5. Oproepen dat alle duistere krachten die Korea in hun macht proberen te houden, worden gebonden

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Shiva op jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en alle duistere krachten te binden die proberen conflicten en geweld te scheppen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die in of door president Geun-hye heen werken en snijd haar los van alle karmische banden met haar vader.

O Shiva, God van het Heilige Vuur,
het wordt tijd om het verleden te doven.
Ik wil het oude ontstijgen,
een nieuwe toekomst tegemoet.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

2. Geliefde Shiva, ik roep het oordeel van Christus op over de vroegere president Park Chung-hee.

O Shiva, kom mij bevrijden
van de krachten die mij beperken.
Verteer met jouw vuur alles wat minder is
en plavei voor mij de weg naar succes.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

3. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die in of door de vroegere president Park Chung-hee heen werken.

O Shiva, zorg dat de sluier van Maya wijkt
en zuiver mijn eigen privérijk.
Verdrijf het bewustzijn van de dood,
jouw Heilige Adem geeft de stoot.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

4. Geliefde Shiva, ik roep het oordeel van Christus op over Choi Tae-min.

O Shiva, ik laat nu los,
alles waar ik hier aan gehecht ben.
Verteer al mijn verslavingen,
zo hervat ik het pad omhoog.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

5. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die in of door Choi Tae-min heen werken.

O Shiva, ik zeg jouw naam voortdurend op,
kom al die angst, twijfel en schaamte verbannen,
Verbrand in mijn gedachten alles
waar mijn ego zich achter probeert te verbergen.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

6. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die president Park aan de macht hebben geholpen en die denken dat ze haar zouden kunnen gebruiken om hun doeleinden in Korea te bereiken en de greep die zij op deze natie hadden te versterken.

O Shiva, ik ben niet bang,
mijn karma is nu afbetaald.
Het verleden bepaalt mijn keuzes niet meer,
ik juich op de adem van Shiva.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

7. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die door de zakelijke conglomeraties in Korea heen werken.

O Shiva, toon mij de paren van geesten
die mij gevangenhouden in hun aangelegenheden.
Ik zie in gedachten voor mij dat jij
die geesten zonder twijfel bindt.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

8. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die door de machtige families heen werken die sinds de oorlog de machtselite in de samenleving van Korea hebben gevormd.

O Shiva, ik ben nu naakt,
mijn denken kan zich in alle vrijheid uitbreiden.
Ik geef al mijn geesten de vrijheid,
mij overgeven is de sleutel tot vrede.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

9. Geliefde Shiva, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn dat de impeachment van president Park een overwinning was voor Korea.

O Shiva, jij alles verterend vuur,
breng mij samen met Parvati hogerop.
Wanneer ik zo hoog ben dat ik jullie licht kan zien,
trek ik alle mensen tot mij.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

Deel 2

1. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die met hun zwarte magie door president Park heen hebben gewerkt zonder dat zij kwade bedoelingen had of zich er zelfs maar bewust was van wat er gebeurde.

O Shiva, God van het Heilige Vuur,
het wordt tijd om het verleden te doven.
Ik wil het oude ontstijgen,
een nieuwe toekomst tegemoet.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

2. Geliefde Shiva, bind de demonen en duistere krachten die achter die hele situatie zitten, zelfs achter deze bepaalde president.

O Shiva, kom mij bevrijden
van de krachten die mij beperken.
Verteer met jouw vuur alles wat minder is
en plavei voor mij de weg naar succes.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

3. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die de samenleving van Zuid-Korea proberen te beheersen en de status-quo te handhaven waarin een kleine elite de macht in handen heeft.

O Shiva, zorg dat de sluier van Maya wijkt
en zuiver mijn eigen privérijk.
Verdrijf het bewustzijn van de dood,
jouw Heilige Adem geeft de stoot.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

4. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten in het emotionele octaaf, het mentale octaaf en het octaaf van de identiteit, zodat die krachten allemaal worden opgeruimd.

O Shiva, ik laat nu los,
alles waar ik hier aan gehecht ben.
Verteer al mijn verslavingen,
zo hervat ik het pad omhoog.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

5. Geliefde Shiva, ik roep op dat het astrale vlak wordt verzegeld, zodat er geen duistere krachten van deze situatie gebruik kunnen maken en die proberen een gewelddadige confrontatie te laten ontvlammen.

O Shiva, ik zeg jouw naam voortdurend op,
kom al die angst, twijfel en schaamte verbannen,
Verbrand in mijn gedachten alles
waar mijn ego zich achter probeert te verbergen.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

6. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die bereid zijn om geweld te gebruiken in de politieke arena van Korea.

O Shiva, ik ben niet bang,
mijn karma is nu afbetaald.
Het verleden bepaalt mijn keuzes niet meer,
ik juich op de adem van Shiva.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

7. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die nog steeds proberen om deze situatie te gebruiken om een deling te bewerkstelligen tussen de oudere en de jongere generatie.

