8. Een geweldloze aanpak van het leger oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Maraytaii op jouw Aanwezigheid in Korea en de internationale gemeenschap te manifesteren om een geweldloze aanpak van het leger tot stand te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het leger, wanneer die een coup heeft beraamd en de regering heeft overgenomen, meestal de machtselite beschermt in plaats van het volk.

O Kosmische Moeder, laat de gong klinken
die mij naar huis roept, waar ik hoor.
Ik weet dat jij heel veel van mij houdt
en in die wetenschap voel ik mij vrij.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

2. Maraytaii, bind de demonen en duistere krachten die mogelijk weer een militaire coup in Zuid-Korea tot stand kunnen brengen.

O Kosmische Moeder, houd mij vast,
ik voel jouw licht in mij resoneren.
Jouw muziek zuivert mijn hart,
ik schenk jouw liefde aan iedereen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

3. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een van de grootste moeilijkheden voor hereniging van de twee Korea’s is dat zowel Noord- als Zuid-Korea een heel groot leger heeft.

O Kosmische Moeder, wij zijn één,
jouw hart is als een brandende zon.
Mijn wezen kan slechts het heilige geluid
versterken dat jij uitvergroot.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

4. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat beide landen bedrijven en instituties hebben die de militaire benodigdheden produceren en bevoorraden.

O Kosmische Moeder ik hoor nu
het geluid van de Heilige Sfeer.
Terwijl ik mij afstem op de kosmische zoemtoon
overwin ik het kleine ikje.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

5. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er in beide landen geen groot leger meer nodig is als Korea zou worden herenigd.

O Kosmische Moeder, breng mij naar huis,
ik loop synchroon met het Heilige OM.
Het geluid der geluiden zal mij verheffen,
totdat er enkel licht in mijn kelk zit.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

6. Maraytaii, bind de collectieve entiteiten die achter het leger in zowel Noord- als Zuid-Korea zitten.

O Kosmische Moeder, ik zal een deel
van de kosmische symfonie vormen.
Alles wat IK BEN, een instrument,
voor het geluid dat door de hemel gezonden wordt.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

7. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat elk land dat al heel lang een leger heeft, een aantal zeer krachtige demonen heeft gecreëerd die hun bestaan te danken hebben aan het leger en de energie die het volk eraan gegeven heeft.

O Kosmische Moeder, ik vraag nu
of ik de heilige muziekhal in mag.
Ik word een deel van de ascensie van het leven,
de richting op van het sterrenfirmament.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

8. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat oorlog een uitvinding is van de gevallen wezens en dat de ware bedoeling van oorlog niet is andere mensen veroveren, het territorium uitbreiden of het systeem verspreiden.

O Kosmische Moeder stem mijn snaren,
mijn hele wezen zingt met jou mee.
Ik weerkaats jouw lied,
terwijl ik de kosmische liefde vier.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

9. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de ware oorzaak van oorlog zoals de gevallen wezens dat hebben bedacht, vernietiging is. Er bestaat helemaal geen constructieve bedoeling voor oorlog.

O Kosmische Moeder ik heb je lief,
jouw liefdeslied houdt mij altijd zuiver.
Jij vult mij met jouw heilige toon
en daarom voel ik mij nooit alleen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

Deel 2

1. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat vanuit het spirituele perspectief oorlog nooit gerechtvaardigd is.

O Kosmische Moeder, laat de gong klinken
die mij naar huis roept, waar ik hoor.
Ik weet dat jij heel veel van mij houdt
en in die wetenschap voel ik mij vrij.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

2. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de ware bedoeling van oorlog is dat menselijke wezens worden vernietigd; dat hun potentieel om hun bewustzijn te verhogen naar het niveau van Christusschap en Boeddhaschap wordt vernietigd.

O Kosmische Moeder, houd mij vast,
ik voel jouw licht in mij resoneren.
Jouw muziek zuivert mijn hart,
ik schenk jouw liefde aan iedereen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

3. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat oorlog geen strijd is tussen goed en kwaad, het is het resultaat van manipulatie door de gevallen wezens die ervoor hebben gezorgd dat menselijke wezens in twee dualistische extremen zijn gepolariseerd, waardoor ze door de gevallen wezens werden gemanipuleerd om te proberen elkaar te vernietigen.

