4. Oproepen dat de Aziatische manier van denken wordt getranscendeerd

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Portia op jouw Aanwezigheid in Korea en de internationale gemeenschap te manifesteren om een verandering in de Aziatische manier van denken tot stand te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het tijd is om de traditie in Azië te onderzoeken waarin men zich heel erg druk maakt over het redden van het gezicht en geen gezichtsverlies te lijden.

O Portia, in jouw eigen retraiteverblijf
begroet je mij met Moederliefde.
Ik maak nu mijn laatste testen af,
zodat ik geen oude patronen meer herhaal.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

2. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het tijd is om de traditie los te laten om niet direct te zijn als je dingen of problemen aanpakt, maar om de hete brij heen te lopen en er op een indirecte manier over te spreken.

O Portia, Gerechtigheid is jouw naam,
jij houdt de Kosmische Vlam van Eer hoog.
Ik doe niet meer mee aan het spelletje
om te proberen alles bij het oude te houden.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

3. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij niet vooruit kunnen komen als zij over bepaalde dingen niet openlijk kunnen spreken.

O Portia, in de kosmische stroom
groei ik, één met jou, steeds verder.
Ik ben hier beneden de kelk
voor de kosmische gerechtigheid die jij uitgiet.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

4. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij de neiging moeten overwinnen om zich beledigd te voelen als iemand anders op een directere manier zijn mening geeft.

O Portia, breng het kosmische evenwicht,
eeuwige hoop, mijn hart zingt.
Beschermd onder jouw Moedervleugel
voel ik mij één met alles.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

5. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de oorsprong van de Aziatische manier van denken bij de gevallen wezens ligt, omdat dit degenen zijn die altijd iets willen verbergen.

O Portia, breng het Moederlicht om iedereen
te bevrijden van de duisterste nacht.
Jouw Liefdesvlam straalt altijd helder,
houd mij nu samen met Saint Germain vast.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

6. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens altijd een façade proberen te vormen, waardoor de mensen zich niet openlijk kunnen uitspreken over hun acties en hun bevoorrechte posities.

O Portia, in jouw meesterschap
voel ik de chemie die alle transformeert.
In jouw licht van de waarheid
vind ik de gouden alchemie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

7. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we corruptie niet kunnen uitbannen als er niet openlijk over gesproken wordt, omdat men niet wil dat de natie gezichtsverlies lijdt.

Op Portia, in de kosmische stroom
ben ik ontwaakt uit de menselijke droom.
Ik verwijder nu de balk die mijn ego is,
ik verdien nu een plek in het kosmische team.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

8. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er door corruptie een bevoorrechte elite kan bestaan die gunsten kan ontfutselen, voor gunsten kan betalen of de mensen kan intimideren om hen gunsten te verlenen waardoor zij hun privileges behouden.

O Portia, jij komt van ver,
jij bent een kosmische avatar.
Jouw repertoire is zo oneindig groot,
voor de aarde ben jij een leidende ster.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

9. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat door die cultuur van niet openlijk over zaken willen praten, de bevoorrechte elite kan blijven bestaan en dat zij privileges kunnen houden waar de meeste mensen niet eens weet van hebben.

O Portia, ik ben vol vertrouwen dat
ik een kosmisch instrument ben.
Ik werd door de hemel gezonden
om de aarde te helpen bij haar ascensie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

Deel 2

1. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een natie er niet mee is gediend dat mensen zich zo druk maken over gezichtsverlies van de natie; dat zij niet openlijk over zaken willen spreken om de natie niet in verlegenheid te brengen.

O Portia, in jouw eigen retraiteverblijf
begroet je mij met Moederliefde.
Ik leg nu mijn laatste testen af,
zodat ik geen oude patronen meer herhaal.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

2. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat men de wens om dingen stil te houden en de onwil om niet openlijk over dingen te spreken, los moeten laten.

