Kwantumfysica: de wisselwerking tussen het bewustzijn en de kosmische spiegel

Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

Wat is de essentie van de boodschap die ik 2000 jaar geleden heb gepredikt? Welnu, laat me een sprong in bewustzijn maken naar het huidige tijdperk en uitleggen hoe je de boodschap van Christus kunt begrijpen door de ontdekkingen van de kwantummechanica, de kwantumfysica.

De kwantumfysica heeft ontdekt en bewezen dat wanneer je met het materiële universum communiceert, die interactie niet fysiek is – niet lichamelijk, want het universum wordt van subatomaire deeltjes gemaakt die in feite gewone energiegolven zijn. En jouw bewustzijn kan daarmee communiceren, wat betekent dat jouw bewustzijn kan communiceren met het meeste fundamentele niveau van de materie zelf. Welnu, daarin schuilt het bewijs dat wat ik 2000 jaar geleden met mijn uitspraak probeerde te bewijzen: “Doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen.”

Want begrijpen jullie dat wat je aan anderen doet een uitdrukking van jouw bewustzijn is? En dat jouw bewustzijn in wisselwerking treedt met het meest fundamentele niveau van de materie zelf, die we de Kosmische Spiegel hebben genoemd. En wat de kwantumfysica heeft ontdekt, is dat voor een wetenschapper een observatie maakt, er geen deeltje manifest is, er is geen gemanifesteerd elektron. Je kunt de exacte positie en het momentum van het elektron niet vaststellen, want het bestaat niet als een exacte hoeveelheid voor de observatie wordt gemaakt; het bestaat enkel in potentie. En dan zijn er nog een aantal potentiëlen, en wetenschappers hebben ontdekt dat er een fundamentele onzekerheid in het universum zit ingebouwd die in sterk contrast staat tot het wereldbeeld dat zowel door de materialistische wetenschap als het traditionele christendom wordt aangeprezen en ook daarvoor, zelfs door traditionele religies, zoals de joodse religie die ik kwam hernieuwen.

Of de mening die bestaat dat jij het materiële rijk niet beïnvloed, dat God de wereld heeft geschapen zoals die is en daarom heel veel mensen meegetroond zijn naar de illusie om de omstandigheden op aarde als onveranderbaar te beschouwen. In de middeleeuwen keken ze naar het lijden en hun ziel schreeuwde het uit: “Waarom heeft God een wereld met zoveel lijden geschapen?” Maar het enige antwoord dat de kerk hen gaf, was: “Het is een mysterie, we kunnen het niet weten. Het moet de wil van God zijn dat we lijden, dus moeten we tevreden zijn met ons lijden en proberen niet te doen wat Christus als voorbeeld gesteld heeft – water in wijn veranderen, de doden opwekken, de zieken helen, over het water van het menselijke bewustzijn lopen en ons bewustzijn verhogen in de wijn van het Christusbewustzijn.”

Zie je krankzinnigheid hiervan in? En zie dan eens dat wat de wetenschap heeft bewezen, exact het feit is dat God menselijke wezens de heerschappij over de aarde heeft gegeven, hij heeft hen vrije wil gegeven en hij heeft hen een geest gegeven die met de Kosmische Spiegel zelf in wisselwerking kan treden. Dus wat zij op dat hele fundamentele niveau van de materie projecteren, zien zij in de fysieke omstandigheden waarin jullie leven, uitvergroot terug.

De geest is een radio-ontvanger
Wat de fysici hebben ontdekt, is dat voor zij een observatie doen van een elektron, die elektron niet als een feitelijk deeltje bestaat, maar de potentie heeft om zich op een bepaalde locatie te manifesteren. Zij kunnen de waarschijnlijkheid dat een elektron zich op een bepaalde locatie manifesteert, berekenen, maar zij weten het pas zeker als zij de observatie doen. En hoe komt dat, mijn geliefden? Omdat alleen wanneer jouw bewustzijn met het diepere niveau van de werkelijkheid die God heeft geschapen in wisselwerking treedt – de dingen zich pas dan manifesteren op het vibratieniveau waar jouw bewustzijn zich momenteel mee vereenzelvigt.

Zoals wij al eerder hebben gezegd, is je geest net een radio-ontvanger die de vaardigheid heeft om zich af te stemmen op verschillende stations. Maar de meeste mensen op aarde zijn geconditioneerd om hun geest af te stemmen op het vibratiespectrum van het materiële universum – het radiostation dat het materiële universum is – en denken dat dit het enige niveau van de werkelijkheid is dat zij kunnen ervaren en dat daarna niets meer komt. Of zij denken dat er nog wel iets meer is, maar dat zij er niet zelf contact mee kunnen leggen, binnenin hun hart, want alleen de priester of de Paus hebben die grotere radio die zich op de hemel kan afstemmen. Welnu, ik zeg dat er geen superradiostation in het Vaticaan of ergens anders bestaat. Want er is maar één radio – één soort radio op aarde – en dat is die ene die jullie elk in je eigen hart hebben.

