1. Een economie oproepen voor de mensen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid heen te stromen die IK BEN en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Moeder Maria op jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en een economie voor de mensen, niet voor de elite, tot stand te brengen, waaronder … (Doe je persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea dat de geascendeerde meesters al decennia lang met de mensen in Zuid-Korea aan het werk zijn om openheid voor de ideeën van de Gouden Eeuw tot stand te brengen.

O geliefde Moeder Maria,
Er bestaat geen groter liefde dan die van jou.
Omdat wij één zijn in ons hart en van geest,
vind ik mijn plek in de hiërarchie.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

2. Moeder Maria, straal de volledige kracht van de Goddelijke Moeder uit om het identiteitsrijk van het volk van Korea te zuiveren, zodat ideeën van de Gouden Eeuw van de geascendeerde meesters naar het identiteitsrijk kunnen afdalen.

Ik kwam naar de aarde, omdat ik door de hemel werd gezonden.
Nu ik geïncarneerd ben,
gebruik ik mijn Goddelijk gezag
en beveel jou om de aarde te bevrijden.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

3. Moeder Maria, straal de volledige kracht van de Goddelijke Moeder uit om het mentale rijk van het volk van Korea te zuiveren, zodat ideeën van de Gouden Eeuw van de geascendeerde meesters naar het mentale rijk kunnen afdalen.

In Gods heilige naam roep ik jou op
om je Moedervlam te gebruiken om alle energie
die op angst wordt gebaseerd, weg te branden
en de heilige harmonie weer te herstellen.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

4. Moeder Maria, straal de volledige kracht van de Goddelijke Moeder uit om het emotionele rijk van het volk van Korea te zuiveren, zodat ideeën van de Gouden Eeuw van de geascendeerde meesters naar het emotionele rijk kunnen afdalen.

Ik prijs jouw heilige naam,
jij verheft het collectieve bewustzijn,
er bestaat geen angst, twijfel en schaamte meer,
verteer ze met jouw Moedervlam.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

5. Moeder Maria, straal de volledige kracht van de Goddelijke Moeder uit om het fysieke rijk van het volk van Korea te zuiveren, zodat ideeën van de Gouden Eeuw van de geascendeerde meesters naar het identiteitsrijk kunnen afdalen.

Jij verschroeit alle duisternis op aarde,
Jouw licht verspreidt zich als een vloedgolf,
Geen enkele duistere kracht kan nu nog
de spiraal tegenhouden die alleen maar omhoog gaat.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

6. Moeder Maria, straal de volledige kracht van de Goddelijke Moeder uit om de weg vrij te maken voor de fysieke acceptatie dat er iets moet gebeuren, dat het niet zo door kan gaan, dat er verandering moet komen.

Jij zegent alle elementalen en
verwijdert bij hen de stress die door de mensen is veroorzaakt.
De natuurgeesten zijn dan vrij
om het Goddelijke decreet te openbaren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

7. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat er immense kracht in de mensen aanwezig is die bijeenkomen voor openbare demonstraties – zolang ze maar vreedzaam zijn.

Ik verhef mijn stem en geef mijn mening,
ik eis dat oorlogen stoppen.
Geen oorlogen meer die de aarde vernielen,
de Gouden Eeuw wordt geboren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

8. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat er altijd een machtselite in een natie is die niet wil veranderen. Het laatste wat zij willen is dat de mensen in opstand komen tegen het systeem.

Omdat Moeder Aarde eindelijk bevrijd is,
behoren rampen tot het verleden.
Jouw Moederlicht is zo intens
dat de materie nu veel minder dicht is.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

9. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat de machtselite geweld bij openbare protesten probeert op te roepen, zodat zij een excuus hebben om de protesten te stoppen.

