Ik, Jezus Christus, kniel voor God in jou

ONDERWERPEN: In naam van Jezus Christus bijeenkomen – Jezus heeft alle mensen lief zoals zijn discipelen – De Vlam van Gods Wil verankeren – Jezus reikt naar christenen en niet-christenen

Geascendeerde Meester Jezus, 26 maart 2005

In naam van Jezus Christus bijeenkomen
Waar twee of drie in mijn naam bijeenkomen, BEN IK in hun midden. En waar meer dan drie in mijn naam bijeen zijn, daar BEN IK ook. Maar wat betekent het eigenlijk om in naam van Jezus Christus bijeen te komen?. Betekent het in een gebouw samenkomen, uit de Bijbel lezen, bidden en mijn naam uitspreken? Sommeert dat mijn Aanwezigheid? Miljoenen christenen overal ter hele wereld geloven dat wel. Toch vergissen zij zich, omdat zij het ware pad niet hebben begrepen dat ik heb onderwezen. En dat ware pad is het innerlijke pad van het hart.

Wat betekent het om in naam van Jezus Christus bijeen te komen? Het betekent allereerst dat je mijn aanbod hebt geaccepteerd of het aanbod van een ander geascendeerd wezen dat zijn of haar lichaam en bloed heeft gebroken, zijn geest voor jou heeft gebroken en jou een klein stukje van zichzelf in de vorm van jouw Christuszelf heeft gegeven. Jij moet dat aanbod hebben aangenomen en jij moet het verstandig hebben gebruikt, omdat de wijze dienaren hun talenten vermenigvuldigd hebben die zij van hun meester hebben gekregen.

Als je een van de domme dienaren bent die hun talenten in de grond van hun menselijke ego heeft begraven of het uiterlijke pad heeft genomen, waarop je God denkt te kunnen behagen door het mechanisch uitvoeren van een ritueel, wat valt er dan te vermenigvuldigen? En als er niets te vermenigvuldigen valt, waarom zou ik dan mijn Aanwezigheid in jullie midden manifesteren? En daarom zeg ik jullie dat ik, tenzij er één op de bijeenkomst is die zijn talenten wel vermenigvuldigd heeft, niet op die bijeenkomst aanwezig zal zijn, hoeveel gebeden er ook opgezegd worden. Waarachtig, dit is het mysterie van Christus dat het orthodoxe christendom meer dan 17 eeuwen over het hoofd heeft gezien.

En het is over het hoofd gezien, omdat het opzettelijk is verwijderd door degenen die niet wilden dat ik de overwinning zou behalen waarvoor ik gekomen ben. En die overwinning was niet dat ik tot afgod zou worden verheven die ver boven alle mensen zou staan. Die overwinning was dat miljoenen mensen over de hele wereld mijn geschenk zouden aannemen, dat mijn Geest voor hen gebroken werd, haar in hun tempel toelaten en daarna hun talenten vermenigvuldigen, totdat het koninkrijk van God, dat het zuurdeeg is, het hele brood van hun bewustzijn laat rijzen. En zo zie je dat het christendom vandaag de dag niet aan haar roeping heeft voldaan en haar potentieel om de kracht van Christus op deze wereld te zijn, niet gebruikt heeft.

En de reden daarvoor is dat zoveel mensen opgevoed zijn met de leugen dat God slechts één Zoon naar deze wereld heeft gezonden. En toch vertel ik jullie de waarheid dat God vele zonen en dochters naar deze wereld heeft gezonden, zodat de wereld door hen gered zou kunnen worden. Als de wereld de zonen en dochters toch eens konden zien zoals ze werkelijk zijn en geloven, in het feit geloven dat God vele individualisaties heeft en er veel van naar de wereld toe gezonden heeft. Daardoor, door het zien dat één zoon of dochter opklimt om de volheid van het Zijn van wie zij zijn te manifesteren, kan iedereen geloven dat ook zij kunnen opklimmen om te Zijn wie zij in God zijn.

Jezus heeft alle mensen lief zoals zijn discipelen
Ik heet jullie welkom in mijn hart. Niet zo lang geleden heeft mijn geliefde Moeder gezegd: “Geloven jullie dat ik Jezus meer liefhad dan dat ik elk van jullie stuk voor stuk liefheb?” En ze zei: “Ik heb ieder van jullie lief met dezelfde liefde die ik had en heb voor Jezus.” En daarom zeg ik jullie, ieder van jullie overal ter wereld die mijn leringen op de website bestudeerd heeft en de rozenkransen van Moeder Maria heeft gebruikt, tot jullie zeg ik: “Geloven jullie dat ik mijn discipelen meer liefhad dan ik ieder van jullie liefheb?” Omdat jij, als dat zo is, aan een illusie lijdt en ik ben hier om je op te roepen die illusie te laten varen en te beseffen dat ik, Jezus Christus, een oneindige, onvoorwaardelijke en een zeer persoonlijke liefde voor ieder van jullie heb.