Dat, mijn geliefden, is de enige manier om je op de hemel af te stemmen. En degenen die iets anders beweren, zijn slechts vertegenwoordigers van de machtselites die door hun gescheidenheid van God proberen de mensheid in hun macht te krijgen. En ze weten dat ze jou uiteindelijk alleen maar via jouw geest in hun macht kunnen krijgen, door jou te laten geloven dat er niets anders bestaat dan de gevangenis waar jullie momenteel in verblijven.

Omstandigheden ervaren die overeenkomen met jouw bewustzijnsstaat
Terug naar de kwantumfysica. Er bestaat een theorie in de kwantumfysica dat wanneer een observatie is gedaan, één bepaalde gebeurtenis of deeltje zich echt fysiek manifesteert in dit universum. De vraag die toen opkwam, was: “Nu, hoe zit het dan met de andere potentiëlen die er hadden kunnen komen, wat is daarmee gebeurd? Verdwijnen die zomaar als de golfvorm in elkaar stort, of is het mogelijk dat elk daarvan in een parallel universum wordt gemanifesteerd?”

Dit is de zogenaamde ‘vele werelden interpretatie’, die zegt dat er een oneindig aantal universums zijn. En elke keer dat je een keus maakt, er dan een exacte kopie van jou bestaat die een andere keuze maakt dan jij misschien hebt gemaakt. Als je A kiest, zal je dubbelganger B kiezen en in een parallel universum leven om de consequentie van die keuze te ervaren. Dit is niet waar, want jij bent één Wezen. En ik kan je ervan verzekeren dat zelfs God heeft ingezien dat het een beetje te veel van het goede zou zijn te verwachten dat een oneindig aantal kopieën van jou zelfs nog enige samenhang zouden kunnen vertonen. Dus, je bent één Wezen, maar natuurlijk zijn er niveaus in jouw Wezen.

Dus het is wel enigszins waar dat als jij hier in het fysieke rijk een bepaalde keuze maakt, je dan niet de consequenties van die keuze alleen maar in jouw bewuste geest ervaart – want jouw grotere geest strekt zich uit tot de emotionele, mentale en de etherische rijken van planeet aarde. En je ervaart de consequenties van die keuze op die niveaus, afhankelijk van jouw bewustzijnsstaat en waar jij erin past. Want zoals Maitreya in zijn boek heeft uitgelegd, is er maar één niveau in het materiële universum, maar er zijn vele niveaus van het emotionele en vooral mentale, en zelfs een paar opdelingen in het etherische rijk.

Je bent één Wezen dat in meerdere dimensies bestaat
Het is mogelijk dat je hier op aarde kunt leven in een fysiek lichaam, maar dat jij een lage bewustzijnsstaat hebt die jouw emotionele lichaam op één van de lagere niveaus in het emotionele rijk afstemt. En dus is het heel goed mogelijk dat jij een bepaalde fysieke gebeurtenis kunt ervaren, maar dat je ervaring in jouw geest toch heel negatief, erg door angst gedomineerd, wordt. Terwijl iemand anders een hogere bewustzijnsstaat kan hebben die is afgestemd op één van de hogere niveaus van het emotionele rijk en daarom precies dezelfde fysieke situatie kan ervaren, maar een heel andere ervaring meemaakt – een veel minder angstige ervaring.

Dus mijn doel voor nu is het concept dat je één Wezen bent, maar dat jij in meerdere dimensies bestaat. En je zou het fysieke, emotionele, mentale en etherische niveau natuurlijk als parallelle universums, als parallelle werelden, kunnen beschouwen. Op het fysieke niveau kan jouw lichaam een bepaalde actie ondernemen, maar je levenservaring wordt niet bepaald door de uiterlijke actie maar in feite hoe jij die actie of de consequenties daarvan waarneemt, hoe jij jouw omstandigheden ervaart.

Wat ik probeer uit te leggen, is dat er hier een werkelijkheid bestaat – zodat jij, als je naar de mensheid kijkt, ziet dat er veel groeperingen bij de mensen zijn die je op een schaal kunt leggen op grond van hun bewustzijnsniveau. En elk van die niveaus leeft, bij wijze van spreken, in een parallel universum, want hoewel zij allemaal een fysiek lichaam hebben, zijn ze in bewustzijn afgestemd op diverse niveaus in het emotionele en mentale rijk. En het niveau waarop zij afgestemd zijn, bepaalt hoe zij de materiële wereld bekijken en hoe zij het leven ervaren – het zal hun levenservaring bepalen.

