Aan de kust van dit land, hoe je die ook visualiseert, maar om de hele oceaan heen, zitten mensen in een meditatieve houding. Sommige van deze mensen die op de planeet geïncarneerd zijn, bezitten het boeddhische bewustzijn of zitten dicht tegen het boeddhische bewustzijn aan. Een aantal hebben het Christusbewustzijn bereikt. Anderen hebben een zekere mate van hoger bewustzijn boven het 48e niveau bereikt. Allen die hoger zijn dan het 48e bewustzijnsniveau, hebben zich gekwalificeerd om deel te nemen aan deze meditatie waarbij jullie allemaal langs de kustlijn zitten van deze woeste, turbulente zee. Jullie zitten in een meditatieve houding.

Je gaat naar binnen, en in je hartchakra zie je de Boeddha, een Gouden Boeddha, die daar in totale vrede zit. Nu, als je contact hebt gemaakt met die innerlijke Boeddha die in elk van jullie zit, besef je omdat je aan de rand van de oceaan zit, dat de oceaan niet uit water bestaat, maar dat het oppervlak van het water op een rubberen laken lijkt. Jullie en alle andere mensen die aan het mediteren zijn, grijpen nu dit laken van rubber beet en trekken het naar je toe.

Jullie trekken eraan en doordat je eraan trekt, trek je het rubber strak. Jullie trekken dit rubberen laken strak en daarmee breng je de golven tot bedaren. Die worden eenvoudig gedwongen om te gaan liggen, omdat er aan dit laken dat op rubber lijkt, wordt getrokken. Als dit een poosje is gebeurd, visualiseer je dat het water van de woeste, emotionele zee, helemaal tot bedaren is gebracht.

Dan zie je dat er in feite iets verandert, omdat die zo kalm is geworden. Het is geen rubberen laken meer: Het is een spiegel. De oppervlakte van de oceaan van het emotionele lichaam van de planeet lijkt net een perfecte spiegel. En wat weerspiegelt die spiegel, mijn geliefden? Die reflecteert de sterren in de lucht, alle sterren van de Melkweg, en ze laten hun reflectie op het oppervlak van die perfecte spiegel twinkelen.

Daar zit je, op je eigen kleine plekje aan de kust van deze oceaan. Jij bent in je hart verbonden met alle andere spirituele mensen op de planeet, alle mensen die een hoger bewustzijn hebben dan het 48e niveau. Je voelt dat totale Eenzijn, broederschap, zusterschap, en je voelt je één met elkaar langs de periferie van deze oceaan.

Dan voel je dat je één bent met de Boeddha boven, die je dan als een Gouden Boeddha hoog boven de aarde ziet. Je ziet de reflectie van de Boeddha op het spiegelende oppervlak van het emotionele lichaam – niet als zomaar een Boeddhafiguur. In elke van deze lichtpunten, waarvan je dacht dat het een ster was, zie je de Boeddha weerspiegeld, stralend, twinkelend, die diep het duistere water van het emotionele lichaam van planeet aarde ingaat, waarbij het emotionele lichaam oplicht, zodat het water doorschijnend, transparant wordt. Alles wat in het emotionele lichaam verborgen zat, wordt zichtbaar, zodat de mensen dit niet meer kunnen ontkennen. Je blijft daar zolang zitten als je wilt, en voelt dat Eenzijn met alle andere spirituele mensen, Eenzijn met de Boeddha, en je ziet dat het licht diep in de oceaan van het emotionele lichaam van de planeet schijnt.

De initiaties van vrede in 2018

Dit is een heel krachtige meditatie, een heel krachtige gedachtevorm en ik raad je aan om die te gebruiken, ik moedig je aan om die met andere spirituele mensen te delen. Het is natuurlijk een gedachtevorm die je ook na dit jaar kunt blijven gebruiken, maar ik heb ervoor gekozen om die als de gedachtevorm voor het jaar 2018 te geven. Het is natuurlijk het jaar waarin mensen de initiaties van vrede moeten ondergaan. En wat is de belangrijkste initiatie van vrede, mijn geliefden?