En waarom zou dat je verrassen? Als je werkelijk mijn leringen bestudeert, zelfs de fragmenten van mijn leringen in de orthodoxe Bijbel, zie je dat ik meer van God hield dan van iets anders. En toen men mij vroeg wat het allerbelangrijke punt in de wet was, zei ik toen niet: “Dat je God lief hebt met heel je verstand, hart en ziel en jouw naaste als jezelf.” En wie is dat zelf? Ik besefte wie mijn zelf was toen ik zei: “Ik en mijn Vader zijn één.” Omdat het zelf van mij waarlijk God is. Wie is het zelf van elk van jullie? Dat is ook God. Hoe kan het anders, wanneer zelfs het Evangelie van Johannes zegt: “Zonder Hem werd niet iets gemaakt dat gemaakt werd.” En dat is de reden dat ik zei: “Jullie zijn Goden.” Jullie zijn individualisaties van God.

Jullie ware zelf, jullie ware identiteit is een individualisatie van God. En daarom aanbid en buig ik, Jezus Christus, die altijd de ware God aanbeden heb, mij ook voor de ware God in elk van jullie. En zo kniel ik, Jezus Christus, (de boodschapper knielt) in eerbied voor de God die in elk van jullie is, zoals die God in mij is. Ik doe dit om te laten zien dat er geen delingen in God zijn, omdat alles eenzijn is. En dus kunnen wij, in dat eenzijn, de barrières slechten die door de illusies van de antigeest, het menselijke ego en de krachten op deze wereld, in het leven zijn geroepen.

En wanneer de prins van deze wereld komt, kun je tot hem zeggen: “Ik weet dat God in mij is, omdat mijn Heer en Verlosser, Jezus Christus, geknield heeft voor de God die in al het leven is. En als Jezus de God in mij vereert, hoe kan ik dan iets doen wat minder is.” En wanneer je dit kunt zeggen en het oprecht meent, dan zal de prins van deze wereld niets bij jou vinden, waardoor hij jou uit dat innerlijke eenzijn met wie je bent, kan weghalen.

De Bijbel vertelt dat ik op een dag aan het lesgeven was en dat er een grote menigte was. En dat mijn broeders en zusters en mijn moeder kwamen en mij wilden spreken, omdat zij bezorgd waren over de wending die mijn leven had genomen. En wat was mijn reactie? Ik gebaarde naar de menigte en zei: “Dit zijn mijn broeders, dit zijn mijn broeders en zusters. Degenen die de wil van mijn Vader doen, degenen die het woord van God horen en het opvolgen, dit zijn mijn broeders en zusters.” En daarom zijn jullie mijn broeders en zusters, jullie die bereid zijn het bewustzijn van de wereld los te laten, jullie die bereid zijn te zeggen: “Er moet meer zijn. God, er moet meer in het leven zijn!”

En aan die oproep wordt het antwoord gegeven. Onuitputtelijk wordt aan iedere ziel die het uitschreeuwt, het antwoord gegeven. Soms herkent een ziel het antwoord niet, maar het antwoord wordt altijd gegeven en de ziel zal iets vinden dat zij kan gebruiken om aan het pad te beginnen dat haar naar het eenzijn terug leidt.

De Vlam van Gods Wil verankeren
Ik veranker nu een Vlam van Gods Wil, die jullie verdiend hebben met jullie toewijding aan deze laatste rozenkrans van Gods Wil. Het is meer dan 10.000 jaar geleden dat zoveel mensen op deze planeet zo’n toewijding aan de wil van God hebben getoond door hun geest en hart in één ritueel te verenigen. En het is een vlam die elke aandoening kan genezen, elke aandoening in jullie psyche, of welke aandoening ook maar in je lichaam. Toch zal die genezing aan de wil van God onderworpen zijn. En dus moedig ik jullie aan je af te stemmen, met je hart, om de wil van God voor jouw levensstroom te leren kennen en te weten wat jouw potentieel is, niet alleen tijdens deze retraite, maar de rest van je leven, de tijd die jou rest op deze planeet.

Een president van de Verenigde Staten werd ooit eens door een geascendeerde meester geïnspireerd om te zeggen: “Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen; vraag wat jij voor je land kunt doen.” Ik zou dat willen parafraseren door te zeggen: “Vraag niet wat jouw God voor jou kan doen; vraag wat je God door jou voor de wereld kan doen.”

Toen ik 2000 jaar geleden begon te prediken, had ik minder mensen. Toch werd met de kracht van God in mij en de kracht die de mensen die mij hoorden prediken, die in hun hart accepteerden en vermenigvuldigden, een beweging gestart die de wereld voorgoed veranderd heeft. En daarom vertel ik jullie dat jullie alleen, jullie zelf in de buitenwereld, werkelijk niets kunnen doen om de wereld te veranderen. Maar heel veel van jullie hebben duidelijk gemaakt dat jullie vanaf je vroegste jeugd al wisten dat er iets op deze wereld niet juist was, dat er iets miste en waarom er niet iets aan gedaan werd terwijl de oplossing zo voor de hand lag. En daarom zeg ik jullie, wanneer jullie je met de kracht van God in jullie verbinden, jullie deel van de oplossing kunnen worden en jullie niet langer deel van het probleem zullen zijn.