O Portia, Gerechtigheid is jouw naam,
jij houdt de Kosmische Vlam van Eer hoog.
Ik doe niet meer mee aan het spelletje
om te proberen alles bij het oude te houden.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

3. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat Japan zich niet van haar verleden kan losmaken en de natie aan het stagneren is, omdat de Japanners zich nog veel meer zorgen maken over gezichtsverlies.

O Portia, in de kosmische stroom
groei ik, één met jou, steeds verder.
Ik ben hier beneden de kelk
voor de kosmische gerechtigheid die jij schenkt.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

4. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de economie van Japan stagneert, omdat de Japanse manier van denken stagneert.

O Portia, breng het kosmische evenwicht,
eeuwige hoop, mijn hart zingt.
Beschermd onder jouw Moedervleugel
voel ik mij één met alles.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

5. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat Japan gedeeltelijk vastzit, omdat zij niet wil toegeven dat Japan fouten heeft gemaakt en dat Japan een traditie heeft die verouderd is en eerst moet worden losgelaten.

O Portia, breng het Moederlicht om iedereen
te bevrijden van de duisterste nacht.
Jouw Liefdesvlam straalt altijd helder,
houd mij nu samen met Saint Germain vast.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

6. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat men zich in Korea moet wijden aan groei om niet dezelfde fase van stagnatie te krijgen als je in Japan ziet.

O Portia, in jouw meesterschap
voel ik de chemie die alle transformeert.
In jouw licht van de waarheid
vind ik de gouden alchemie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

7. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat men maar op één manier kan vermijden om ook zo’n fase van stagnatie te krijgen en dat is dat ze meer naar zichzelf willen kijken dan de Japanners.

Op Portia, in de kosmische stroom
ben ik ontwaakt uit de menselijke droom.
Ik verwijder nu de balk die mijn ego is,
ik verdien nu een plek in het kosmische team.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

8. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat men naar alle zaken in hun samenleving moet willen kijken en die openlijk te bespreken zonder zich druk te maken over gezichtsverlies, waardoor zij niet willen toegeven dat bepaalde dingen verouderd zijn.

O Portia, jij komt van ver,
jij bent een kosmische avatar.
Jouw repertoire is zo oneindig groot,
voor de aarde ben jij een leidende ster.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

9. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat bepaalde tradities de natie niet meer dienen, zij dienen het volk niet en daarom moeten die worden achtergelaten. Maar voordat die kunnen worden losgelaten, moet men ze openlijk bespreken.

O Portia, ik ben vol vertrouwen dat
ik een kosmisch instrument ben.
Ik werd uit de hemel gezonden
om de aarde te helpen bij haar ascensie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

Deel 3

1. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat men afstand moet nemen van een verdeling tussen een hogere en lagere stand, een bevoorrechte elite en de gewone bevolking om een Gouden Eeuw te manifesteren.

O Portia, in jouw eigen retraiteverblijf
begroet je mij met Moederliefde.
Ik leg nu mijn laatste testen af,
zodat ik geen oude patronen meer herhaal.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

2. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze niet kunnen toegeven dat ze een bevoorrechte elite hebben, als ze niet openlijk over deze kwestie kunnen praten.

O Portia, Gerechtigheid is jouw naam,
jij houdt de Kosmische Vlam van Eer hoog.
Ik doe niet meer mee aan het spelletje
om te proberen alles bij het oude te houden.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

3. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze geen gezichtsverlies lijden als ze toegeven dat ze een probleem hebben en afstand nemen van dat probleem. Zij krijgen eer, zij krijgen respect, ze krijgen zelfrespect en ze maken vooruitgang.

O Portia, in de kosmische stroom
groei ik, één met jou, steeds verder.
Ik ben hier beneden de kelk
voor de kosmische gerechtigheid die jij schenkt.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

4. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze moeten beslissen wat belangrijker voor hen is: geen gezichtsverlies lijden, de traditie in ere houden, niet direct zijn, of… vooruit gaan naar een betere samenleving.

O Portia, breng het kosmische evenwicht,
eeuwige hoop, mijn hart zingt.
Beschermd onder jouw Moedervleugel
voel ik mij één met alles.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

5. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen die de tradities in ere willen houden tot een bevoorrechte elite behoren. Zij weten dat vooruitgang er alleen maar voor zorgt dat zij hun bevoorrechte positie verliezen.