O Kosmische Moeder, wij zijn één,
jouw hart is als een brandende zon.
Mijn wezen kan slechts het heilige geluid
versterken dat jij uitvergroot.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

4. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het niet een natuurlijke voorwaarde is dat een natie een leger nodig heeft om het te overleven. Het is een kunstmatige voorwaarde die door de gevallen wezens is bedacht.

O Kosmische Moeder ik hoor nu
het geluid van de Heilige Sfeer.
Terwijl ik mij afstem op de kosmische zoemtoon
overwin ik het kleine ikje.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

5. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het hele bewustzijn achter gewapende strijdkrachten wordt gebaseerd op angst. Als wij geen angst kenden, zouden we ook geen leger hebben.

O Kosmische Moeder, breng mij naar huis,
ik loop synchroon met het Heilige OM.
Het geluid der geluiden zal mij verheffen,
totdat er enkel licht in mijn kelk zit.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

6. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij ons niet kunnen bezig houden met agressie jegens andere menselijke wezens, wij kunnen ons niet bezighouden met het doden van andere menselijke wezens, tenzij wij door angst gedreven worden.

O Kosmische Moeder, ik zal een deel
van de kosmische symfonie vormen.
Alles wat IK BEN, een instrument,
voor het geluid dat door de hemel gezonden wordt.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

7. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat alles wat menselijke wezens doen vanuit een op angst gebaseerde bewustzijnsstaat, entiteiten en demonen creëert. Die worden op den duur zo machtig dat zij de mensen kunnen overweldigen om zo hun energie te stelen.

O Kosmische Moeder, ik vraag nu
of ik de heilige muziekhal in mag.
Ik word een deel van de ascensie van het leven,
de richting op van het sterrenfirmament.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

8. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat je, wanneer je gewapende strijdkrachten hebt, ook een vijand moet hebben om tegen te vechten. Anders heb je geen reden om geld aan het leger te besteden.

O Kosmische Moeder stem mijn snaren,
mijn hele wezen zingt met jou mee.
Ik weerkaats jouw lied,
terwijl ik de kosmische liefde vier.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

9. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat hier de demonen en gevallen wezens achter zitten die niets om mensen geven, maar alleen hun eigen bestaan willen veiligstellen.

O Kosmische Moeder ik heb je lief,
jouw liefdeslied houdt mij altijd zuiver.
Jij vult mij met jouw heilige toon
en daarom voel ik mij nooit alleen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

Deel 3

1. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een aantal gevallen wezens zich niet in de eerste plaats bekommert om macht, maar zich op vernietiging richten en niets anders.

O Kosmische Moeder, laat de gong klinken
die mij naar huis roept, waar ik hoor.
Ik weet dat jij heel veel van mij houdt
en in die wetenschap voel ik mij vrij.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

2. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat achter ieder leger een conglomeraat van krachten staat, namelijk collectieve entiteiten, de sterkere demonen en de gevallen wezens.

O Kosmische Moeder, houd mij vast,
ik voel jouw licht in mij resoneren.
Jouw muziek zuivert mijn hart,
ik schenk jouw liefde aan iedereen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

3. Maraytaii, snijd de mensen in het leger los van het bewustzijn en de militaire doctrines die de gevallen wezens hebben gemaakt en help hen om zelf en onafhankelijk na te denken.

O Kosmische Moeder, wij zijn één,
jouw hart is als een brandende zon.
Mijn wezen kan slechts het heilige geluid
versterken dat jij uitvergroot.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

4. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gewapende strijdkrachten van elke natie een gesloten systeem vormen dat alle mensen eruit filtert die het vermogen hebben om het systeem te betwijfelen.