Bewustzijn op een schaal van hogere en lagere frequenties
Dit sluit dus heel erg aan op de lering die ik al een poosje geef, waarbij je de bevolking in de top tien procent kunt verdelen – of de meest spiritueel bewuste mensen – de onderste tien procent zijn de meest egocentrische, egoïstische mensen en de tachtig procent van de gewone bevolking, die er ergens tussenin zit. Dus wat ik graag wil dat jullie begrijpen, is dat het bewustzijnsniveau bepaalt waar mensen op deze schaal passen – dit is niet hun macht in de buitenwereld.

Vanzelfsprekend zitten de machtigste mensen niet beslist – in feite zelden – in de top tien procent. De top tien procent is niet op een of andere manier superieur aan anderen, want om de top tien procent in te gaan, moet jij de dualiteit en de behoefte om je beter dan anderen te voelen, overwinnen. Je moet niet tot valse nederigheid vervallen die het tegenovergestelde daarvan is, maar het realisme hebben waar wij in eerdere dictaten over hebben gesproken bij deze conferentie, door gewoon te beseffen wie jij bent, als medeschepper met God. Dat bepaalt of jij tot de top tien procent behoort, dus we geven hier niet een lering die het ego in een lering over superioriteit zou mogen veranderen om hoogmoed op te bouwen, want dan heb je de lering niet begrepen.

Het is zeker waar dat er mensen zijn die hun bewustzijn op hogere frequenties hebben afgestemd, op de hogere radiostations die de waarheid uit het octaaf van de geascendeerde meesters uitzenden. En zij kunnen daarna hun bewustzijn zo verhoogd hebben dat zij zich kunnen afstemmen op een ander radiostation dan de doorsneebevolking en in ieder geval dan de laagste tien procent die zich vaak afstemmen op het radiostation dat traditioneel de hel wordt genoemd.

Want zie je, de hel bestaat in het emotionele rijk, waar die wezens die totaal egoïstisch zijn geworden – zo verteerd worden door hun eigen boosheid op God, en hun boosheid op zichzelf, dat zij een rijk hebben gevormd waarin de boosheid zo intens, zo heet, wordt dat men die als een hel ervaart, met vlammen die jou door de eeuwige foltering verbranden. Want de wezens die hier gevangenzitten, worden eeuwig gekweld, zelfs al zien zij dit niet altijd, omdat zij zich zo op hun boosheid op God richten dat hun boosheid hun bewustzijn zodanig verteert dat zij zich zelfs niet kunnen realiseren dat het oncomfortabel voor hen is en dat ze er graag uit willen.

Bewustzijn als zwaartekracht
Wanneer je naar de schaal kijkt van de laagste tien procent, de top tien procent en de tachtig procent in het midden, zie je dat er veel verschillende niveaus op die schaal zijn. En als je dan van de mensen die geïncarneerd zijn, kijkt wie er deel uitmaken van de laagste tien procent, zie je dat er mensen zijn op het allerlaagste niveau die in een bepaalde bewustzijnsstaat belichamen en zij vormen een zwaartekracht die de geest van alle anderen naar beneden trekt naar hun bewustzijnsniveau.

Ze doen dit niet alleen met hun geest, ze doen dit met hun acties, waarbij ze proberen mensen bij oorlogen te betrekken, zodat wanneer mensen gevangenzitten in oorlogen, in de strijd gevangenzitten, sommige mensen in eer stijgen, terwijl anderen dierlijke neigingen gaan vertonen door iemand te doden die hen in de weg lijkt te lopen. Of een dorp veroveren en de vrouwen verkrachten, of op een andere manier totale minachting voor het leven tentoon te spreiden. En daardoor halen zij hen naar beneden naar dat dierlijke niveau en ze halen degenen naar benden die naar deze gruweldaden kijken en boos worden en wraak zoeken. Zo creëren ze een neergaande spiraal waarin de mensen steeds verder naar beneden getrokken worden.

Er zijn mensen in de onderste tien procent die in een bepaald universum leven dat jullie, de spirituele mensen, je nauwelijks kunnen voorstellen. En in feite moedig ik jullie ook niet aan om je voor te stellen hoe deze mensen het leven ervaren. Want ik ben zelf naar de hel afgedaald – wat inhoudt dat ik naar hun bewustzijnsniveau ben afgedaald om te proberen hen te verhogen – maar ik heb dit wel pas gedaan nadat ik weer opgestaan was en daarom het lichaam en het menselijke bewustzijn had afgeschud. En ik moedig jullie zeker niet aan naar dat niveau af te dalen zolang je nog een fysiek lichaam hebt. Dit is maar voor heel weinig mensen weggelegd en streef er dus naar om je bewustzijn te verhogen in plaats van dit te verlagen. Tenzij je natuurlijk naar beneden moet gaan om naar iets in je psyche te kijken uit vorige levens en een beslissing ongedaan moet maken die je op een lager bewustzijnsniveau hebt genomen. Maar je stemt je niet af op het bewustzijn van anderen, want jij hoeft niet de beslissingen teniet te doen die anderen hebben genomen – omdat zíj dat alleen maar kunnen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.