Vrede met Jezus sluiten – waarom dat belangrijk is

De test van de Levende Christus is:

  1. Erken je dat Christus méér is dan jouw huidige mentale kader?
  2. Zul jij je door Christus uit jouw mentale kader laten halen, of zul je het bewustzijn van de antichrist gebruiken om Christus bij jouw huidige waarnemingsfilter aan te passen?
  3. Zul jij de Levende Christus in jou geboren laten worden of zul jij je blijven vastklampen aan jouw sterfelijke identiteitsgevoel?

Een boodschap van Geascendeerde Meester Jezus

IK BEN zeker de echte Jezus, en ik heb deze website gesponsord en er inspiratie toe gegeven met de bedoeling om jou de kans te geven om vrede met mij te sluiten.

De persoon die het fysieke aspect van deze website heeft gemaakt, beweert of gelooft niet dat hij Jezus is, de geïncarneerde Jezus of de weder opgestane Jezus. Hij dient als mijn spreekbuis, mijn boodschapper, mijn open deur om de lering die ik geef op deze website te zetten, zoals heel veel mensen de laatste twee millennia hebben gedaan.

Planeet aarde is momenteel op een tamelijk laag niveau in haar kosmische evolutie. Deze planeet heeft een aanzienlijk offer gegeven door te dienen als een tehuis voor mensen die nog steeds in een tamelijk lage bewustzijnsstaat zijn, om hen de kans te geven die denkwijze uit te leven tot zij er hopelijk eens genoeg van krijgen en meer willen. De hoop is dat zij op een dag genoeg van het doodsbewustzijn krijgen en het LEVEN van het Christusbewustzijn willen dat ik de mensen op aarde aanbied.

Het aannemelijk maken om iets te ontkennen
Door de Wet van Vrije Wil en de tamelijk lage bewustzijnsstaat van veel bewoners van deze planeet, moet het aannemelijk zijn om iets te ontkennen. Ik heb niet het gezag om een of ander onweerlegbaar bewijs te leveren dat ik besta en daardoor heb ik een website gemaakt die door een menselijk wezen is gemaakt, zodat de mensen gemakkelijk de waarde van deze site en de leringen die erop staan, kunnen ontkennen.

Ik heb naar diezelfde wet geluisterd toen ik 2000 jaar geleden op deze aarde was. Ik mocht bepaalde wonderen verrichten, maar ik mocht geen fenomenen manifesteren die men niet in twijfel kon trekken of ontkend konden worden door degenen die in het dualiteitsbewustzijn zitten, het bewustzijn van de antichrist.

Dit verklaart ook waarom mijn non-dualistische, mystieke leringen en voorbeeld in een rigide, misbruik makende, dictatoriale religie werden veranderd die bijna 1700 jaar de directe oppositie hebben gevormd voor mijn komst naar de aarde. Ik ben mij er heel goed van bewust dat veel mensen zijn misbruikt en gekwetst door de religie die beweert mij op aarde te vertegenwoordigen. Ik ben mij ervan bewust, omdat ik natuurlijk de pijn voel van al die mensen. Daarom heb ik besloten om alle mensen de kans te geven om zich uit alle pijn, angst of twijfel te bevrijden, die met mij in verband staat.

Waarom moet je vrede sluiten met Jezus?
Waarom moet je vrede sluiten met Jezus? Omdat jij, waar je ook bent opgegroeid – in een christelijke of niet-christelijke cultuur – een verkeerd beeld van mij en mijn missie hebt gekregen. En het ware probleem is dat dit er ook voor heeft gezorgd dat jij een verkeerd beeld van jezelf hebt, een beeld dat jouw levenservaringen beperkt en je ervan tegenhoudt om mijn voorbeeld te volgen. Daardoor kun je er heel erg veel voordeel mee behalen als jij dit verkeerde beeld loslaat en enigszins het idee krijgt wie ik ben en wat ik eigenlijk onderwijs. Niet alleen zal dit jouw reis op deze planeet verrijken, het kan je ook heel goed helpen bij wat er gebeurt nadat je deze planeet hebt verlaten.

