Eerbetoon aan je voorouders

Vraag: In Korea hebben wij een ritueel om de overleden voorouders eer te bewijzen. Wat is jouw mening hierover?

Antwoord van Kim Michaels:

Ik denk dat het iets uit het verleden is en niet hoort bij het Aquariustijdperk. Het bindt je aan je voorouders en de oude manier om dingen te doen. Hoe moet een samenleving zichzelf transcenderen wanneer die zo nauw verbonden is met het verleden? Ik denk dat het iets is wat langzaam afzwakt in het Aquariustijdperk. Ik denk dat de meesters het waarschijnlijk wel zullen bespreken, maar als je het logisch bekijkt, kun je iets op twee manieren doen; je kunt het loslaten en zeggen: “Wij hebben dit niet meer nodig.” Of je kunt zeggen: “Wie zijn eigenlijk onze voorouders?” Dat zijn niet jouw ouders of grootouders, want wat is er van hen geworden? Als jij je stamboom ver genoeg naloopt, kom je uit bij de geascendeerde meesters, omdat die onze ware voorouders zijn, daar komen wij vandaan als spiritueel wezen.

Ik denk dat een samenleving heel veel moeite heeft om te groeien als die zich zo aan de voorouders heeft gehecht. Ik vind het eigenlijk ongezond om te denken dat jouw voorouders een oogje op jou houden en naar je kijken en jouw leven beoordelen. Ik denk ook dat het ongezond is voor de ziel van de voorouders. Als mensen er heel erg aan gehecht zijn, lijkt het of jouw ouders bij je zijn en dat kan het moeilijker voor hen maken om verder te gaan.

Er zijn nogal wat boeken, ik weet niet of die ook in Korea zijn, maar in Amerika bijvoorbeeld, van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Kennen jullie dat concept in Korea? Zij zijn in feite letterlijk dood geweest en toen ervaringen gekregen en daarna zijn ze teruggekomen. Veel van hen vertellen het verhaal dat je geacht wordt verder te gaan nadat je lichaam is gestorven, naar het identiteitsrijk te gaan en je krijgt dan vaak een rustperiode en een periode waarin je leert voor je weer opnieuw incarneert. Om verder te gaan en naar het licht te gaan, moet je in staat zijn om je vorige leven en je fysieke lichaam, maar ook je familie uit het verleden en je samenleving, los te laten. Als je zo’n heel, heel sterke band met je kinderen hebt waardoor de kinderen hun ouders of grootouders niet willen laten gaan, hoe kan de ziel dan verder groeien?

Ik denk dat ze vaak komen vast te zitten en dat noemen de geascendeerde meesters een dolende ziel, een ziel die niet verder kan om weer te incarneren. Die komt vaak vast te zitten in astrale rijk of het emotionele rijk. De ziel kan daar vast komen te zitten en heeft het gevoel dat de kinderen haar verhinderen verder te gaan en probeert dan de kinderen te beïnvloeden en daardoor wordt de situatie heel erg ingewikkeld en moeilijk. Het is veel gezonder om de zielen van de voorouders los te laten, zodat ze verder kunnen en jij kunt ook verder en vrij te zijn van het verleden.