Komen geascendeerde meesters uit bepaalde naties?

Vraag: Komen er ook geascendeerde meesters uit de Koreaanse of Aziatische geschiedenis?

Antwoord door Geascendeerde Meester Saint Germain, 2016 – Seoel, Korea:

De vraag wordt nu gesteld of wij, degenen die nu geascendeerde meesters zijn, in veel verschillende naties zijn geïncarneerd. Je weet dat wij jullie over diverse incarnaties hebben verteld en in veel gevallen hebben wij over die incarnaties verteld door boodschappers die in het westerse deel van de wereld leefden en die dus vooral tegen een westers publiek spraken en om hen aan te spreken en hen moesten laten begrijpen dat wij ooit net als hen waren geïncarneerd. Het was onze bedoeling om je het gevoel te geven dat wij ook waren geïncarneerd en dus ook alles hebben doorgemaakt wat jullie door moeten maken.

Het is natuurlijk onmogelijk om het effect van het menselijke ego te neutraliseren. Daarom hebben veel mensen onze vorige levens gebruikt om ons te idealiseren, verafgoden, en zichzelf te laten geloven dat wij, omdat wij zulke speciale levens in het verleden hadden geleid, zo ver boven jullie staat en dat wij zelfs boven jullie stonden toen wij nog waren geïncarneerd.

Ik wil graag dat jullie beseffen dat, hoewel wij jullie een paar vorige levens hebben laten zien, de meesten van ons die tegenwoordig zijn geascendeerd, een hele lange periode op aarde zijn geïncarneerd, soms meer dan tweemiljoen jaar lang. Het is wel duidelijk dat je niet altijd een belangrijke historische persoon bent wanneer je zo vaak op aarde incarneert. Je moet inzien dat wij hoewel we tegenwoordig geascendeerd zijn, vele, vele levens hebben gehad waarin wij onbekend waren of gewone mensen, hoe je dat ook maar wilt omschrijven.

Het is heel belangrijk dat jullie onze gesprekken over vorige levens niet idealiseren en jezelf laten geloven dat jij niet na dit leven kunt ascenderen, als jij nu op dit moment geen belangrijk historisch persoon bent. Je begrijpt dat veel van de belangrijke historische mensen die je in de geschiedenis tegenkomt, eigenlijk gevallen wezens waren die zijn geïncarneerd, omdat zij de ambitie hadden om machtige posities in de maatschappij te veroveren. Je moet heel zorgvuldig zijn en dit niet met elkaar verwarren door te denken dat een belangrijk persoon in de maatschappij hetzelfde is als iemand die spirituele verworvenheid bezit.

In deze ruimte zijn veel van jullie die dezelfde mate van verworvenheid hebben als veel geascendeerde meesters in hun laatste leven op aarde. Daarom hebben jullie ook het potentieel om na dit leven te ascenderen, of je nu door menselijke wezens wordt erkent of een belangrijke positie in de maatschappij hebt. Dat bepaalt niet je bekwaamheid om te ascenderen; dat zorgt jouw bewustzijnsstaat voor.

Nu, zoals ik heb gezegd, hebben we allemaal vele, vele levens gehad en in veel van die levens waren wij geen speciale mensen, wij hadden geen speciale positie in de maatschappij. Veel van ons zijn in veel verschillende naties geïncarneerd en bij verschillende groepen mensen. Ikzelf ben in bijna elke natie die tegenwoordig bestaat, geïncarneerd. Toen ik was geïncarneerd in bijvoorbeeld wat tegenwoordig Korea is, stond Korea niet bekend als Korea, het was voor die tijd. Niettemin, ik wil dat je begrijpt dat er in bijna iedere natie op aarde mensen zijn geweest die daar in een bepaald tijd zijn geïncarneerd die tegenwoordig geascendeerde meesters zijn. Dit is belangrijk om te onthouden, en natuurlijk zijn er mensen in Korea geïncarneerd geweest die nu geascendeerd zijn, maar dat is bij de meeste naties het geval.

Het is een feit dat er bepaalde fases bestaan, waarin een ziel incarneert op een planeet als aarde. De meeste mensen dompelen zich een periode in het leven op aarde onder en na een poos, wanneer zij zich heel erg hebben vereenzelvigd met het leven op aarde, begin jij je daar meer bewust van te worden en dan begin je aan het opwaartse pad dat naar je ascensie leidt. Terwijl je door deze fase heen gaat, dat je naar je ascensie toewerkt, kies je er vaak voor om in verschillende streken, verschillende samenlevingen en veel verschillende culturen te incarneren, omdat dit je helpt om je niet meer met de aarde te vereenzelvigen.