Nu die bestaat eenvoudig hieruit: Wat kies je liever: vrede of conflicten? Terugkijkend op de geschiedenis van de wereld kun je zien dat de mensen die denken dat er iets op deze aarde (iets op de wereld, een bepaalde conditie in de wereld, een bepaald probleem dat moet worden opgelost, een toestand op de wereld die moet worden gecorrigeerd of veranderd) belangrijker is dan innerlijke vrede. Mensen die denken dat een externe conditie belangrijker is dan hun eigen innerlijke vrede, beginnen aan oorlogen. Je kunt niet tegelijkertijd een oorlog beginnen, je kunt niet deelnemen aan een oorlog, je kunt je zelfs niet met het bewustzijn van oorlog, het dualiteitsbewustzijn, bezighouden, als je innerlijke vrede bezit. Dat is niet mogelijk, mijn geliefden.

Als je terugkijkt in de geschiedenis naar de mensen die oorlogen zijn begonnen, dan zie je dat zij geen innerlijke vrede bezaten. Kijk eens naar de paus die nog steeds een institutie leidt die geen enkele poging heeft ondernomen om het dualiteitsbewustzijn te overwinnen. Heeft hij innerlijke vrede? Heeft zijn institutie innerlijke vrede? Hoe ziet de geschiedenis van die institutie eruit met betrekking tot vrede? Je zult zien dat dit de belangrijkste initiatie van 2018 is. De mensen moeten kiezen: Is het echt zo belangrijk om de toestand op de wereld te veranderen dat jij bereid bent om je innerlijke daarvoor op te offeren?

De innerlijke vrede bewaren om waarachtig dienstbaar te kunnen zijn

Ik weet natuurlijk heel goed mijn geliefden, dat er vele, vele mensen op deze planeet zijn die nog nooit – of in ieder geval niet in deze incarnatie – innerlijke vrede hebben gevoeld. Hoe kunnen zij weten wat zij opofferen wanneer zij alleen maar vanaf hun jeugd conflicten en oorlogen en wraak en boosheid en haat en met de vinger naar een ander wijzen, kennen? Zeker, ik ben mij daarvan bewust, maar verandert dat iets aan het feit dat alle mensen het komende jaar deze initiatie krijgen?

Je zult natuurlijk zien dat veel mensen niet voor deze initiatie slagen, maar dat is niet jouw zorg. Jouw zorg is dat jij ervoor slaagt, dat jij niet je innerlijke vrede laat afnemen door een situatie in de buitenwereld. Dit wordt voor velen van jullie een uitdaging, omdat je misschien persoonlijke omstandigheden hebt die je verontrusten en er kunnen natuurlijk ook een aantal zeer verontrustende toestanden op de wereld zijn. Niettemin hebben jullie de hulpmiddelen, jullie hebben het bewustzijn en de geascendeerde meesters, die jullie maar al te graag begeleiden. Jullie zullen natuurlijk ook de leringen krijgen van Geliefde Nada over hoe je kunt slagen voor de initiaties van de Zesde Straal.

Mijn geliefden, ik houd de visie voor ogen dat jullie als spirituele mensen niet je innerlijke vrede door de toestand op de wereld laten afnemen. Om innerlijke vrede te krijgen, houd ik ook voor ogen dat jullie je meer bewust worden van de dienst die je het leven kunt verlenen in deze incarnatie. Als je geen innerlijke vrede hebt, dan is het onmogelijk om het leven te dienen, want waar berust ware dienstbaarheid op? Niet op het dualiteitsbewustzijn, omdat jij je dan gescheiden van andere mensen beschouwt. Hoe kun je het leven dienen als je conflicten hebt met andere mensen?

Je moet een zekere innerlijke vrede bezitten, die het fundament vormt om vrede met andere mensen te hebben voor je kunt dienen om al het leven te verheffen. Wij hebben het nu niet over mensen die misschien denken dat zij heel actief zijn, die denken dat zij een grotere zaak dienen door een of andere activiteit te verrichten, maar nog steeds zo in het dualiteitsbewustzijn gevangenzitten dat zij dit niet doen vanuit een staat van vrede en dienstbaarheid. Natuurlijk moet die situatie op de wereld in veel gevallen worden veranderd, waarin andere mensen tot iets worden gedwongen, die er zogenaamd de oorzaak van zijn dat die toestand bestaat en die niet willen veranderen.