O Portia, breng het Moederlicht om iedereen
te bevrijden van de duisterste nacht.
Jouw Liefdesvlam straalt altijd helder,
houd mij nu samen met Saint Germain vast.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

6. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite hun rijkdom en hun privileges niet willen delen met de mensen, omdat zij zo arrogant zijn geworden dat zij geloven dat zij beter zijn dan de bevolking, iets wat oorspronkelijk van de gevallen wezens kwam.

O Portia, in jouw meesterschap
voel ik de chemie die alle transformeert.
In jouw licht van de waarheid
vind ik de gouden alchemie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

7. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite geloven dat het acceptabel is dat een natie uit evenwicht is om hun voordelen en privileges te behouden, zodat de rijkdom in handen van een elite wordt geconcentreerd in plaats van die over de hele bevolking te spreiden.

Op Portia, in de kosmische stroom
ben ik ontwaakt uit de menselijke droom.
Ik verwijder nu de balk die mijn ego is,
ik verdien nu een plek in het kosmische team.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

8. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een gelijkere verdeling van rijkdom tot meer groei in de economie van die natie zal leiden dan dat die rijkdom in de handen van een kleine elite wordt geconcentreerd.

O Portia, jij komt van ver,
jij bent een kosmische avatar.
Jouw repertoire is zo oneindig groot,
voor de aarde ben jij een leidende ster.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

9. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze bereid moeten zijn om het probleem van elitarisme in te zien en het direct af te handelen zonder het gevoel te hebben dat dit de natie beledigt of de reputatie van de natie vernietigt.

O Portia, ik ben vol vertrouwen dat
ik een kosmisch instrument ben.
Ik werd uit de hemel gezonden
om de aarde te helpen bij haar ascensie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

Deel 4

1. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de onwil om openlijk over dingen te praten diepgaande consequenties heeft voor hun persoonlijke leven, in de eerste plaats hoe zij naar zichzelf kijken.

O Portia, in jouw eigen retraiteverblijf
begroet je mij met Moederliefde.
Ik leg nu mijn laatste testen af,
zodat ik geen oude patronen meer herhaal.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

2. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij zijn opgevoed met het gevoel dat er een maatstaf voor hun gedrag, voor wat zij wel of niet kunnen zeggen, is.

O Portia, Gerechtigheid is jouw naam,
jij houdt de Kosmische Vlam van Eer hoog.
Ik doe niet meer mee aan het spelletje
om te proberen alles bij het oude te houden.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

3. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij zijn opgevoed om niet aan gezagsdragers te twijfelen, van ouders tot leraren op school, tot leiders van de samenleving of de corporaties waar zij werken.

O Portia, in de kosmische stroom
groei ik, één met jou, steeds verder.
Ik ben hier beneden de kelk
voor de kosmische gerechtigheid die jij schenkt.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

4. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij zijn opgevoed met het gevoel dat het beschamend is om iets te zeggen op een manier die door deze autoriteitsfiguren als beledigend wordt beschouwd.

O Portia, breng het kosmische evenwicht,
eeuwige hoop, mijn hart zingt.
Beschermd onder jouw Moedervleugel
voel ik mij één met alles.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

5. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit hun zelfbeeld diepgaand beïnvloed en hen laat accepteren dat zij tot een bepaalde laag in de samenleving behoren en geen deel uitmaken van de bevoorrechte elite.

O Portia, breng het Moederlicht om iedereen
te bevrijden van de duisterste nacht.
Jouw Liefdesvlam straalt altijd helder,
houd mij nu samen met Saint Germain vast.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

6. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij zijn opgevoed om te accepteren dat zij niet het recht hebben, geen bevoegdheid hebben, om een mening te hebben over de hoogste stand, en wat zij wel of niet doen.