  • Als jij jezelf als een christen beschouwt, wil je natuurlijk weten of het christendom een verkeerd beeld van mij heeft gegeven, waardoor jij niet verlost kunt worden. Je komt niet in de hemel als je de blinde leiders van de christelijke kerken volgt, ondanks het feit dat zij beweren dat zij mij vertegenwoordigen. Je komt er alleen als je mijn ware leringen kent, die ik op deze website geef en op andere plekken die de orthodoxie schuwt.
  • Als jij je als een spirituele zoeker beschouwt, wil je weten, hoewel je niet christen hoeft te worden om te groeien en je ascensie te behalen, of je toch vrede met mij moet sluiten door alle verkeerde beelden van mij los te laten. Mij ware leringen en mijn voorbeeld hebben een archetypisch patroon gegeven van het proces waar alle mensen doorheen moeten om te kunnen slagen voor de Schoolklas aarde. Tegenwoordig bekleed ik een spiritueel ambt waar alle mensen moeten passeren om van de aarde te ascenderen. Dus, hoe kun je mij zelfs ook maar benaderen en mijn ambt passeren als je permanent van de aarde naar het licht wilt ascenderen, tenzij jij vrede met mij hebt gesloten?
  • Als jij je niet als een christen beschouwt, en het christendom misschien met achterdocht of vijandigheid bekijkt, kun je ervan profiteren als je weet dat mijn ware leringen universeel zijn en erop gericht om alle mensen te helpen ontsnappen aan het doodsbewustzijn. En zoals boven is uitgelegd, met welke religie jij ook banden of geen banden mee hebt, je moet nog wel mijn spiritueel ambt passeren om je permanent te bevrijden van wat je de tredmolen van het doodsbewustzijn zou kunnen noemen.

Waarom Jezus naar de aarde is gekomen
Alles wat op aarde gebeurt, is een kans en een test. Als je echt wilt begrijpen waarom ik naar de aarde kwam, moet je begrijpen dat mijn komst de allergrootste kans en allergrootste test was. Ik kwam om alle mensen een echte keuze te geven.

Het is gewoon een feit dat het leven op aarde bijna geheel wordt gedomineerd door het doodsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist, waarin de mensen zichzelf gescheiden zien van hun spirituele bron en van elkaar. Hoe kun jij eigenlijk een goede keus maken tussen het leven en de dood, als je nooit iets anders tegenkomt dan het doodsbewustzijn?

Dus ik kwam om te demonstreren dat er een alternatief is voor het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist. Dit is het Christusbewustzijn waarin je weet en accepteert wie jij bent, en jij jezelf één met jouw Schepper beschouwt, en één met al het leven. Ik kwam een pad demonstreren dat je helpt om jouw sterfelijke zelf te laten sterven opdat jij weer herboren kunt worden met jouw ware identiteit als een individualisatie van het Wezen van de Schepper.

Door de Wet van Vrije Wil kon ik niet verhinderen dat degenen die totaal verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn, een religie hebben ontwikkeld die het christendom heet en die zich als mijn enige vertegenwoordigers hebben opgesteld. Ik kon niet verhinderen dat zij een religie maakten die precies het tegenovergestelde leert van mijn ware leringen en dus een heel valse belofte doet die de mensen niet uit het doodsbewustzijn kan halen.

Ben jij toe aan het pad van Christus?
Maar de wet staat mij wel toe om de mensen een alternatief te bieden voor het verkeerde pad en dat is de hele bedoeling van deze website. Ik onderricht op deze website het ware pad van Christus, het pad dat JOU in dezelfde bewustzijnsstaat brengt die ik heb gedemonstreerd, namelijk persoonlijk Christusschap.

Ik ben mij er zeer van bewust dat degenen die nog worden verblind door het dualiteitsbewustzijn, juist het bestaan van deze website en de leringen die erop staan, zullen ontkennen, afkraken, of belachelijk maken. En als zij dat doen, versnellen zij hun eigen oordeel, want heb ik niet gezegd dat jij op je woorden zult worden beoordeeld en dat je door jouw woorden zult worden veroordeeld? Maar de voornaamste bedoeling met deze website is het ware pad van Christus te bieden aan degenen die daar klaar voor zijn.

Maar hoe weet je of jij er klaar voor bent? Nu, dat weet je niet met je dagelijkse denkgeest. Je weet dit alleen  innerlijk, in je hart, met je intuïtie. Stem je af op je hart en voel eens of je iets voelt bewegen of branden in de kern van je wezen. Als dat zo is, bedenk dan dat je er misschien voor hebt gekozen om op dit cruciale moment in de tijd te incarneren om mij en de andere geascendeerde meesters te helpen om de overgang van deze planeet naar een nieuwe fase in haar kosmische evolutie te vergemakkelijken.

Dus ik moedig je aan om erover na te denken of jij je misschien herkent in één van de miljoenen mensen over wie ik spreek in de volgende verhandeling. En als dat zo is, gebruik dan de leringen en hulpmiddelen die ik geef om jezelf bewust te worden van het ware doel waarvoor je naar deze planeet bent gekomen op dit keerpunt in de kosmische cycli.

Ik ben de Geascendeerde Meester Jezus Christus en ik wijd mij aan jouw overwinning en ascensie in het licht. Jij ook?