Gelijk hebben ten opzichte van anderen is geen ware dienstbaarheid

Je hebt gezien dat zelfs de mensen die in het nazisysteem en het communistische systeem geloofden, dachten dat zij een grotere zaak dienden. Veel mensen die tegenwoordig op de wereld zijn, denken dat zij een grotere zaak dienen. De paus zelf is er absoluut van overtuigd dat hij een grotere zaak dient, net als veel katholieken, net als veel boeddhisten, die nog steeds niet zover zijn dat ze het dualiteitsbewustzijn hebben overwonnen.

Hoe kan ik dit zeggen, mijn geliefden? Ik kan dit zo zeggen, omdat je als je in een spirituele, politieke of religieuze beweging zit, zelfs een wetenschappelijk materialistische beweging, denkt dat je de allerhoogste waarheid bezit en denkt dat je daardoor superieur bent aan degenen die niet tot die organisatie behoren, nog steeds in de dualiteit zit en je die bewustzijnsstaat niet hebt losgelaten. Je hebt niet die innerlijke vrede bereikt waardoor jij waarachtig dienstbaar kunt zijn. Natuurlijk geldt dit ook voor studenten van geascendeerde meesters die lid zijn van een specifieke organisatie van geascendeerde meesters. Niemand wordt uitgesloten, zelfs al denken velen dat zij wel een uitzondering vormen, omdat zij een superieure zaak dienen waardoor zij de uitzondering zijn. Zij hoeven niet naar zichzelf te kijken, omdat zij gelijk hebben.

Mijn geliefden, er komt nog een belangrijke initiatie en wel deze: Wil jij gelijk hebben of wil jij innerlijke vrede? Wanneer ik zeg: “Wil jij gelijk hebben?”, dan bedoel ik natuurlijk ten opzichte van andere mensen. Wil jij gelijk hebben en andere mensen niet? Dan zit je in een dualistische strijd om jouw eigen gelijk te bewijzen door te bewijzen dat andere mensen ongelijk hebben. Dit mijn geliefden, is geen waarachtige dienstbaarheid, wat de mensen er ook van denken en welke smoezen de gevallen wezens ook hebben bedacht en wat het ego van de mensen er ook van vindt.

De ware oorzaak van oorlogen is het bewustzijn van de mensheid

Mijn geliefden, vrede is een heel moeilijke initiatie en een grote uitdaging op een planeet met zoveel conflicten en oorlogen als de aarde. Je zult dat het komende jaar zien. Mijn geliefden, er zijn door de hele geschiedenis heen heel veel ontmaskeringen van het dualiteitsbewustzijn, het oorlogsbewustzijn, geweest. Je ziet dat in het werk van filosofen terug. Je hebt het in bepaalde religies, bepaalde leringen van mijzelf, de leringen van Jezus, Lao Tzu, Confucius en zo voort, kunnen zien. Jullie hebben er natuurlijk veel van gezien in fictie. Er bestaat geen twijfel over dat er genoeg is blootgelegd en als de mensen het wilden zien, dan zouden zij het kunnen zien, zij zouden de dualiteit kunnen overwinnen.

Laten we daarom terugkomen op mijn uitspraak dat de mensen dit niet willen zien. Zij zijn niet bereid om te zien dat zij zelf deel uitmaken van de oorzaak van conflicten en oorlogen. Zij projecteren nog steeds dat iemand anders dat doet, iemand op de wereld is hier de oorzaak van. Nu denk je er misschien aan dat wij al vele malen hebben gezegd dat de gevallen wezens oorlogen op deze planeet hebben gebracht en dat zij daardoor ook de oorzaak zijn van oorlogen. Zij zijn eigenlijk niet de oorzaak in die zin dat zij de allereerste oorzaak zijn.