O Portia, in jouw meesterschap
voel ik de chemie die alle transformeert.
In jouw licht van de waarheid
vind ik de gouden alchemie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

7. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij zijn opgevoed om hun plek in het leven passief te accepteren en geen persoonlijke mening over bepaalde kwesties te hebben die buiten hun invloedssfeer vallen.

Op Portia, in de kosmische stroom
ben ik ontwaakt uit de menselijke droom.
Ik verwijder nu de balk die mijn ego is,
ik verdien nu een plek in het kosmische team.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

8. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens dit mechanisme waar ze gek op zijn, hebben bedacht, omdat zij daardoor in staat worden gesteld om macht uit te oefenen zonder dat de mensen zich realiseren dat zij worden gemanipuleerd en beheerst.

O Portia, jij komt van ver,
jij bent een kosmische avatar.
Jouw repertoire is zo oneindig groot,
voor de aarde ben jij een leidende ster.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

9. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de elite haar bevoorrechte positie zal verliezen, wanneer de mensen zich ervan bewust worden wat de elite aan het doen is en dat die dan de veranderingen in de samenleving moet accepteren.

O Portia, ik ben vol vertrouwen dat
ik een kosmisch instrument ben.
Ik werd uit de hemel gezonden
om de aarde te helpen bij haar ascensie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

Deel 5

1. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij zich bewust moeten worden van deze programmering, naar hun samenleving moeten kijken en beslissen wat acceptabel voor hen is en wat niet.

O Portia, in jouw eigen retraiteverblijf
begroet je mij met Moederliefde.
Ik leg nu mijn laatste testen af,
zodat ik geen oude patronen meer herhaal.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

2. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het collectieve bewustzijn niet kan veranderen en er geen veranderingen kunnen komen als zij niet willen beslissen wat wel of niet acceptabel is.

O Portia, Gerechtigheid is jouw naam,
jij houdt de Kosmische Vlam van Eer hoog.
Ik doe niet meer mee aan het spelletje
om te proberen alles bij het oude te houden.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

3. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij spirituele wezens zijn en dat er voor spirituele wezens geen hogere of lagere stand bestaat. Er bestaat geen waardeoordeel dat sommige mensen waardevoller zijn of meer bevoegdheden hebben dan anderen.

O Portia, in de kosmische stroom
groei ik, één met jou, steeds verder.
Ik ben hier beneden de kelk
voor de kosmische gerechtigheid die jij schenkt.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

4. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij allemaal die bevoegdheid hebben, dat zij zonen en dochters van God zijn. Zij zijn het waard om een beslissing te nemen over wat in hun land acceptabel is of niet.

O Portia, breng het kosmische evenwicht,
eeuwige hoop, mijn hart zingt.
Beschermd onder jouw Moedervleugel
voel ik mij één met alles.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

5. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij opener moeten worden om over persoonlijke dingen te praten, vooral over wat zij van dingen, van het leven, van zichzelf, vinden.

O Portia, breng het Moederlicht om iedereen
te bevrijden van de duisterste nacht.
Jouw Liefdesvlam straalt altijd helder,
houd mij nu samen met Saint Germain vast.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

6. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat Korea een mate van welzijn heeft bereikt waardoor de volgende logische stap eruit bestaat dat zij zich gaan bezighouden met het mentale, emotionele en psychologische welzijn van de mensen.

O Portia, in jouw meesterschap
voel ik de chemie die alle transformeert.
In jouw licht van de waarheid
vind ik de gouden alchemie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

7. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij psychologisch welzijn niet kunnen bevorderen, als zij niet kunnen praten over hoe de mensen het leven ervaren en als niet openlijk hun gevoelens kunnen delen.

Op Portia, in de kosmische stroom
ben ik ontwaakt uit de menselijke droom.
Ik verwijder nu de balk die mijn ego is,
ik verdien nu een plek in het kosmische team.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

8. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij zijn geprogrammeerd te denken dat zij moeten handelen alsof een kritische rechter elke daad, gedachte en gevoel van hen bekijkt.

