Zecharia Sitchin en de beperkingen van het DNA

Vraag: In een andere organisatie van geascendeerde meesters gaf men veel aandacht aan het werk van Zecharia Sitchin en ik dacht dat hier een goede reden voor was.

Antwoord van Geascendeerde meester Saint Germain:

Ja, dat was zo. Maar zoals ik al zei bij de atomische acceleratiestoel, was het een kwestie van waar de mensen aan toe zijn. Je hebt gemerkt dat wij hier geen lange dictaten aan hebben gewijd. De boodschapper heeft hier lessen in gegeven, omdat zij dacht dat dit een waardevol concept was. Zij was zich niet helemaal bewust van wat ik jullie net verteld heb, omdat zij, nogmaals, een boodschapper voor een bepaald niveau, een bepaalde dispensatie, een bepaalde groep mensen, was. Als boodschapper ben jij je er niet altijd volledig fysiek van bewust wat je precies doet. Deze boodschapper is zich er ook niet volledig van bewust en zo gaat het altijd. Dit concept sprak haar enigszins aan, maar zij dacht niet perse dat dit een absolute waarheid was.

Als je opnieuw ziet naar wat ik al heb gezegd, hebben wij een concept gegeven dat een specifieke uitdrukkingsvorm had gekregen. Het is niet zo dat Sitchin het helemaal fout heeft. Hij kon alleen niet de hogere abstracte ideeën uit het geascendeerde rijk ontvangen. Hij kon wel een paar impulsen ontvangen, maar zijn geest kon zich niet aan het fysieke vlak onttrekken. Het idee, het concept dat naar beneden kwam, was in zijn geest bekleed met wat hij kon visualiseren, een fysieke beschaving die hier fysiek naartoe was gekomen, het fysieke DNA veranderde, en daardoor een slavenras schiep.

Nu, er is wel een parallel hieraan, in de zin dat de gevallen wezens in de drie hogere octaven een slavenras op aarde hebben geschapen, maar niet met fysiek DNA. Dit is opnieuw een ouderwets, beperkt, inzicht in DNA. Zoals Jezus heeft gezegd over het concept van de twaalfde planeet of Planeet X, is het geen fysieke verandering. In DNA ligt alleen informatie gecodeerd over hoe de cellen proteïne moeten maken. Jouw persoonlijkheid ligt niet in jouw DNA gecodeerd. Of je een slaaf bent of een vrij wezen ligt dus niet in jouw DNA besloten.

Je kunt natuurlijk altijd zeggen dat je het astrale of emotionele lichaam, het mentale lichaam en het identiteitslichaam parallel aan jouw fysieke lichaam kunt voorstellen. Je kunt zeggen dat er bepaalde informatie in staat gecodeerd die je kunt vergelijken met DNA. Maar ik raad je heel sterk aan om niet te denken dat de omstandigheden in de drie hogere lichamen hetzelfde zijn als in het fysieke lichaam. Het is absoluut noodzakelijk dat spirituele mensen, vooral studenten van geascendeerde meesters in deze tijd, niet omgekeerd gaan redeneren. Je moet het idee achterlaten dat het fysieke octaaf de oorzaak is en dat de dingen die je nu in het fysieke octaaf ziet, je kunnen tonen hoe het er in de drie hogere octaven, of zelfs in het spirituele rijk, uitziet. Dit is het oude idee dat mensen op God projecteren, dat hij een boze en oordelende God is, omdat zij hun eigen bewustzijnsstaat zo zien.

Je moet herkennen dat het fysieke octaaf het laagste is. Hoewel het fysieke octaaf duidelijk enigszins parallel loopt aan de drie hogere octaven, moet je beseffen dat de hogere octaven boven het fysieke octaaf liggen. Die zijn veel vluchtiger, veel verfijnder, en dus kun je niet omgekeerd redeneren en denken dat er bijvoorbeeld iets in het emotionele rijk moet zijn dat op dezelfde manier als het fysieke DNA functioneert.

De gevallen wezens kunnen jouw emotionele lichaam beïnvloeden, dat is duidelijk zo. Zij kunnen implantaten in jouw emotionele lichaam plaatsen en opnieuw, het woord implantaat is eigenlijk geen goed woord, maar dat woord gebruiken we nu eenmaal. Zij kunnen iets in jouw emotionele lichaam plaatsen wat jou beïnvloedt.

Wat mensen zich bij fysiek DNA voorstellen, is dat dit een fysieke verandering is waardoor zij niet bij machte zijn om er iets aan te veranderen en dit is natuurlijk niet correct. Je bent wel bij machte om alle beperkingen in de drie hogere lichamen te transcenderen met de kracht van je geest. Je hebt ook het potentieel om de beperkingen in je fysieke lichaam met de kracht van je geest te transcenderen. Je kunt als individu niet het collectieve bewustzijn veranderen en dus is de planeet beperkt in hoe snel die op fysiek niveau kan worden verheven.