De ware oorzaak is het bewustzijn van de mensheid op deze planeet, want als dit bewustzijn, het collectieve bewustzijn, niet beneden een bepaald niveau was gezonken, dan hadden de gevallen wezens hier nooit mogen incarneren. Je ziet dat, het bewustzijn moet worden verhoogd om hen weer van de planeet te verwijderen en daarom moeten vele, vele mensen – niet alleen de spirituele mensen of de studenten van geascendeerde meesters – beginnen te begrijpen dat er elementen van on-vrede in hun bewustzijn, in hun houding, in hun wereldbeeld zitten.

De kans die ‘Mijn Leven met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’ biedt

Welnu, geliefden, ik heb gezegd dat er niet zoveel ontmaskeringen in 2017 zijn geweest als ik wel had gewild, maar er zat zeker belangrijke vooruitgang in met betrekking tot de waarheid aan het licht brengen en dat komt door het publiceren van het boek ‘Mijn Leven met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’. Dit boek legt op een helderder, directere, manier de basale dynamiek van de gevallen wezens op deze planeet uit dan ooit tevoren. Je ziet dat dit boek een geweldige kans biedt. Het is een kans voor jou om uit te reiken en mensen te bereiken die je gewoonlijk niet kunt bereiken met een lering van een geascendeerde meester.

Dit boek kan in principe veel mensen bereiken die het als een vorm van amusement kunnen lezen, maar die wel een paar van die ideeën opnemen die hen kunnen laten nadenken, die hen kan laten verbinden met iets waarvan zij in hun hart weten dat het waar is. Nog nooit op de planeet is het dualiteitsbewustzijn duidelijker blootgelegd en de noodzaak om dat te overwinnen en het systematische pad om dat te overwinnen zoals ik als Jezus heeft onderwezen. Dit is een significante stap voorwaarts om de waarheid aan het licht te brengen en ik kijk uit naar de mogelijkheid dat er nog meer van dergelijke fictieve werken kunnen komen die misschien ook een deel uitmaken om naar andere mensen uit te reiken die je gewoonlijk niet gemakkelijk kunt bereiken met de leringen die wij door deze en andere boodschappers hebben gegeven.

Wij hebben altijd het dilemma dat wij onze leringen op maat moeten maken voor een bepaald bewustzijnsniveau en dan weten wij dat wij niet een breed publiek kunnen bereiken. Hoe kun je tot mensen spreken die een hoger bewustzijnsniveau hebben en concepten geven die zij kunnen bevatten en tegelijkertijd de meerderheid van de bevolking bereiken die beneden dat bewustzijnsniveau zit? Dat is heel moeilijk, mijn geliefden, maar het is wel mogelijk om meer mensen te bereiken die meer op het niveau zitten van fictief amusement, die een paar ideeën kunnen overnemen die hen kunnen helpen.

De Verenigde Staten in 2018

Mijn geliefden, ik maak mij over één ding zorgen het komende jaar, en dat is waarachtig de Verenigde Staten. De Verenigde Staten staat voor een paar kritieke initiaties in 2018. Niet alleen vanwege de president, maar ook in bepaalde mate vanwege het bewustzijn dat hij vertegenwoordigt. Als je naar Donald Trump kijkt, dan zie je dat hij een bepaald bewustzijnsniveau heeft, een bepaald wereldbeeld en dat dit nogal een dualistisch wereldbeeld is. Het feit dat hij tot president werd gekozen, toont natuurlijk dat een significant aantal van de Amerikaanse bevolking in dit wereldbeeld gevangenzit.

Dit verbaast jou als spirituele student niet, maar in 2018 is het uiterst belangrijk dat degenen onder jullie die spiritueel zijn, een spirituele visie en een spiritueel evenwicht voor de Verenigde Staten voor ogen kunnen houden. We moeten vermijden dat die afglijdt naar een steeds meer dualistische benadering van de wereld die een neerwaartse spiraal van conflicten schept die mogelijk tot niet één maar meerdere oorlogen zouden kunnen leiden, omdat de Verenigde Staten betrokken wordt bij die conflicten die je heel moeilijk kunt ‘winnen’, zoals de Amerikanen dat graag zien.

