Geef de Geest op die jou verhindert de liefde van de Goddelijk Moeder te accepteren

ONDERWERPEN: Waarom je niet de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder kunt ontvangen – Moeder Maria bij het kruis – Waarom kunnen mensen Gods liefde niet aanvaarden? – De ware oorzaak van armoede – De ascensie vindt niet met één sprong plaats

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 oktober 2005

Waarom je niet de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder kunt ontvangen
Mijn geliefde harten, IK BEN Maria. Ik kom jullie mijn onvoorwaardelijke liefde geven. Want alleen wanneer jij waarachtig de onvoorwaardelijke liefde van God voelt, kun jij je echt gekoesterd voelen en heel zijn. En de Goddelijke Moeder heeft wil niets liever dan dat al Gods zonen en dochters heel worden – door te zijn waarvoor ze geschapen werden. En dan hun talenten te vermenigvuldigen, de heerschappij te nemen over hun vier lagere lichamen, de heerschappij te nemen over de aarde, de heerschappij te nemen over de materie zelf – en daardoor meer te worden dan je geschapen werd.

Dus zou ik je op een reis mee willen nemen terug in de tijd. Wij zijn nu in het oude Israël van 2000 jaar geleden. We staan in de keuken van één van die oude huizen met vuil op de vloer. Daar stond ik op een prachtige zomermorgen het middageten te maken. Ik kon Jozefs gereedschap horen die aan het werk was in zijn winkel en plotseling hoorde ik een luid gegiechel van een jong kind buiten. Ik draaide me om en keek naar de deur en het heldere zonlicht weerkaatste een vierkant van gouden licht op de vieze vloer. En ik keek door de opening en zag Jezus die op de leeftijd van vijf jaar in het zand aan het spelen was. Het had een spelletje bedacht dat hem in het prachtige gelach van een kind liet uitbarsten.

Op dat moment voelde ik mij overmand door mijn liefde voor dit prachtige wezen. De tranen stroomden over mijn wangen en plotseling zag ik het echte wezen dat in dit kleine kind geconcentreerd werd – dat er net zo uitzag als ieder ander kind op deze planeet. Ik zag dat God het individuele wezen had geschapen dat toen Jezus werd. En ik zag de schoonheid van dat wezen. Ik voelde onvoorwaardelijke liefde. En deze liefde heeft me getransformeerd, zodat mijn ogen geopend werden en ik zag het volmaakte concept voor Jezus en zijn missie in dat leven. En de rest van mijn tijd in die incarnatie, kon ik dat volmaakte concept nooit meer vergeten. En door de rest van Jezus’ missie, heb ik dat voor hem vast gehouden.

Moeder Maria bij het kruis
Mijn geliefden, ik zou je nu mee willen nemen naar de dag dat ik aan de voet van het kruis stond en naar Jezus keek die daar vol pijn hing en de onrust die hij in zijn innerlijk voelde, omdat hij het gevoel had dat God hem op dat moment verlaten had – en hij wist niet wat hij vervolgens moest doen. Opnieuw hield ik dat volmaakte concept voor ogen en tenslotte schreeuwde Jezus het uit en ‘gaf de geest’ zoals de Bijbel zegt. Wat Jezus had opgegeven, was het laatste restje van zijn sterfelijke zelf, zijn sterfelijke identiteitsgevoel als mens in plaats van het Goddelijke, spirituele wezen. En zo heeft Jezus een voorbeeld gegeven dat allen moeten volgen.

En terwijl ik daar stond en het lichaam van Jezus voor de laatste keer zag inademen, werden mijn ogen geopend en ik zag hoe de Bewuste Jij van Jezus zijn lichaam verliet en ik zag hem ascenderen naar zijn weer herrezen lichaam – ik zag het volmaakte concept van zijn wederopstanding. En op dat moment heb ik ook iets opgegeven. Ik gaf mijn moederliefde voor Jezus op, want tot dan was mijn hele leven lang al mijn aandacht gericht op het belang van de missie van Jezus – die zelfs zover ging dat mijn andere kinderen het gevoel kregen dat ik ze verwaarloosde en dat ik een enigszins verstrooide moeder was, omdat mijn geest altijd ergens anders was.

Het was natuurlijk nodig dat ik die concentratie bezat om Jezus door de vervulling van zijn missie heen te dragen. En daardoor was mijn aandacht nooit ver van dat volmaakte concept verwijderd. Maar terwijl ik daar aan de voet van het kruis stond, besefte ik opeens dat de missie van Jezus vervuld was en daardoor kon ik mijn moederliefde op een heel ander niveau brengen, op universeel niveau. En dezelfde liefde die ik voor Jezus voelde, kon ik op alle mensen op aarde overbrengen. En op dat moment gaf ik ook daadwerkelijk mijn sterfelijke zelf op – hoewel ik geïncarneerd bleef.