In het Moederlicht is de aarde zuiver,
De opwaartse spiraal blijft in stand.
Voorspoed wordt de norm,
Gods visie in vorm gemanifesteerd.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

Deel 2

1. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat wanneer een demonstratie vreedzaam is, de elite niet weet wat ze moet doen en alleen maar aan de eisen van de mensen kan toegeven.

O geliefde Moeder Maria,
er bestaat geen grotere liefde dan die van jou.
Omdat wij één zijn in ons hart en van geest,
vind ik mijn plek in de hiërarchie.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

2. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat corruptie op het hoogste niveau van de regering of bij corporaties in Korea niet langer kan worden getolereerd.

Ik kwam naar de aarde, omdat ik door de hemel werd gezonden.
Nu ik geïncarneerd ben,
gebruik ik mijn Goddelijk gezag
en beveel jou om de aarde te bevrijden.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

3. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat Zuid-Korea in de hoogste klasse zit van naties wat betreft het bewustzijnsniveau van de mensen, hun bereidheid om te veranderen en hun bereidheid om veel van de ideeën te implementeren die het fundament vormen voor een Gouden Eeuw.

In Gods heilige naam roep ik jou op
om je Moedervlam te gebruiken om alle energie
die op angst wordt gebaseerd weg te branden
en de heilige harmonie weer te herstellen.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

4. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat Zuid-Korea aan de soort leider toe is die geen corruptie tolereert of dat de grote industriële conglomeraten een speciale behandeling kunnen eisen die niet aan de wet voldoet en grondwettelijk is.

Ik prijs jouw heilige naam,
jij verheft het collectieve bewustzijn,
er bestaat geen angst, twijfel en schaamte meer,
verteer ze met jouw Moedervlam.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

5. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat de geascendeerde meesters al heel lang met de mensen in Korea aan het werk zijn om hen op het niveau te brengen waarop zij klaar zijn om de democratie op het hoogste niveau te brengen dat je voor een democratie op de wereld kunt vinden.

Jij verschroeit alle duisternis op aarde,
Jouw licht verspreidt zich als een vloedgolf,
Geen enkele duistere kracht kan nu nog
de spiraal tegenhouden die alleen maar omhoog gaat.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

6. Moeder Maria, straal de volledige kracht van de Goddelijke Moeder uit om ideeën van de geascendeerde meesters naar het identiteits-, mentale, emotionele en fysieke niveau te brengen, zodat de mensen die in de positie zijn om de ideeën te implementeren, zich er ineens bewust van worden en zeggen: “O ja, dit spreekt vanzelf. Wij zien duidelijk dat dit het is.”

Jij zegent alle elementalen en
verwijdert bij hen de stress die door de mensen is veroorzaakt.
De natuurgeesten zijn dan vrij
om het Goddelijke decreet te openbaren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

7. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat ze niet het hoogste democratische niveau kunnen bereiken als er corruptie bestaat op het hoogste niveau van hun regering of de bedrijven die een cruciale rol spelen om de economie goed te laten functioneren.

Ik verhef mijn stem en geef mijn mening,
ik eis dat oorlogen stoppen.
Geen oorlogen meer die de aarde vernielen,
de Gouden Eeuw wordt geboren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

8. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat alleen politieke leiders die tegen corruptie zijn, de verkiezing winnen en steun krijgen van het volk.

Omdat Moeder Aarde eindelijk bevrijd is,
behoren rampen tot het verleden.
Jouw Moederlicht is zo intens
dat de materie nu veel minder dicht is.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

9. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat corruptie niet beslist noodzakelijk is om van een bedrijf een succes te maken. Er zijn manieren om een bedrijf tot een succes te maken zonder de corruptie waarvan velen denken dat die het fundament is voor een succesvol bedrijf.

In het Moederlicht is de aarde zuiver,
de opwaartse spiraal houdt stand.
Voorspoed wordt de norm,
Gods visie in vorm gemanifesteerd.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

Deel 3

1. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat wanneer de regering speciale privileges schenkt aan bedrijven dit tot een vorm van corruptie zal leiden, omdat die bedrijven denken dat zij boven de wet staan en dingen kunnen doen die illegaal zijn en die niemand hoeft te weten te komen, omdat zij een afspraak met de regering hebben.

