De enige bedoeling van alle spirituele leringen

Geascendeerde Meester Jezus, 23 december 2005

Van elke spirituele lering kan natuurlijk één ding gezegd worden – het gaat om het bewust maken van mensen van hun ware identiteit als zoon en dochter van God. En enkel door het bewustzijn van Christus kunnen ze weten en accepteren dat ze een zoon of dochter van God zijn. Want zoals ik 2000 jaar geleden waarachtig gezegd heb: niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. (Matteüs 11:27) Daarom kun je God enkel kennen door het Christusbewustzijn en daarom kun jij jezelf slechts accepteren als zoon of dochter van God wanneer je een bepaalde mate van Christusbewustzijn hebt.

En dat Christusbewustzijn moet van de universele Christusgeest komen, maar de meeste mensen op aarde kunnen geen contact leggen met die universele Christusgeest. En daardoor hebben ze het tot vlees geworden Woord nodig, de geïncarneerde Levende Christus die door een geïncarneerd persoon tot hen spreekt, om contact te maken met dat Christusbewustzijn en hen daardoor opnieuw bewust te maken van wie zij zijn, hun ware identiteitsgevoel opdat zij zichzelf kunnen accepteren, als wie ze in feite zijn.

Ik weet dat je hier met enige schroom en wat angst naar kijkt, want het spreekt vanzelf dat je in de beginfases wat angstig bent. De angst die op vele niveaus in je wezen ontstaat, waaronder bij jouw ego, maar zelfs bij je ziel. Zelfs de Bewuste Jij, kan enige angst hebben voor wat er zal gebeuren als jij de Levende Christus in jouw wezen accepteert en accepteert dat jij een zoon of dochter van God bent. Omdat jouw leven natuurlijk verandert, wanneer jij dat volledig accepteert – het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Dus er is altijd angst om los te laten wat je weet, wat je kent, dat wat je een gevoel van je op jouw gemak voelen en stabiliteit verleend in een wereld die altijd aan het veranderen is. Maar mijn geliefden, wij kunnen jullie helpen je over die angst heen te zetten als je bereid bent deze los te laten. Maar wij kunnen die niet van jou afpakken, tenzij jij bereid bent die aan ons te geven. En dus moet jij de beslissing nemen dat je bereid bent jouw angst onder ogen te zien, zodat je kunt zien dat deze jou beperkt, dat die niet bestaat. Opdat jij kunt beslissen dat je die niet meer wilt en hem daardoor loslaat.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.