Door jullie harten te verenigen, door in harmonie en op één plaats in je gedachten en je hart te zijn, kunnen jullie een beweging beginnen die de mensen van de boeien van de religie in de buitenwereld bevrijden, die hun hart en geest 2000 jaar gevangen hebben gehouden. Zo zullen ze de waarheid in mijn uitspraak kunnen beseffen dat het koninkrijk van God binnenin jou is.

Door die kern te vormen en te leren hoe je wie je in God bent kunt Zijn, kunnen jullie de wegbereiders en de leraren zijn die waarlijk een nieuwe beweging beginnen, niet als een afzonderlijke kerk die macht over alles zal hebben, maar als een gevarieerde beweging die zich naar de vier windstreken van de aarde zal verbreiden, in vele vermommingen verschijnt, veel mensen inspireert en aanraakt en hen wekt om te ZIJN wie ze in werkelijkheid zijn, ze hun ware oorsprong en identiteit laat herinneren en waarom ze hier zijn. En dit zal de grootste dienst zijn die deze planeet ooit heeft ervaren. Niet om een nieuwe religie te beginnen die alle andere religies zal vernietigen, niet om een nieuwe religie te beginnen die zal beweren dat “Wij de enig ware kerk hebben, wij het enige pad naar verlossing hebben en alle anderen zullen naar de hel gaan.” Nee, maar om een nieuwe beweging te beginnen van vrijheid, van spirituele vrijheid, die de mensen het feit zal laten beseffen dat de Geest zichzelf in vorm geïndividualiseerd heeft.

Dit is werkelijk de visie waarover ik jullie graag zou zien nadenken. En ik wil jullie daar graag over laten nadenken, omdat ik, Jezus Christus, jullie niet vertellen zal wat je op het uiterlijke vlak zou moeten doen. Maar ik, en andere meesters, zullen jullie het zeker in jullie hart laten weten.

Jezus reikt naar christenen en niet-christenen
Tweeduizend jaar geleden toen ik op aarde was, kwam ik voor een speciale missie, hoofdzakelijk op de Joden gericht – niet als een uiterlijk ras, maar als een bepaalde bewustzijnsstaat. Die staat van bewustzijn is nog niet getransformeerd en veel mensen op aarde zitten nog steeds in dat bewustzijn vast. En helaas bevinden velen van hen zich in het Midden-Oosten. Toch hebben heel veel meer mensen dat bewustzijn getranscendeerd en dat is de reden dat ik nu naar zoveel meer mensen kan reiken, mensen van verschillende rassen, met een andere etnische en nationale achtergrond – en ja, een andere religieuze achtergrond.

Want echt, wanneer jij je afstemt op het eenzijn met God binnenin jou, vervagen de uiterlijke verschillen. En alleen door te zien dat mensen bijeen kunnen komen en verder kijken dan hun uiterlijke verschillen, alleen door dit eenzijn van Geest te zien, kan de wereld bewust gemaakt worden van de transformerende kracht van liefde, onvoorwaardelijke liefde, die geen grenzen kent en geen delingen accepteert. En daarom heet ik jullie welkom op dit feest bij de Heer.

Ik zeg het nog een keer, richt je niet op het uiterlijk, richt je zelfs niet op de middelen die wij gebruiken om een boodschap zoals deze te geven. Richt je aandacht op jouw innerlijk. Jullie hebben elk een unieke missie, een unieke roeping en die moet jij zelf opeisen. En ik, Jezus, zeg jullie: het wordt tijd die op te eisen, om op te staan en te zeggen:

Ik zal niemand de kroon van mijn innerlijke afstemming op mijn hogere Wezen van mij laten afnemen. En ik zal vooral de vijand in mij, mijn eigen ego, die kroon van mijn innerlijke afstemming niet van mij laten afnemen. Omdat ik mijn hele leven ernaar verlangd heb te Zijn wie ik ben, mijn geschenk aan deze wereld te geven, het geschenk dat de wereld zal transformeren. En toch kan ik dat geschenk niet buiten mij vinden. Ik moet het binnenin mij vinden – in mijn hogere zelf. En daarom zal ik verder dan de uiterlijke programmering en de innerlijke programmering van mijn ego kijken. En ik zal zeggen: “Hier ben ik Heer, stuur mij. Ik ga erheen om een geschenk te geven dat deze wereld zal helpen te ontwaken voor jouw realiteit en jouw liefde.”

En daarom verzegel ik jullie in mijn vlam van toewijding aan Gods wil, die jullie zagen toen ik in de tuin zat en door dezelfde pijn en moeite heenging die velen van jullie ervaren hebben. Maar toch kwam ik, nadat ik mij hierdoor heen had gewerkt, op het punt van innerlijke vrede en ik zei: “Niettemin, Vader, niet mijn wil maar de uwe geschiede.” En daarom verzegel ik jullie tot morgen. Het is al gebeurd.