O Kosmische Moeder ik hoor nu
het geluid van de Heilige Sfeer.
Terwijl ik mij afstem op de kosmische zoemtoon
overwin ik het kleine ikje.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

5. Maraytaii, snijd de mensen in Zuid-Korea los van de denkwijze dat ze tegen het leger van Noord-Korea moeten vechten en help hen om de mogelijkheid van hereniging te overwegen.

O Kosmische Moeder, breng mij naar huis,
ik loop synchroon met het Heilige OM.
Het geluid der geluiden zal mij verheffen,
totdat er enkel licht in mijn kelk zit.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

6. Maraytaii, snijd de mensen in Noord-Korea los van de denkwijze dat ze tegen Zuid-Korea moeten vechten en help hen om erover na te denken of zij dat zouden kunnen opgeven en zich overgeven en een hereniging zouden toestaan.

O Kosmische Moeder, ik zal een deel
van de kosmische symfonie vormen.
Alles wat IK BEN, een instrument,
voor het geluid dat door de hemel gezonden wordt.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

7. Maraytaii, snijd de mensen van de Amerikaanse gewapende strijdkrachten in Zuid-Korea vrij van de denkwijze dat zij tegen Noord-Korea moeten vechten, los.

O Kosmische Moeder, ik vraag nu
of ik de heilige muziekhal in mag.
Ik word een deel van de ascensie van het leven,
de richting op van het sterrenfirmament.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

8. Maraytaii, snijd de mensen van de grote industriële corporaties los van de denkwijze dat ze oorlog moeten voeren en help hen om na te denken over een hereniging.

O Kosmische Moeder stem mijn snaren,
mijn hele wezen zingt met jou mee.
Ik weerkaats jouw lied,
terwijl ik de kosmische liefde vier.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

9. Maraytaii, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de krachten in Amerika die winst maken door militaire outillage aan Zuid-Korea te verkopen en geen hereniging willen.

O Kosmische Moeder ik heb je lief,
jouw liefdeslied houdt mij altijd zuiver.
Jij vult mij met jouw heilige toon
en daarom voel ik mij nooit alleen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

Deel 4

1. Maraytaii, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de politici in Amerika die geen hereniging willen, omdat zij de dualistische manier van denken willen voortzetten, zodat Amerika degene is die vrijheid en democratie moet garanderen door altijd klaar te staan om welke vijand ook te bestrijden.

O Kosmische Moeder, laat de gong klinken
die mij naar huis roept, waar ik hoor.
Ik weet dat jij heel veel van mij houdt
en in die wetenschap voel ik mij vrij.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

2. Maraytaii, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de politici in Zuid-Korea die niet over hereniging willen nadenken.

O Kosmische Moeder, houd mij vast,
ik voel jouw licht in mij resoneren.
Jouw muziek zuivert mijn hart,
ik schenk jouw liefde aan iedereen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

3. Maraytaii, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de leiders in Noord-Korea die geen hereniging willen.

O Kosmische Moeder, wij zijn één,
jouw hart is als een brandende zon.
Mijn wezen kan slechts het heilige geluid
versterken dat jij uitvergroot.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

4. Maraytaii, ik roep op dat de demonen en collectieve entiteiten worden gebonden die het denken van de mensen hebben overgenomen en die het de mensen onmogelijk maken om opnieuw na te denken over de status-quo en te zoeken naar een nieuw perspectief.

O Kosmische Moeder ik hoor nu
het geluid van de Heilige Sfeer.
Terwijl ik mij afstem op de kosmische zoemtoon
overwin ik het kleine ikje.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

5. Maraytaii, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de leiders van de gewapende strijdkrachten in zowel Noord- als Zuid-Korea, samen met het industriële complex dat hen ondersteunt.

O Kosmische Moeder, breng mij naar huis,
ik loop synchroon met het Heilige OM.
Het geluid der geluiden zal mij verheffen,
totdat er enkel licht in mijn kelk zit.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

6. Maraytaii, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de demonen en gevallen wezens die hun mogelijkheden om anderen te vernietigen, niet willen verliezen.