O geliefde Moeder Maria,
er bestaat geen groter liefde dan die van jou.
Omdat wij één zijn in ons hart en van geest,
vind ik mijn plek in de hiërarchie.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

2. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat bedrijven eraan gewend raken om in staat te zijn misbruik van hun werknemers te maken of zich andere vrijheden te veroorloven, omdat zij het gevoel hebben dat zij in het geheim dingen kunnen doen en er dan geen rekenschap van hoeven af te leggen.

Ik kwam naar de aarde, omdat ik door de hemel werd gezonden.
Nu ik geïncarneerd ben,
gebruik ik mijn Goddelijk gezag
en beveel jou om de aarde te bevrijden.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

3. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat zij, wanneer zij bedrijven zo’n positie toestaan, het type leider zullen aantrekken dat profiteert van die situatie en zij gaan geloven dat dit de enige manier is om zaken te doen in Korea.

In Gods heilige naam roep ik jou op
om je Moedervlam te gebruiken om alle energie
die op angst wordt gebaseerd weg te branden
en de heilige harmonie weer te herstellen.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

4. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat er achter corruptie wantrouwen van de Moeder, het materiële rijk, zit. Je vertrouwt niet op de wet dat wat wij voor anderen doen, vermenigvuldigd zal worden.

Ik prijs jouw heilige naam,
jij verheft het collectieve bewustzijn,
er bestaat geen angst, twijfel en schaamte meer,
verteer ze met jouw Moedervlam.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

5. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat corruptie ontstaat uit het wantrouwen van dit principe, omdat de mensen denken dat zij zichzelf speciale privileges moeten geven, zodat zij rijkdom en macht kunnen vergaren in plaats van dit te verdienen door anderen te dienen.

Jij verschroeit alle duisternis op aarde,
jouw licht verspreidt zich als een vloedgolf,
Geen enkele duistere kracht kan nu nog
de spiraal tegenhouden die alleen maar omhoog gaat.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

6. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat die speciale bevoorrechte positie gezien de zakelijke conglomeraten niet meer nodig is vanwege de ontwikkeling die er in hun land heeft plaatsgevonden.

Jij zegent alle elementalen en
verwijdert bij hen de stress die door de mensen is veroorzaakt.
De natuurgeesten zijn dan vrij
om het Goddelijke decreet te openbaren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

7. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat het de hoogste tijd is dat die bedrijven dit sneller doen en beseffen dat zij heel goed in staat zijn om op een eerlijke manier zaken te doen, zodat de mensen, de regering en de media naar ieder aspect van hun bedrijf kunnen kijken.

Ik verhef mijn stem en geef mijn mening,
ik eis dat oorlogen stoppen.
Geen oorlogen meer die de aarde te vernielen,
de Gouden Eeuw wordt geboren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

8. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat de bedrijven die eerlijk zijn, die volgens de wet handelen, maar ook in de geest van het Moederrijk, de bedrijven zullen zijn die gedijen.

Omdat Moeder Aarde eindelijk bevrijd is,
behoren rampen tot het verleden.
Jouw Moederlicht is zo intens
dat de materie nu veel minder dicht is.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

9. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat de oudere bedrijven die groot zijn geworden door bedrog, manipulatie en corruptie, al begonnen zijn te imploderen, omdat zij niet in staat zijn om de ideeën uit het geascendeerde rijk te ontvangen die de volgende golf producten zullen leveren die economische ontwikkeling aansturen.

In het Moederlicht is de aarde zuiver,
de opwaartse spiraal houdt stand.
Voorspoed wordt de norm,
Gods visie in vorm gemanifesteerd.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

Deel 4

1. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat eerlijkheid, billijkheid en de bereidheid om je klanten, regering en werknemers goed te behandelen, de sleutel zijn tot de succesvolle bedrijven van morgen.