O Portia, jij komt van ver,
jij bent een kosmische avatar.
Jouw repertoire is zo oneindig groot,
voor de aarde ben jij een leidende ster.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

9. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens in de eerste plaats de christelijke religie hebben gebruikt om dit gewaarzijn over een boze rechter in de lucht te verspreiden.

O Portia, ik ben vol vertrouwen dat
ik een kosmisch instrument ben.
Ik werd uit de hemel gezonden
om de aarde te helpen bij haar ascensie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

Deel 6

1. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het collectieve bewustzijn pas kan veranderen als er individuen zijn die iets willen doen wat buiten de norm, buiten de maatstaven, buiten wat als gepast wordt beschouwd, valt.

O Portia, in jouw eigen retraiteverblijf
begroet je mij met Moederliefde.
Ik leg nu mijn laatste testen af,
zodat ik geen oude patronen meer herhaal.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

2. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens willen dat alle mensen het gevoel hebben dat de enige manier om te leven is dat zij de gevallen wezens blindelings gehoorzamen.

O Portia, Gerechtigheid is jouw naam,
jij houdt de Kosmische Vlam van Eer hoog.
Ik doe niet meer mee aan het spelletje
om te proberen alles bij het oude te houden.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

3. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het collectieve bewustzijn alleen maar verhoogd is, omdat een aantal mensen bereid was om iets tot uitdrukking te brengen wat niet gepast was volgens de standaard van hun samenleving of hun ouders.

O Portia, in de kosmische stroom
groei ik, één met jou, steeds verder.
Ik ben hier beneden de kelk
voor de kosmische gerechtigheid die jij schenkt.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

4. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de cultuur om geen gezichtsverlies te willen lijden, om niet direct te zijn, een grote belemmering vormt voor de groei van een samenleving, omdat heel veel dingen niet kunnen worden geuit.

O Portia, breng het kosmische evenwicht,
eeuwige hoop, mijn hart zingt.
Beschermd onder jouw Moedervleugel
voel ik mij één met alles.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

5. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een manier is om met elkaar om te gaan, waardoor de mensen zich vrij voelen om te zeggen hoe de daden van andere mensen hen laten voelen.

O Portia, breng het Moederlicht om iedereen
te bevrijden van de duisterste nacht.
Jouw Liefdesvlam straalt altijd helder,
houd mij nu samen met Saint Germain vast.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

6. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het niet onbeleefd of onfatsoenlijk is om iemand te zeggen wat voor invloed hun woorden of daden op jou hebben. Dan ben je bereid om jezelf te zijn en te zeggen wie je bent en uitleggen hoe jij je voelt.

O Portia, in jouw meesterschap
voel ik de chemie die alle transformeert.
In jouw licht van de waarheid
vind ik de gouden alchemie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

7. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een aantal mensen de voorloper moet zijn van een omslag in de cultuur, zodat ze meer over dingen willen praten zoals hoe ze het leven ervaren in hun samenleving en hoe ze de interacties met andere mensen ervaren.

Op Portia, in de kosmische stroom
ben ik ontwaakt uit de menselijke droom.
Ik verwijder nu de balk die mijn ego is,
ik verdien nu een plek in het kosmische team.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

8. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen in Korea zich vrij kunnen voelen om de liefde, schoonheid en creativiteit die ieder in zich heeft, tot uiting te brengen.

O Portia, jij komt van ver,
jij bent een kosmische avatar.
Jouw repertoire is zo oneindig groot,
voor de aarde ben jij een leidende ster.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

9. Geliefde Portia, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat hun drie hogere lichamen veel eigenschappen bezitten en dat zij zich moeten bevrijden van de mechanismen die voorkomen dat ze naar het fysieke octaaf gaan en een Gouden Eeuw manifesteren.

O Portia, ik ben vol vertrouwen dat
ik een kosmisch instrument ben.
Ik werd uit de hemel gezonden
om de aarde te helpen bij haar ascensie.

O Portia, ik krijg een kans,
ik sta boven de dualiteit.
Ik richt mij nu op mezelf,
samen met jou groei ik altijd door.

 

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.