O Kosmische Moeder, ik zal een deel
van de kosmische symfonie vormen.
Alles wat IK BEN, een instrument,
voor het geluid dat door de hemel gezonden wordt.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

7. Maraytaii, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de mensen die weerstand bieden tegen verandering en de demonen en gevallen wezens die het denken van de mensen hebben overgenomen.

O Kosmische Moeder, ik vraag nu
of ik de heilige muziekhal in mag.
Ik word een deel van de ascensie van het leven,
de richting op van het sterrenfirmament.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

8. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze opener moeten staan voor de regering van Noord-Korea, de bereidheid tonen om de dialoog aan te gaan en energie uit te wisselen door middel van bedrijven.

O Kosmische Moeder stem mijn snaren,
mijn hele wezen zingt met jou mee.
Ik weerkaats jouw lied,
terwijl ik de kosmische liefde vier.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

9. Maraytaii, snijd de mensen los om de status-quo op het schiereiland Korea te onderzoeken en zich te realiseren dat de mogelijkheid bestaat om snel en drastisch veranderingen door te voeren.

O Kosmische Moeder ik heb je lief,
jouw liefdeslied houdt mij altijd zuiver.
Jij vult mij met jouw heilige toon
en daarom voel ik mij nooit alleen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

Deel 5

1. Maraytaii, snijd de mensen los die een positie in de samenleving bekleden, zodat hun denken openstaat voor een ander non-dualistisch beeld van de situatie.

O Kosmische Moeder, laat de gong klinken
die mij naar huis roept, waar ik hoor.
Ik weet dat jij heel veel van mij houdt
en in die wetenschap voel ik mij vrij.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

2. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij, wanneer zij hun mogelijkheden gebruiken om Christusschap en Boeddhaschap te bereiken, een bedreiging voor de gevallen wezens vormen. Zij zijn bereid om grote aantallen mensen te doden om dit te voorkomen.

O Kosmische Moeder, houd mij vast,
ik voel jouw licht in mij resoneren.
Jouw muziek zuivert mijn hart,
ik schenk jouw liefde aan iedereen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

3. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een van de belangrijkste redenen voor oorlog is dat de gevallen wezens degenen willen doden die een Christuspotentieel hebben door zoveel mogelijk mensen om het leven te brengen.

O Kosmische Moeder, wij zijn één,
jouw hart is als een brandende zon.
Mijn wezen kan slechts het heilige geluid
versterken dat jij uitvergroot.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

4. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er gevallen wezens zijn bij wie alleen maar vernietiging op de agenda staat en zij willen zoveel mogelijk mensen doden, omdat demonen energie aan mensen kunnen onttrekken, wanneer zij op een gewelddadige manier om het leven komen.

O Kosmische Moeder ik hoor nu
het geluid van de Heilige Sfeer.
Terwijl ik mij afstem op de kosmische zoemtoon
overwin ik het kleine ikje.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

5. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat niets efficiënter voor demonen werkt om energie aan de mensen te onttrekken dan twee naties zover te krijgen dat zij oorlog gaan voeren in een vernietigende strijd op leven en dood.

O Kosmische Moeder, breng mij naar huis,
ik loop synchroon met het Heilige OM.
Het geluid der geluiden zal mij verheffen,
totdat er enkel licht in mijn kelk zit.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

6. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een menselijk wezen doden de meest extreme manier is om haat voor de moeder te tonen. Juist in de denkwijze die een leger voortbrengt, bestaat de bereidheid om menselijke wezens te doden. Daarom vormt haat voor de moeder de basis voor een leger.

O Kosmische Moeder, ik zal een deel
van de kosmische symfonie vormen.
Alles wat IK BEN, een instrument,
voor het geluid dat door de hemel gezonden wordt.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

7. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat mensen in het leger, mensen in de gevestigde politiek, mensen in de gevestigde industrie allemaal een mechanisme in hun psyche hebben dat daar door de gevallen wezens is geplaatst.

O Kosmische Moeder, ik vraag nu
of ik de heilige muziekhal in mag.
Ik word een deel van de ascensie van het leven,
de richting op van het sterrenfirmament.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

8. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wanneer er een situatie ontstaat waarin van het leger wordt gevraagd om haar taak te verrichten, die mensen bereid worden om anderen te doden en dat zonder onderscheid des persoons te doen.