O geliefde Moeder Maria,
er bestaat geen groter liefde dan die van jou.
Omdat wij één zijn in ons hart en van geest,
vind ik mijn plek in de hiërarchie.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

2. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat de economie die van de elite, door de elite en voor de elite is, zal imploderen en dat zij niet in staat zullen zijn om te begrijpen waarom al die financiële instrumenten niet meer werken.

Ik kwam naar de aarde, omdat ik door de hemel werd gezonden.
Nu ik geïncarneerd ben,
gebruik ik mijn Goddelijk gezag
en beveel jou om de aarde te bevrijden.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

3. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat er een limiet zit aan hoeveel geld een elite kan vergaren ten koste van de bevolking.

In Gods heilige naam roep ik jou op
om je Moedervlam te gebruiken om alle energie
die op angst wordt gebaseerd weg te branden
en de heilige harmonie weer te herstellen.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

4. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat het niet meer de tijd is van het economische model dat een elite steeds rijker kan worden waardoor de mensen steeds armer worden en zelfs de middenklasse merkt dat ze een lagere levensstandaard krijgt. Dit is niet een duurzaam economie model.

Ik prijs jouw heilige naam,
jij verheft het collectieve bewustzijn,
er bestaat geen angst, twijfel en schaamte meer,
verteer ze met jouw Moedervlam.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

5. Moeder Maria, ik ratificeer het oordeel van de Goddelijke Moeder over de demonen die dit corrupte, egoïstische, de elite dienende, economische model in Zuid-Korea en op wereldwijde basis in stand houden.

Jij verschroeit alle duisternis op aarde,
jouw licht verspreidt zich als een vloedgolf,
Geen enkele duistere kracht kan nu nog
de spiraal tegenhouden die alleen maar omhoog gaat.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

6. Moeder Maria, ik ratificeer het oordeel van de Goddelijke Moeder dat deze cyclus in het fysieke rijk ten eind is. Dit oordeel verspreidt zich als kringen in het water, zodat de mensen zich realiseren dat er een totaal nieuwe manier van zaken doen bestaat.

Jij zegent alle elementalen en
verwijdert bij hen de stress die door de mensen is veroorzaakt.
De natuurgeesten zijn dan vrij
om het Goddelijke decreet te openbaren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

7. Moeder Maria, straal de waarheid naar het collectieve bewustzijn van Korea uit dat de grootste hindernis voor de geascendeerde meesters is dat mensen de veranderingen die de meesters tot stand willen brengen, niet kunnen accepteren.

Ik verhef mijn stem en geef mijn mening,
ik eis dat oorlogen stoppen.
Geen oorlogen meer die de aarde te schenden,
de Gouden Eeuw wordt geboren.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

8. Ik accepteer dat de Gouden Eeuw afdaalt door de vier niveaus en dat die zich ook, op het fysieke niveau, manifesteert.

Omdat Moeder Aarde eindelijk bevrijd is,
behoren rampen tot het verleden.
Jouw Moederlicht is zo intens
dat de materie nu veel minder dicht is.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

9. Moeder Maria, samen met jou accepteer ik de Gouden Eeuw in Korea. Ik accepteer dat het heel goed mogelijk is om een samenleving te krijgen waar hun ouders en grootouders niet van durfden dromen. Zij durven te dromen en zij durven te accepteren dat het meer dan een droom is, omdat hun acceptatie de opening vormt om een nieuwe samenleving te manifesteren.

In het Moederlicht is de aarde zuiver,
de opwaartse spiraal houdt stand.
Voorspoed wordt de norm,
Gods visie in vorm gemanifesteerd.

O geliefde Moeder Maria,
wek het lied op
dat de aarde in een hogere staat brengt.
De hele materie schittert dan.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Materlicht te bevrijden opdat het de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.