Onze missie

HOOFDPAGINA

Jezus is niet gekomen om ons te redden, maar te tonen dat wij ook een missie hebben die te maken heeft met het transformeren van deze planeet. Wij hebben allemaal het potentieel om het voorbeeld van Jezus te volgen en het leven een onschatbare dienst te bewijzen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Vanuit nederige omstandigheden beginnen

• Jezus was niet een beroemdheid zoals veel moderne mensen denken.
• Jezus werd in nederige omstandigheden geboren om te demonstreren dat de status in de buitenwereld niets betekent op het pad naar Christusschap.
• Jezus heeft gedemonstreerd dat je spiritueel kunt zijn, ondanks uiterlijke omstandigheden, en dat wij nu hier zijn om hetzelfde te doen.
• Wij worden opgeroepen om onze spirituele groei niet te laten hinderen door de uiterlijke omstandigheden.

Lees hier meer over.

 

Het voorbeeld dat Jezus gaf over ware dienstbaarheid

• Jezus is gekomen om een voorbeeld te geven van ware dienstbaarheid aan het leven.
• Veel christenen bewijzen een verkeerde dienst, omdat zij de ware missie van Jezus niet goed hebben begrepen.
• Veel mensen denken dat de religieuze activiteiten op de wereld een dienst aan God bewijzen, maar je bewijst alleen maar een dienst aan de boze God in de lucht die de mensen hebben gemaakt en niet de ware God van eenzijn.
• Jezus heeft gezegd dat het koninkrijk in ons zit, wat betekent dat wij niet naar een kerk op de wereld hoeven te gaan.

Lees hier meer over.

 

De missie van liefde die Jezus had en onze missie van liefde

• Jezus kwam demonstreren dat God van alle mensen houdt.
• De essentie van zijn missie was dat hij mensen hielp om Gods liefde te accepteren.
• Jezus gaf het voorbeeld van iemand die onvoorwaardelijk liefheeft.
• Onvoorwaardelijke liefde betekent dat je niet accepteert dat de huidige omstandigheden op aarde niet te veranderen zijn. Je helpt mee om al het leven te verheffen.
• Wij worden opgeroepen om deze onvoorwaardelijke liefde te zijn en door de liefde van Christus de omstandigheden te verbeteren die wij vandaag hebben.

Lees hier meer over.