O Shiva, toon mij de paren van geesten
die mij gevangen houden in hun aangelegenheden.
Ik zie in gedachten voor mij dat jij
die geesten zonder twijfel bindt.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

8. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die de angst van de oudere generatie proberen te gebruiken, de mensen die zich de oorlog nog kunnen herinneren, waardoor zij het gevoel hebben dat zij zich moeten onderwerpen aan de duistere krachten en hun geïncarneerde vertegenwoordigers om te vermijden dat het communisme over hen heen walst.

O Shiva, ik ben nu naakt,
mijn denken kan zich in alle vrijheid uitbreiden.
Ik geef al mijn geesten de vrijheid,
mij overgeven is de sleutel tot vrede.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

9. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die hebben geprofiteerd van de angst voor het communisme en als excuus hebben gebruikt om een dictatoriale regering te vestigen die niet het hoogste potentieel voor hun natie was.

O Shiva, jij alles verterend vuur,
breng mij samen met Parvati hogerop.
Wanneer ik zo hoog ben dat ik jullie licht kan zien,
trek ik alle mensen tot mij.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

Deel 3

1. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die hun greep op de samenleving proberen te handhaven door de zakelijke conglomeraties en de machtige families die zij achter hen hebben staan.

O Shiva, God van het Heilige Vuur,
het wordt tijd om het verleden te doven.
Ik wil het oude ontstijgen,
een nieuwe toekomst tegemoet.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

2. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die de oudere generatie in hun macht proberen te houden vanwege de angst voor wat er zou kunnen gebeuren als er niet een machthebber was die tegen het communisme op kon.

O Shiva, kom mij bevrijden
van de krachten die mij beperken.
Verteer met jouw vuur alles wat minder is
en plavei voor mij de weg naar succes.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

3. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die de samenleving in Zuid-Korea in hun macht proberen te houden, die de mensen ervan weerhouden om te accepteren dat de verspreiding van het communisme van Noord-Korea naar Zuid-Korea geen realistische dreiging meer vormt.

O Shiva, zorg dat de sluier van Maya wijkt
en zuiver mijn eigen privérijk.
Verdrijf het bewustzijn van de dood,
jouw Heilige Adem geeft de stoot.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

4. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die proberen de oudere generatie te gebruiken om weerstand te bieden tegen het omverwerpen van de status-quo en een heel nieuw klimaat in de politieke en economische arena van Korea te brengen.

O Shiva, ik laat nu los,
alles waar ik hier aan gehecht ben.
Verteer al mijn verslavingen,
zo hervat ik het pad omhoog.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

5. Geliefde Shiva, snijd de mensen los die de geascendeerde meesters hebben laten incarneren om de leiding in Zuid-Korea over te nemen, zowel in de bedrijfswereld, de politiek, als op ander gebied.

O Shiva, ik zeg jouw naam voortdurend op,
kom al die angst, twijfel en schaamte verbannen,
Verbrand in mijn gedachten alles
waar mijn ego zich achter probeert te verbergen.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

6. Geliefde Shiva, snijd die mensen los, zodat zij kunnen worden bemoedigd en het zelfvertrouwen krijgen om naar voren te treden en zich te realiseren dat dit tijd voor hen wordt. Help hen om de ideeën te begrijpen die hun natie naar het volgende niveau zal voeren.

O Shiva, ik ben niet bang,
mijn karma is nu afbetaald.
Het verleden bepaalt mijn keuzes niet meer,
ik juich op de adem van Shiva.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

7. Geliefde Shiva, bind de demonen, gevallen wezens en duistere krachten die proberen Zuid-Korea in hun macht te houden door middel van de gevestigde media.

O Shiva, toon mij de paren van geesten
die mij gevangenhouden in hun aangelegenheden.
Ik zie in gedachten voor mij dat jij
die geesten zonder twijfel bindt.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

8. Geliefde Shiva, snijd alle mensen los opdat zij begrijpen dat bepaalde ideeën zo voor de hand liggen dat die moeten worden uitgevoerd.

O Shiva, ik ben nu naakt,
mijn denken kan zich in alle vrijheid uitbreiden.
Ik geef al mijn geesten de vrijheid,
mij overgeven is de sleutel tot vrede.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

9. Geliefde Shiva, snijd alle mensen los die eraan toe zijn om zich op het kruispunt van de stroom in de vorm van het cijfer acht te plaatsen en zich open te stellen voor de ideeën van de geascendeerde meesters, zodat de groei van Korea nog meer wordt bevorderd.

O Shiva, jij alles verterend vuur,
breng mij samen met Parvati hogerop.
Wanneer ik zo hoog ben dat ik jullie licht kan zien,
trek ik alle mensen tot mij.

O Shiva, zuiver de energie,
O Shiva, breng de synergie.
O Shiva, stuur alle demonen op de vlucht,
O Shiva, geef mij mijn vrede terug.

 

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.