Ik gaf dat zelfgevoel op dat zo sterk geconcentreerd was op één bepaald lichaam en één leven. En in plaats daarvan pakte ik het universelere moedergevoel op voor al het leven. En dus vraag ik jullie om na te denken over het feit dat ik het volmaakte concept voor jou handhaaf en de vervulling van jouw missie en de manifestatie van jouw Christusschap – op precies dezelfde manier als ik voor Jezus heb gedaan. En ik vraag je erover na te denken dat ik nu een geascendeerd wezen ben en daardoor is mijn macht om het volmaakte concept te handhaven veel groter dan destijds.

Wat betekent, dat als jij het mij toestaat, ik veel meer hulp aan jou kan bieden dan Jezus. Maar je moet accepteren dat jij het waard bent om Maria, de Moeder van Jezus, het volmaakte concept voor jou te laten handhaven. En je kunt dat alleen accepteren als je kunt accepteren dat ik, Maria de Moeder van Jezus, de Koningin van de Hemel, de Moeder van God – met alle angstaanjagende en angst inboezemende titels waar mensen mij mee begiftigd hebben die mij willen verafgoden – en zelfs met dat alles, jij bereid moet zijn te accepteren dat ik Maria, jou op dezelfde manier liefheb als Jezus.

Mijn geliefden, denk even zonet, toen ik je vertelde over mijn liefde voor Jezus. Ik denk dat je ontdekt dat je het heel gemakkelijk vond om te accepteren dat ik destijds oneindige liefde voor Jezus had en heb, omdat het zover afstaat van waar jij nu op dit moment bent. En ik denk dat jij zult voelen dat er iets is wat je niet helemaal in mijn woorden kunt accepteren. En dat iets is wat jij moet ontmaskeren en blootleggen. En dan moet je zien dat het enkel een spookbeeld is, uit onwerkelijkheid, geboren, uit het gevoel van gescheidenheid van God wat je niet-heel liet voelen. En dus moet je dat spookbeeld opgeven, want tot je dat doet, zul je aan je eigen privékruis hangen en niet in staat zijn je vrij in je eigen wezen te bewegen.

O, mijn geliefden, ik heb waarachtig niets liever dan dat ieder menselijk wezen op aarde de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder gaat accepteren die door mijn hart op iedere persoon op deze prachtige planeet gericht is. En wanneer ik bij mensen kom, verblijft hun geest echter in zo’n klein kadertje dat hun geest verhindert om hun hart open te stellen voor mijn Aanwezigheid.

Waarom kunnen mensen Gods liefde niet aanvaarden?
O, hoeveel katholieken hebben een zuivere devotie voor mij, maar wanneer ik kom om ze mijn onvoorwaardelijke liefde aan te bieden, kan hun geest niet verder zien dan de katholieke doctrines dat ze zondaars zijn en daardoor mijn liefde niet kunnen accepteren. Mijn geliefde harten, mensen die met de katholieke religie zijn opgegroeid, hebben de doctrines van die kerk gebruikt om een klein kadertje om hen heen te maken dat verhindert dat ik binnenkom en ze mijn volle liefde geef.

En ik kom jullie vragen erover na te denken dat iedere religie en iedere kerk en iedere spirituele lering op deze planeet precies hetzelfde probleem heeft. Welke lering het ook is, degenen die op het pad in de buitenwereld zijn – en die nog vastzitten in het bewustzijn van gescheidenheid, het bewustzijn dat voor de zondeval heeft gezorgd – kunnen niet de onvoorwaardelijke liefde van God en de Moeder van God accepteren. En dit is het essentiële probleem op aarde. Want alleen wanneer je waarlijk accepteert dat God jou onvoorwaardelijk liefheeft, kun je het ware spirituele pad opgaan dat tot eenzijn in jouw innerlijk met jouw God leidt, omdat jij het koninkrijk van God ingaat dat binnenin jou is. Zolang je nog naar dat koninkrijk van God buiten jou zoekt, vind je het nooit.

En zodoende is het mijn wens voor het Aquariustijdperk dat alle mensen gewekt kunnen worden, zodat ze tenminste het ware innerlijke pad kunnen ontdekken dat de grondslag vormt voor alle religies en leringen in de buitenwereld. Opdat ze kunnen weten dat spiritualiteit meer inhoudt dan iedere zondag in een kerkbank zitten, gezangen zingen uit een boek zonder aandacht te schenken aan de woorden en naar de preek luisteren van een prediker die geen meer verstand van het pad heeft dan zij zelf.

