Een geschenk om vrede met God te sluiten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 20 februari 2005

Jullie zijn geprogrammeerd te geloven dat Jezus boven jullie staat, dat hij de enige zoon van God was en daarom de enige die weer kan herrijzen. Maar ik zeg je: alle mensen zijn zonen en dochters van God en hebben daarom allen het potentieel in de voetsporen van Christus te treden. En wanneer jij je ego aan het kruis laat sterven – zonder de dood van je fysieke lichaam – kan de Bewuste Jij weer herrijzen in jouw ware identiteit als zoon of dochter van God. Je kunt dan Jezus’ oproep volgen de werken te doen die hij heeft gedaan en zelfs nog grotere werken te doen, omdat jullie het momentum van Jezus en alle andere opgevaren wezens verder hebben opgebouwd.

Wanneer jullie op één lijn komen met de geascendeerde meesters, kunnen jullie een brandpunt op aarde worden voor de collectieve verworvenheden en het momentum van de geascendeerde meesters om die zich door jullie tot uitdrukking te laten brengen. Jullie kunnen de open deur worden voor de manifestatie van de wil van God op planeet aarde. Naarmate steeds meer mensen die open deur durven te zijn, zul je zien dat de dingen zo snel veranderen dat alle duisternis en alle ogenschijnlijk onoplosbare problemen als dauwdruppels voor de stralen van de opkomende zon verdwijnen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.