Als je heel lang in dezelfde cultuur en misschien wel met dezelfde karmische groep mensen incarneert, raak je meer gevangen in het denken dat dit de enige manier is waarop je er kunt zijn als menselijk wezen op aarde. Je identificeert je meer met die cultuur, die nationaliteit. Wanneer je weet dat je met je ascensie bezig bent, kies je er opzettelijk voor om in veel verschillende situaties te incarneren om je eigen gevoel van identificatie met de dingen op aarde te doorbreken.

Dit betekent in veel gevallen ook dat je meerdere levens als man incarneert en daarna meerdere levens als vrouw. Ik weet dat dit onderwerp mensen slecht op hun gemak laat voelen, maar het is een feit dat degenen van ons die tegenwoordig geascendeerde meesters zijn, in veel gevallen ook levens als vrouw op aarde hebben gehad. En degenen die tegenwoordig vrouwelijke geascendeerde meesters zijn, hebben veel levens als man geleid toen zij op aarde waren geïncarneerd.

Je ascendeert alleen maar wanneer jij je identificatie met elke specifieke rol hier op aarde overwint. Je begrijpt wel dat de aarde geen hoge planeet is, de aarde is een planeet die heel erg is beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn. Je kunt natuurlijk niet ascenderen wanneer jij je niet hebt losgemaakt van het dualiteitsbewustzijn en dit betekent dat veel van de rollen, veel van die identificaties die mensen op aarde hebben opgebouwd, op de dualiteit werden gebaseerd, zijn beïnvloed door het gevallen bewustzijn. Om je identificatie met die rollen te overwinnen, helpt het veel als je in vele verschillende situaties incarneert.

Daarom hebben wij tijdens deze conferentie tegen jullie gezegd dat wij jullie niet als Koreanen beschouwen, wij beschouwen jullie als spirituele wezens. Wij beschouwen Amerikanen niet als Amerikanen, wij beschouwen hen als spirituele wezens en dat geldt voor iedereen natuurlijk. Wij kijken niet naar de overjas die jullie op dit moment aanhebben in de vorm van jullie nationale identiteit of de identiteit van jullie familie. Wij kijken naar jullie als een spiritueel wezen met een lange geschiedenis, maar die ook een goddelijke individualiteit heeft en daar proberen wij mee te werken, om jullie te helpen om je identificatie met je directe omgeving te overwinnen.

Wij hebben vroeger gezegd, en het is belangrijk om dat te onthouden, dat het onvermijdelijk is dat je, wanneer je bent geïncarneerd, wanneer je op aarde incarneert, jouw goddelijke plan vergeet dat je hebt gemaakt voordat je incarneert. Je vergeet dat jij een wezen bent dat voortdurend verder gaat. Je wordt geboren en je gaat je identificeren met je familie, jouw cultuur, jouw nationaliteit, maar om het spirituele pad te bewandelen, moet je een periode doormaken waarin je hiernaar kijkt en gaat beseffen dat je niet hetzelfde bent als jouw uiterlijke identiteit. Dit ben jij niet, dit is een voertuig dat je hebt gekozen voor een bepaalde incarnatie en je moet in feite onderzoeken wat de elementen van dat voertuig zijn die jou kunnen helpen met groeien.

Je kunt altijd bepaalde positieve dingen leren van je cultuur en je nationaliteit, maar er zijn ook bepaalde dingen die je moet overwinnen, die je moet transcenderen, waar jij je aan moet onttrekken en beseffen: “O, ik ben in feite niet een beperkt wezen zoals mijn cultuur zegt.” Iedere cultuur heeft bepaalde beperkingen die aan de leden van die cultuur worden opgelegd. De meeste culturen die tegenwoordig op aarde zijn, zorgen er natuurlijk voor dat de mensen zichzelf als menselijke wezens beschouwen die beperkte vermogens bezitten. Je moet (h)erkennen dat dit slechts een overjas is die je draagt en je moet hem uitdoen en weer in contact komen met wie jij bent als een wezen met een heel, heel lange geschiedenis.

Jullie zijn allemaal al veel langer op aarde geïncarneerd dan de huidige naties die op aarde bestaan. Daarom kun jij je niet met een bepaalde natie of cultuur vereenzelvigen, als dit je laatste incarnatie is; zelfs niet met het geslacht van je lichaam, je kunt jezelf niet exclusief als een mannelijk of vrouwelijk wezen beschouwen. Jij bent een spiritueel wezen dat al die uiterlijke kenmerken ontstijgt.

Dus ja, er zijn inderdaad meesters die uit de Koreaanse geschiedenis komen, maar die niet bekend staan onder de naam die zij hadden toen zij in Korea waren geïncarneerd. Zij staan bekend onder een universelere naam.