O Kosmische Moeder stem mijn snaren,
mijn hele wezen zingt met jou mee.
Ik weerkaats jouw lied,
terwijl ik de kosmische liefde vier.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

9. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij, als er eenmaal bepaald is wie de vijand is, zullen doen wat ze denken dat nodig is om die vijand te verslaan. Zij zijn bereid alle mensen te doden die tot de vijand behoren, maar ook om al hun eigen soldaten op te offeren.

O Kosmische Moeder ik heb je lief,
jouw liefdeslied houdt mij altijd zuiver.
Jij vult mij met jouw heilige toon
en daarom voel ik mij nooit alleen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

Deel 6

1. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit geen slechte mensen zijn, maar zij zitten in het leger, omdat zij dit mechanisme bezitten waardoor zij geloven dat je onder bepaalde omstandigheden anderen zeker van het leven mag beroven.

O Kosmische Moeder, laat de gong klinken
die mij naar huis roept, waar ik hoor.
Ik weet dat jij heel veel van mij houdt
en in die wetenschap voel ik mij vrij.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

2. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij bereid zijn om de denkwijze te krijgen dat zij de vijand als niet-menselijk beschouwen en hun eigen soldaten ook als niet-menselijk bezien.

O Kosmische Moeder, houd mij vast,
ik voel jouw licht in mij resoneren.
Jouw muziek zuivert mijn hart,
ik schenk jouw liefde aan iedereen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

3. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat die mensen zelfs de burgers als niet-menselijk kunnen beschouwen en accepteren dat er altijd enige bijkomende schade is als er oorlog wordt gevoerd en dat je niet altijd kunt vermijden dat er burgers om het leven worden gebracht.

O Kosmische Moeder, wij zijn één,
jouw hart is als een brandende zon.
Mijn wezen kan slechts het heilige geluid
versterken dat jij uitvergroot.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

4. Maraytaii, bind en verteer de demonen en gevallen wezens die achter dit bewustzijn zitten en snijd de mensen in het leger, de industrie en in de gevestigde politiek van dit bewustzijn los.

O Kosmische Moeder ik hoor nu
het geluid van de Heilige Sfeer.
Terwijl ik mij afstem op de kosmische zoemtoon
overwin ik het kleine ikje.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

5. Maraytaii, snijd de mensen die bereid zijn aan een leger te twijfelen van de neiging los om naar andere extreme pacifistische posities door te slaan, die eenvoudig het tegenovergestelde zijn van de denkwijze die men in het leger heeft.

O Kosmische Moeder, breng mij naar huis,
ik loop synchroon met het Heilige OM.
Het geluid der geluiden zal mij verheffen,
totdat er enkel licht in mijn kelk zit.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

6. Maraytaii, snijd de jonge mensen los die zijn geïncarneerd, omdat zij het potentieel hebben om deze dynamiek te betwijfelen, hun mening hierover te geven en te zeggen dat men ook op een evenwichtige manier naar het leger kan kijken.

O Kosmische Moeder, ik zal een deel
van de kosmische symfonie vormen.
Alles wat IK BEN, een instrument,
voor het geluid dat door de hemel gezonden wordt.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

7. Maraytaii, snijd de mensen los die het potentieel hebben om een discussie in de samenleving op gang te brengen die niet door de extreme standpunten wordt gedomineerd van blindelings het leger verdedigen of blindelings het leger aanvallen.

O Kosmische Moeder, ik vraag nu
of ik de heilige muziekhal in mag.
Ik word een deel van de ascensie van het leven,
de richting op van het sterrenfirmament.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

8. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat elke keer wanneer een discussie gepolariseerd wordt in twee uitersten, het voor de mensen lijkt dat zij het leger totaal moeten steunen of dat zij het leger totaal moeten afschaffen.