De ware oorzaak van armoede
De allergrootste oorzaak van materiële armoede is spirituele armoede. Hoe kun je nu fysieke overvloed krijgen als je geen spirituele overvloed hebt? En toch zijn er mensen die erin geslaagd zijn om materiële overvloed van anderen te stelen. En daardoor is het mogelijk grote rijkdom te vergaren op planeet aarde, door het van degenen af te nemen die niet zo agressief hun materiële bezittingen beschermen. Maar hoeveel geld je ook hebt, je hebt niet het overvloedige leven, want het overvloedige leven kan met geen enkele hoeveelheid geld gekocht worden.

En dus is het – natuurlijk – mijn grootste wens dat alle mensen op aarde weten – en het volledig accepteren – dat de Vader ze met het grootste genoegen het koninkrijk van het overvloedige leven schenkt. En daarom heb ik trouwens een nieuw boek uitgegeven over het overvloedige leven. Dit boek is een geschenk uit mijn hart. Ze belichaamt de totaliteit van mijn Wezen – in die mate dat mijn Wezen in woorden tot uitdrukking kan worden gebracht op het huidige bewustzijnsniveau van de mensheid. En daardoor heeft dit waarachtig het potentieel om het innerlijke weten te wekken – dat alle spirituele mensen op aarde hebben – dat er meer in het leven is, dat de huidige omstandigheden op aarde gewoonweg niet op één lijn zitten met de Wil van God.

En zodoende zal het ineenstrengelen van de harten van Maria en Morya, door degenen die onze rozenkransen opzeggen, echt door de dichtheid heen snijden en de mensen verheffen, want ze zijn eraan toe om het contact in de buitenwereld te maken met het echte pad, het innerlijke pad. En alle leringen die wij naar buiten brengen door deze nieuwe dispensatie hebben waarachtig de kracht om de ziel te wekken voor het pad om meer te worden – in plaats van de manier die de mens goed toe lijkt. De manier om vast te houden aan wat je hebt en denkt dat als je iets weggeeft, je het zult verliezen – door niet te zien dat je juist ontvangt door te geven, omdat jij door te geven jouw talenten vermenigvuldigt die jou door God gegeven zijn. En enkel wanneer jij bereid bent los te laten – zonder gehecht te zijn aan wat je hebt – kan God jou meer geven.

O, mijn geliefden, om de Gouden Eeuw op aarde te manifesteren, is het absoluut noodzakelijk dat een kritieke massa mensen dit ene principe begrijpt – dat je pas meer van God kunt ontvangen als jij royaal weggeeft wat jij al hebt. Ik zeg niet dat je al jouw materiële bezittingen moet weggeven. Je moet een evenwichtig en verantwoord leven leiden. Waar ik het over heb, is de houding om niet gehecht te zijn aan je materiële bezittingen. Zelfs niet gehecht aan je zogenaamde spirituele bezittingen die je hebt opgebouwd door het spirituele pad een aantal jaren te volgen.

Want we zien echt heel veel mensen, zoals El Morya zo duidelijk heeft uitgelegd, die gehecht zijn aan wat ze gedaan hebben op het spirituele pad, en het gevoel hebben dat ze zoveel gedaan hebben, dat ze vast en zeker al genoeg gedaan hebben, en daarom gered worden. Of ze raken gehecht aan een organisatie of lering in de buitenwereld, zoals je bij miljoenen katholieken ziet, die naar de kerk gaan en de leegte in hun hart voelen. En ze proberen de stem van hun bewuste zelf te onderdrukken die uitroept: “Er moet meer zijn dan wat ik in deze kerk zie.” En toch zijn ze niet bereid te luisteren, omdat ze hun dagelijkse denkgeest gefixeerd hebben op de overtuiging dat er maar één echte kerk is en dat ze naar de hel gaan als ze het daar niet bij houden.

De ascensie vindt niet met één sprong plaats
Zodoende zeg ik tegen jullie – het proces van ascensie is – natuurlijk – niet iets wat met één grote sprong gebeurt. Het is iets wat aanwast, waardoor je steeds blijft transcenderen en meer worden, tot je plotseling die laatste sprong doet naar de geascendeerde staat, het geascendeerde bewustzijn. En daardoor leef je, als je denkt dat je een spirituele lering kunt vinden en dat die alles is wat je voor je ascensie nodig hebt, echt in een leugen. Je kunt een lering gebruiken om te ascenderen – als je boven de uiterlijke lering blijft staan, tussen de regels door leest en je Christuszelf en de geascendeerde mentoren toelaat jou diepere waarheden te geven die je niet in de lering in de buitenwereld vindt, omdat ze niet in woorden vervat kunnen worden.

En tenzij je dit doet, ascendeer je niet, hoeveel decreten of gebeden of rozenkransen je ook opzegt, en ongeacht of je een of andere Bijbeltekst uit je hoofd kunt reciteren. Het gebeurt niet op die manier. Het gebeurt alleen maar wanneer jij bereid bent om de geest van je vorige zelf, jouw vorige zelfgevoel op te geven.