Het is uiterst belangrijk dat het Amerikaanse volk en de leiders van de Amerikanen zich gaan realiseren dat het concept ‘winnen’ alleen in je fantasie bestaat. Je kunt nooit een oorlog winnen, mijn geliefden. Ik weet dat de Verenigde Staten graag terugkijkt op haar geschiedenis en zegt: “Wij hebben die oorlog gewonnen en die oorlog gewonnen.” Maar mijn geliefden, als je echt naar de geschiedenis kijkt, heeft nog nooit een natie een oorlog ‘gewonnen’. Je kunt niet een oorlog winnen door met oorlog bezig te zijn; je kunt alleen verliezen, want je verliest de vrede in jouw natie en de vrede van jouw volk.

Je denkt misschien dat je een vijand hebt verslagen en de oorlog gestopt, maar de sporen in het collectieve bewustzijn blijven wel doorlopen, de spiralen in het collectieve bewustzijn blijven doorgaan en die beroven jou en jouw volk van innerlijke vrede. De grootste uitdaging op planetair niveau in 2018 wordt dat de Amerikanen de noodzaak gaan inzien van innerlijke vrede vinden, zij moeten erkennen dat de vrede bewaren belangrijker is dan situaties op de wereld veranderen.

Hierdoor wordt onze conferentie in de Verenigde Staten heel belangrijk. Als je de geest van Amerika op één lijn kunt brengen met de geest van Saint Germain, dan moet er vrede komen. Hoe kun je vrede vinden, hoe kun je vrij zijn, als jij geen innerlijke vrede bezit? Dat is onmogelijk, mijn geliefden, zoals je duidelijk het komende jaar zult zien. Je zult zelfs zien dat het komt omdat het Amerikaanse volk geen innerlijke vrede bezit, dat steeds meer van hun vrijheden zelfs door hun eigen regering worden uitgehold.

De grootste dienst die je de planeet dit komende jaar kunt bewijzen

Mijn geliefden, dit zijn de opmerkingen die ik nu wil maken. Wij bezien 2017 als een geweldige acceleratie omhoog door de initiaties die deze planeet heeft gehad. Als je op de vele dictaten terugkijkt die wij dit jaar op de conferenties hebben gegeven, dan zie je beslist dat we een stap hoger zijn gekomen, dat de leringen die wij hebben gegeven, beslist zijn geaccelereerd. Als je het boek van de vele levens, ‘Mijn Leven met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’, beschouwt als het verhaal van jouw eigen verblijf op deze planeet, dan kun je dat gebruiken om jezelf ook te accelereren. Je kunt het boek dat als werkboek uitkomt, natuurlijk ook gebruiken en dat wordt gebaseerd op de dictaten die wij de afgelopen jaren over het geboortetrauma hebben gegeven, het trauma dat je hebt gekregen toen je op deze planeet kwam.

Wij zien dat er een aantal uiterst belangrijke hulpmiddelen zijn gekomen op het fysieke vlak die jullie als studenten van geascendeerde meesters kunnen gebruiken om jezelf komende jaar sneller vooruit te gaan. Dit kan echt voor ieder van jullie persoonlijk een geweldig jaar worden wanneer je onthoudt wat ik heb gezegd: Houd in gedachten dat de toestand op de wereld maar op één doel gericht is en dat is jou van je innerlijke vrede te beroven.

Neem het besluit dat jij je innerlijke vrede niet laat afnemen door hen te ontstijgen, in elke situatie te beslissen dat je innerlijke vrede belangrijker vindt dan die situaties op de wereld. Dan slaag jij niet alleen individueel voor de initiaties in 2018, maar je bent dan ook in staat om ook het collectieve bewustzijn hoger te tillen, zodat steeds meer mensen die niet de uiterlijke leringen hebben, voor die initiaties kunnen slagen. Dit zal de grootste dienst zij die jij de planeet het komende jaar kunt bewijzen.

Mijn dankbaarheid voor de diensten die jullie in 2017 hebben bewezen, die voor een belangrijke acceleratie van de planeet hebben gezorgd. Mijn dankbaarheid geldt ook jullie bereidheid om het komende jaar weer je diensten te bewijzen.