Vanuit nederige omstandigheden beginnen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 30 september 2006

Mijn geliefde harten, Ik ben Maria, de Moeder van al het leven. Want ik ben één geworden met de vlam van de Goddelijke Moeder die natuurlijk al het leven in de materiële wereld en het leven in het spirituele rijk omvat. Ik kom met een boodschap van vrede, liefde en dankbaarheid. Want wij, de geascendeerde meesters, zijn natuurlijk dankbaar dat jullie hier bij ons gekomen zijn. Het lijkt misschien alsof wij elkaar op vreemde plaatsen ontmoeten – op deze plek in Zweden. Maar denk eens aan de omstandigheden die Jezus en zijn discipelen vele jaren geleden meemaakten toen ze over de stoffige wegen van het oude Palestina liepen. Veel christenen zijn opgegroeid met een heel vervormd beeld van Jezus en zijn imago, denkend dat er grote roem, faam en fortuin bestond en dat Jezus net zo werd behandeld als de beroemdheden die jullie tegenwoordig hebben.

De realiteit was heel anders. Want Jezus bleef niet lang genoeg op aarde om een beroemdheid, wat jullie er tegenwoordig onder verstaan, te worden. Hij was niet buiten de grenzen van Palestina bekend. En zelfs in Palestina kenden niet veel mensen hem, noch werd hij vereerd, zoals hij tegenwoordig door de christenen vereerd wordt. Hij werd per slot van rekening in een kribbe geboren. En hoe kwam dat? Dat was om mensen de allerbelangrijkste waarheid te tonen, dat niet de manier waarop de dingen de uiterlijke zintuigen of de dagelijkse denkgeest toe lijken, belangrijk is. Wat wel belangrijk is, is wat niet gezien wordt met de zintuigen, maar wat jullie in je hart kunnen voelen en ervaren. Dat telt. Dat is alles wat telt. En dusr proberen wij altijd de spirituele mensen te helpen inzien dat de uiterlijkheden uiteindelijk niet echt zijn, dat de uiterlijke schijn niet permanent is en dat zij natuurlijk niet de baas zijn over jouw geest – tenzij jullie je geest laten vereenzelvigen met de uiterlijke omstandigheden, zelfs met je ego zelf.

Kijk verder dan de omstandigheden in de buitenwereld
Dus je begrijpt dat de oproep aan de spirituele mensen is altijd spiritueel te zijn ondanks de uiterlijke omstandigheden die ze in hun persoonlijke leven, of op de planeet als geheel, tegenkomen. Het spirituele pad, het echte spirituele pad, is geen kwestie van faam of fortuin in de buitenwereld vergaren of de status van beroemdheid krijgen die sommige kerkleiders en priesters trouwens wel bereikt hebben. We willen niet dat onze echte dienaren beschouwd worden als beroemdheden of verafgood worden. We willen niet dat onze echte dienaren zich boven anderen stellen. Want wat is de bedoeling?

De bedoeling, de ware bedoeling, van al onze dienaren is mensen te tonen dat er meer in het leven is dan de omstandigheden in de buitenwereld en dat zij zich niet hoeven te laten bepreken, of tegen te laten houden, door de materiële omstandigheden die ze tegenkomen, zelfs niet door de psychologische omstandigheden in hun eigen psyche – maar dat je deze uiterlijke omstandigheden kunt transcenderen, hoe ze er ook uitzien. En dat je meer kunt worden, omdat de echte jij, wat ik de Bewuste Jij heb genoemd, meer is dan welke omstandigheden in de buitenwereld ook, meer dan jouw ego, meer dan je persoonlijkheid in de buitenwereld.

Jij bent geen menselijk wezen. Jij bent geen levend stuk vlees. Jij bent een vonk van de vlam van God. Een individuele geestvonk die het potentieel heeft één te worden met het Al van Gods wezen. En toch ben je in een fysiek lichaam op aarde. Dus sta je voor de uitdaging om de kennis dat je een spiritueel wezen bent, in evenwicht te brengen met de praktische werkelijkheid van elke dag die je op deze planeet tegenkomt. En dit, mijn geliefden, is een uitdaging die iedereen die van de aarde geascendeerd is, onder ogen heeft moeten zien. Jezus en ik zijn het tegengekomen. En we hadden het soms net als jullie heel erg moeilijk om de dagelijkse realiteit in evenwicht te brengen met onze spirituele visie en doelen.

Mijn geliefden, dat hoort erbij. En ik wil niet graag dat jullie gefrustreerd raken en denken dat jullie spiritueler moeten worden, dat jullie zus of zo moeten doen, waardoor jullie jezelf frustreren en jezelf op de kop geven, omdat je niet genoeg doet. Want echt waar, we hebben dat zelf ook gedaan. We hebben veel spirituele mensen dat zien doen. Maar in deze tijd, dit tijdperk van Vrijheid, willen wij graag dat veel mensen dit ontstijgen, boven dat gevoel uitstijgen dat het niet genoeg is, dat je niet genoeg doet.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.