Waarom wij zonen en dochters van God zijn

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

Het is heel moeilijk voor iemand die is geïncarneerd om zijn of haar bewustzijn te verhogen om echt de waarheid en het wezen van God te zien. Maar ik wil graag een paar woorden tegen jullie zeggen om over na te denken. In het begin was God er alleen. Er was niets anders dan God. Er was geen vorm; er was nog niets geschapen. Toen besloot God om te scheppen. God schiep alles uit zichzelf, uit zijn eigen substantie, omdat er niets anders was.

Je moet begrijpen dat God niet iets kan scheppen dat van hem is gescheiden. Dit is onmogelijk. Maar God besloot wezens te scheppen met bewustzijn en vrije wil en die wezens kunnen het gevoel dat ze gescheiden van God zijn in het leven roepen. Maar dat gevoel van gescheidenheid is een illusie, want er is niets anders dan God.

Je zou dus kunnen zeggen: “Wat is dan de bedoeling van het scheppen?” De bedoeling is dat God meer wil worden dan hij al is. God verlangt er altijd naar meer te worden dan hij is. En hoe kan God meer worden dan hij al is? Dat kan hij alleen maar door jou; door jou, die bewustzijn heeft, die bestaat en een wil. Wanneer jij besluit de innerlijke weg te volgen en te erkennen wie je in God bent, dan word jij het meer, God wordt het meer en de hele schepping wordt vergroot.

God heeft je de wereld ingezonden met de opdracht: “Vermenigvuldig je en neem heerschappij over de aarde!” In het begin toen de aarde geschapen werd, in het begin toen het fysieke universum geschapen werd, was het universum zich er niet bewust van gewaar dat ze bestond of dat ze met de bron verbonden was. God wil dat het universum bewust en gewaar is, maar het universum kan alleen bewust worden door jou, die bewustzijn heeft en bestaat.

Ik begrijp dat deze lering moeilijk te bevatten is, maar ik wil graag dat jullie erover nadenken, omdat door na te denken over wat moeilijk is, jij je geest oprekt. En door bereid te zijn je geest op te rekken, geef jij je Christuszelf en ons de gelegenheid je geest en je inzicht van binnenuit op te rekken.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.