En het is juist het moeilijkst voor mensen op te geven, wanneer ze al vele jaren op het spirituele pad zijn en op één of andere manier het gevoel hebben dat ze tot een elite behoren van de meest spirituele mensen op aarde. Dat heb je bij de Schriftgeleerden en farizeeërs gezien die de Levende Christus afgewezen hebben toen Jezus voor hen stond. En mijn geliefden, denk eens aan de parabel van Jezus over de rijke man (Matteüs 19:20) die bij hem kwam en toen Jezus aan hem uitlegde wat ervoor nodig was om gered te worden, zei hij: “Maar al deze dingen heb ik al vanaf mijn jeugd gedaan, wat ontbreekt er nog aan?” En Jezus zei: “Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, en kom dan en volg mij.”

En dit betekent niet dat je jouw fysieke bezittingen moet verkopen. Het staat symbool voor het feit dat je om op het innerlijke pad, het echte pad, te stappen, bereid moet zijn om de bezittingen op te geven die je denkt te hebben door het pad in de buitenwereld te volgen. En wanneer je op het innerlijke pad bent, wordt die overgave, eeuwige overgave, waardoor je net als Paulus weet: “Ik sterf dagelijks.”(1 Corinthiërs 15:31). Wat inhoudt dat een deel van jouw sterfelijke zelf iedere dag sterft, omdat ik het dagelijks opgeef en dat spookbeeld opgeef, het eerdere zelfgevoel laat sterven, zodat ik herboren kan worden in Geest (Johannes 3:5) in een nieuw zelfgevoel.

Wij hebben waarachtig al zoveel diepgaande leringen gegeven door diverse organisaties. Maar je hebt er niets aan, tenzij je ze internaliseert en één met die lering wordt – en dan nog verder gaat en één met de leraar wordt. En dan de volgende stap doet, dat nadat jij één bent geworden met die leraar, jij de leraar wordt die degenen op aarde hulp verleent die het innerlijke pad nog niet ontdekt hebben. En zo wordt de cirkel compleet, de stroom tussen hemel en aarde is compleet. Omdat het hogere deel van jouw eigen Wezen, de geascendeerde meesters – de geascendeerde meester die het hogere deel van je Wezen is – dan op aarde belichaamd kan worden door jou.

Dit is het allerhoogste doel van een echte spirituele lering. Dit is het allerhoogste doel van het spirituele pad. En om je te helpen je stevig op dat pad te zetten, heb ik mijn nieuwe boek uitgebracht. Als je het gevoel hebt dat je nog niet het echte innerlijke pad hebt ontdekt, verslind dit boek dan. Absorbeer het. Lees het niet alleen met je intellect. Maar absorbeer het en laat het jou transformeren. Laat het jouw beeld van jezelf transformeren, jouw beeld van het spirituele pad, jouw beeld van de geascendeerde meesters en jouw beeld van God – tot je dat spookbeeld kunt opgeven, omdat je beseft dat je niets verliest door dat beperkte sterfelijke zelf op te geven. In plaats daarvan zul je het onsterfelijke zelf krijgen dat je echt bent. Maar hoe moeilijk is het om dat sterfelijke zelf op te geven zolang je niet dat gevoel van heelheid hebt dat je krijgt door je Hogere Wezen te kennen en te ervaren.

En daarom kunt je niet ieder aspect van je sterfelijke zelf in één keer opgeven. Het moet een geleidelijk pad zijn, wat de reden is dat wij inderdaad van het pad spreken. Maar zoals ik in het boek uitleg, komt er een moment waarop zelfs het concept van een spiritueel pad veroudert en je dan de volgende stap moet doen die verder dan het pad gaat. En die stap wordt in mijn boek uitgelegd. En ik zal je plagen door het nu niet tegen jou te zeggen, want je moet het stap voor stap lezen, want elke sleutel in mijn boek, bouwt de volgende sleutel op, zodat je voorbereid wordt voor je de moeilijkste waarheden vindt, de waarheden die het moeilijkst te accepteren zijn.

Daarom verzegel ik jullie nu met mijn oneindige liefde. En ik vraag jullie een oefening te doen door hardop – één voor één, één couplet per keer – de Rozenkrans voor Koesterende Zorg te lezen. Want jullie zullen er waarheden in vinden die zo diepgaand zijn dat je letterlijk een heel boek zou kunnen schrijven over die rozenkrans, wat ik in zekere zin in mijn nieuwe boek gedaan heb. Maar er staat nog meer in mijn boek dan de Rozenkrans voor Koesterende Zorg. Maar als je alles wat je in die Rozenkrans voor Koesterende Zorg internaliseert, dan zou je waarachtig het overvloedige leven krijgen. En daarom verzegel ik jullie in mijn vlam van perfecte, onvoorwaardelijke koesterende zorg. Het wordt verzegeld.