Is Rumi geascendeerd?

Vraag: Is de soefidichter, Jalal ad-Din Rumi geascendeerd en is hij één met God geworden? Hij hield een verhandeling over het Eenzijn met en de liefde voor God.

Antwoord van Geascendeerde Meester Kuthumi, 2016 – Seoel, Korea

De dichter Rumi is niet geascendeerd, niet omdat hij daar niet toe in staat was, maar omdat hij ervoor heeft gekozen om opnieuw te incarneren. Hier zijn een aantal redenen voor, maar de belangrijkste was dat hij zover gekomen was dat hij een spiritueel evenwicht voor de aarde kon handhaven en daarom ervoor koos om een fysiek lichaam te houden; niet een openbaar persoon te worden, maar in het geheim te leven, of als kluizenaar, zodat hij een spiritueel evenwicht kan handhaven en totaal onbekend te zijn voor de buitenwereld.