O Kosmische Moeder stem mijn snaren,
mijn hele wezen zingt met jou mee.
Ik weerkaats jouw lied,
terwijl ik de kosmische liefde vier.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

9. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de truc van de gevallen wezens door polarisatie in de discussie, is dat ze de mensen in twee uitersten laten uiteenvallen, zodat niemand iets anders kan zien dan die twee polariteiten.

O Kosmische Moeder ik heb je lief,
jouw liefdeslied houdt mij altijd zuiver.
Jij vult mij met jouw heilige toon
en daarom voel ik mij nooit alleen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

Deel 7

1. Maraytaii, snijd de mensen los die het potentieel hebben, zodat ze inzien dat er altijd alternatieven zijn voor de dualistische uitersten.

O Kosmische Moeder, laat de gong klinken
die mij naar huis roept, waar ik hoor.
Ik weet dat jij heel veel van mij houdt
en in die wetenschap voel ik mij vrij.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

2. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het voor Zuid-Korea niet praktisch is om haar leger af te schaffen, maar dit betekent niet dat de situatie moet blijven zoals die is.

O Kosmische Moeder, houd mij vast,
ik voel jouw licht in mij resoneren.
Jouw muziek zuivert mijn hart,
ik schenk jouw liefde aan iedereen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

3. Maraytaii, snijd de mensen los die een discussie kunnen beginnen over of er een andere manier is om met die hele situatie, de verdeling in noord en zuid, om te gaan.

O Kosmische Moeder, wij zijn één,
jouw hart is als een brandende zon.
Mijn wezen kan slechts het heilige geluid
versterken dat jij uitvergroot.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

4. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het leger in het zuiden op dit moment zegt dat ze niet kleiner kan worden, totdat het noorden haar leger verkleint en het leger in het noorden zegt hetzelfde.

O Kosmische Moeder ik hoor nu
het geluid van de Heilige Sfeer.
Terwijl ik mij afstem op de kosmische zoemtoon
overwin ik het kleine ikje.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

5. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het mogelijk is om de mensen in Noord-Korea om de tuin te leiden, waardoor zij het gevoel krijgen dat zij minder door het leger van het zuiden worden bedreigd.

O Kosmische Moeder, breng mij naar huis,
ik loop synchroon met het Heilige OM.
Het geluid der geluiden zal mij verheffen,
totdat er enkel licht in mijn kelk zit.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

6. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een manier is om hun samenleving te bevrijden van de denkwijze die het leger en de industrie die erachter zitten, in stand houdt dat een confrontatie de enige oplossing is die mogelijk is.

O Kosmische Moeder, ik zal een deel
van de kosmische symfonie vormen.
Alles wat IK BEN, een instrument,
voor het geluid dat door de hemel gezonden wordt.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

7. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dat Zuid-Korea een initiatief kan nemen waartoe Noord-Korea niet in staat is, omdat ze daar veel meer gevangenzitten in het dualistische denken.

O Kosmische Moeder, ik vraag nu
of ik de heilige muziekhal in mag.
Ik word een deel van de ascensie van het leven,
de richting op van het sterrenfirmament.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

8. Maraytaii, snijd het denken van de mensen los die speciaal zijn geïncarneerd om de impasse te doorbreken en een nieuwe aanpak van de situatie te creëren.

O Kosmische Moeder stem mijn snaren,
mijn hele wezen zingt met jou mee.
Ik weerkaats jouw lied,
terwijl ik de kosmische liefde vier.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

9. Maraytaii, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat Zuid-Korea het potentieel heeft om de impasse te doorbreken en een geweldloze oplossing tot stand te brengen, maar dit vraagt van hen dat zij verder gaan dan de traditionele manier van denken van het leger, de politici en de industriëlen die deze confronterende manier van denken steunen.

O Kosmische Moeder ik heb je lief,
jouw liefdeslied houdt mij altijd zuiver.
Jij vult mij met jouw heilige toon
en daarom voel ik mij nooit alleen.

Maraytaii, jij spreekt me aan met het lied
dat de kosmische poort openzet.
Jouw melodie laat mij vibreren,
mijn zelfgevoel opnieuw creëren.

 

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.