3. Een omslag oproepen in de houding van Zuid-Korea ten opzichte van hereniging

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Kuan Yin op jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren om een verandering van houding ten opzichte van hereniging tot stand te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er om hereniging te laten plaatsvinden, een omslag in het bewustzijn van de mensen in Zuid-Korea moet komen.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de hereniging van Korea momenteel niet realistisch is, omdat de mensen in Zuid-Korea niet bepaalde veranderingen in bewustzijn hebben doorgevoerd om met de last van een hereniging te kunnen omgaan.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een hereniging mogelijk is en dat dat Zuid-Korea gedetailleerde plannen moet maken om met zo’n situatie om te gaan.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij moeten nadenken over hoe zij met een hereniging zouden moeten omgaan, niet alleen financieel en economisch, maar ook hoe zij met de mensen in Noord-Korea moeten omgaan.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er geen succesvolle hereniging kan komen als de mensen uit het zuiden zich superieur beschouwen aan de mensen in het noorden.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij niet kunnen aankomen met de houding dat zij het ontwikkelde land zijn dat dit onderontwikkelde land moet helpen.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij een omslag moeten maken, zodat zij beginnen in te zien dat de mensen in Noord-Korea hun eigen landgenoten zijn, niet zoals ze tot dusver door hen zijn beschouwd, met een hele reeks vijandige gevoelens.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik helemaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij verder moeten gaan dan alleen maar vergeven en accepteren dat de mensen in het noorden hun landgenoten zijn.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij de mensen in Noord-Korea als hun broeders en zusters moeten zien, zowel spiritueel als fysiek, en dat zij de kans krijgen om hen te helpen, maar dat wel met respect moeten doen.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Deel 2

1. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de geascendeerde meesters slechts één volk zien, een verenigd volk zonder barrières in bewustzijn.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen in het noorden slechts een overjas van culturele en politieke programmering hebben aangetrokken. Velen van hen zijn in staat om die heel snel uit te trekken.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat veel zeer intelligente mensen ervoor hebben gekozen om in Noord-Korea te incarneren om de visie van de Gouden Eeuw van Saint Germain tot stand te brengen voor een herenigd Korea.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, snijd de mensen in het noorden los en wek degenen die in de positie zijn om heel snel naar voren te komen om hun Goddelijke plan in de samenleving van Noord-Korea ten uitvoer te brengen zodra het huidige regime is verdwenen.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de regering van Zuid-Korea na de hereniging niet de vrije teugel moet geven aan de zakelijke conglomeraties in Zuid-Korea om zichzelf in bevoorrechte posities te plaatsen, zodat zij van de hereniging kunnen profiteren.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij een omslag moeten maken en een ander economisch model moeten zoeken.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
Jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze in de overgangsfase door de staat gesponsorde organisaties kunnen vormen die bedoeld zijn om de economie in Noord-Korea te moderniseren.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik helemaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze zakelijke eenheden kunnen opzetten die in Noord-Korea liggen, geleid worden door Noord-Koreanen, maar voor het overige net als andere bedrijven in de westerse ontwikkelde wereld functioneren, met een vrije economie.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij niet kunnen toelaten dat de zakelijke conglomeraties in Zuid-Korea sterker worden en op een irreële en onrechtvaardige manier winst maken door van de mensen in Noord-Korea te profiteren.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Deel 3

1. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij niet mogen toelaten dat de mensen in Noord-Korea die eerst slaaf van de staat waren, vervolgens slaaf worden van de multinationale corporaties die hen slechts als een middel beschouwen om winst te maken.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de staat in een communistisch systeem de individualiteit van de mensen niet respecteert en dat in het kapitalistische systeem de grote multinationale corporaties de individualiteit van de mensen niet respecteren.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er in een herenigd Korea respect voor het individu moet zijn, zodat de mensen in Noord-Korea ook als individu worden gerespecteerd, waardoor velen van hen in staat zullen zijn om sneller op te klimmen en hun spirituele verworvenheden en hun individualiteit tot uitdrukking kunnen brengen.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat enkele mensen in Noord-Korea die omslag niet kunnen maken en dat zij hen van een redelijke levensstandaard moeten voorzien, hoewel dit hen economische zal belasten.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een nieuwe aanpak van het leger in een herenigd Korea moet komen.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze het leger van Noord-Korea niet in stand kunnen houden om de banen voor de mensen te behouden die zich niet kunnen aanpassen aan een burgerlijk leven.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leiders van zowel Noord- als Zuid-Korea de historische kans krijgen om de rol van het leger op het Koreaanse schiereiland te verkleinen.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik helemaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er enorm veel nationale moed voor nodig is om dat te doen, maar het kan wel door een aantal zeer realistische taxaties te maken.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zelfs het leger van een herenigd Korea geen kans zou maken bij een Chinese invasie.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Deel 4

1. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij daarom een de stoutmoedige beslissing zouden kunnen nemen om te proberen geen leger te vormen dat een herenigd Korea tegen China zou kunnen beschermen.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij erop kunnen vertrouwen dat de leiders in China de realistische beoordeling maken dat China het zich niet kan veroorloven om een herenigd Korea binnen te vallen, omdat zij dan haar handel met de westerse democratieën zou verliezen.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de westerse democratieën dan gedwongen worden om aan de kant van een herenigd Korea te staan tegen een Chinese invasie, niet alleen militair, maar ook economisch.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leiders in China zouden kunnen zeggen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over een herenigd Korea als er geen militaire dreiging bestaat.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze de moedige beslissing zouden kunnen nemen dat het, ondanks hun voorgeschiedenis met Japan, niet realistisch is dat het leger van Japan Korea binnen zal vallen.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het niet realistisch is dat Rusland of de Verenigde Staten Korea zou binnenvallen.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij afstand moeten nemen van het leger van de Verenigde Staten om een realistische kans van slagen te hebben om Korea te herenigen.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik helemaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze één lijn moeten trekken en tegen de natie Amerika moeten zeggen dat ze, hoewel zij dankbaar zijn voor de militaire hulp die zij hebben gekregen sinds de oorlog in Korea, nu willen dat het leger van de Verenigde Staten zich terugtrekt van het schiereiland Korea om het herenigde Korea de kans te geven om zelfstandig te groeien.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, snijd de mensen en de leiders in Amerika los en maak hen hiervan bewust, zodat zij de noodzaak ervan inzien dat Korea gedemilitariseerd wordt.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Deel 5

1. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de hereniging van Korea niet alleen maar een kwestie is tussen Noord- en Zuid-Korea. Het is een wereldzaak.

O Kuan Yin, wat een geheiligde naam,
vul mij met jouw Vlam van Genade.
Door mij genade te schenken word ik vrij,
alles vergeven is de magische sleutel.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

2. Kuan Yin, straal naar het collectieve bewustzijn van de wereld uit dat het noodzakelijk is om een verandering in de houding van de internationale gemeenschap ten opzichte van een herenigd Korea door te voeren.

O Kuan Yin, ik laat nu elke
gehechtheid aan iets hier beneden los.
Ik laat alle opgekropte gevoelens los,
ik heb geen emotionele ziekten meer.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

3. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze de grotere naties, de zogenaamde supermachten, moeten helpen om te begrijpen dat die een stap terug moeten doen om een kleinere natie haar mogelijkheden te laten ontwikkelen zonder militaire of economische tussenkomst.

O Kuan Yin, waarom moet ik voelen
dat het leven niet aan mijn idealen voldoet?
Ik geef alle verwachtingen op,
mijn geest is nu leeg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

4. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zij het recht moeten opeisen om het volk van Korea te zijn dat in hun eigen natie leeft zonder tussenkomst van de oude communistische supermachten of de kapitalistische supermachten.

O, Kuan Yin, het verleden transcenderen,
omdat alle wrok eindelijk is verdwenen.
Ik verwacht niets van de toekomst,
ik wijs het eeuwige nu niet af.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

5. Kuan Yin, snijd de mensen in Korea los en wek hen met de diplomatieke capaciteiten en de visie, het vermogen om zich af te stemmen op de visie van Saint Germain en de diplomatieke ideeën te ontvangen over hoe je de internationale gemeenschap de kansen die een herenigd Korea heeft, kunt laten inzien.

O Kuan Yin, jij tilt mij boven
de woeste zee van samsara uit.
Helemaal veilig in jouw Prajna boot,
de overkant is nu niet meer ver weg.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

6. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn van de wereld uit dat zij die kleine natie Korea moeten toestaan om haar nationale potentieel te ontwikkelen zonder onnodig ingrijpen.

O Kuan Yin, jouw alchemie,
jij bevrijdt mij door wonderen.
Terwijl ik vergeef, word ik ook vergeven;
ik word niet meer door schuld gedreven.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

7. Kuan Yin, straal het gewaarzijn naar het collectieve bewustzijn van de wereld uit dat zowel China als de westerse democratieën beter hun eigen principes kunnen naleven door Korea te helpen zonder te proberen de macht over te nemen en over hen te heersen.

O Kuan Yin, alle zorgen zijn verdwenen,
niets te hoeven doen en niets te hoeven ont-doen.
Met mijn gescheiden zelf doe ik niets meer
en daardoor blijf ik helemaal één met jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

8. Kuan Yin, snijd de mensen in andere naties los en maak de mensen die de diplomatieke capaciteiten hebben, zich hiervan bewust te worden en help hen hun Goddelijke plan te herkennen en de rol die zij kunnen spelen bij de hereniging van Korea.

O Kuan Yin, jouw gezonde verstand
bevrijdt mij van ijdelheid.
Want wat betekent dat nou;
ik laat het gewoon los en volg jou.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

9. Kuan Yin, straal de visie van de hereniging van Korea naar het collectieve bewustzijn uit en dat die helemaal vreedzaam verloopt zowel in Korea als tussen de buurlanden en de supermachten.

O Kuan Yin, het geluid dat wordt afgegeven
door de heilige grond is zo heerlijk.
Nadat ik de klus die mijn ego is, heb losgelaten,
ontdek ik dat ik al aan de overkant ben.

Op de heerlijke melodie van Kuan Yin
voel ik mij vrij om mijn Zelf te zijn.
Door de vitaliteit van Kuan Yin
eis ik mijn onsterfelijkheid op.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.