Het voorbeeld dat Jezus gaf over ware dienstbaarheid

Geascendeerde Meester Nada, 6 april 2007

Mijn geliefde harten, jullie hebben een bezoek van de Chohan van de zesde straal verdiend; Nada is mijn naam. Ik krijg niet vaak de gelegenheid om op aarde te spreken. En de reden is dat maar heel weinig mensen op aarde de eigenschappen van de zesde straal begrijpen en die belichamen, die waarachtig de straal van zorg en dienstbaarheid – de dienstbaarheid aan al het leven, de dienstbaarheid aan de God in al het leven – is.

Jezus kwam op de zesde straal van geestelijke bijstand en dienstbaarheid om een voorbeeld te geven van dienstbaarheid, ware dienstbaarheid, de dienstbaarheid die al het leven probeert te verheffen. Het voorbeeld en de leringen van Jezus zijn door diegenen die niet het waarachtige verlangen hadden om al het leven te dienen, dat unieke, magnifieke voorbeeld van dienstbaarheid, verkeerd voorgesteld en zij hebben er een gesneden beeld van dienstbaarheid van gemaakt.

Overal ter wereld zijn veel mensen die denken dat zij dienstbaar zijn. Er zijn veel mensen in de christelijke beweging die denken dat zij dienstbaar zijn en ze beweren dat zij elke dag – 24 uur per dag, als je zin hebt om naar hun kletspraat over hun eigen grootsheid te luisteren – God dienen. Maar zij dienen niet de ware, Levende God. Ze dienen het gesneden beeld van God dat op deze planeet is gevormd en dat door veel religies, maar vooral de joods-christelijke traditie, in de westerse wereld is versterkt.

De valse God dienen
Dat gesneden beeld is het beeld van een ver verwijderde God in de lucht, in veel gevallen een boze God in de lucht, die iedereen oordeelt en veroordeelt tot de hel als zij zijn wet niet als een robot opvolgen. Maar die God – hoewel die God wel bestaat – is niet de echte God. Dit is een valse God die geschapen is, niet alleen op deze planeet, niet alleen in dit universum, maar zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, al in een hogere sfeer en die geleidelijk in deze sfeer is terechtgekomen en nu het dominante beeld van God is geworden dat mensen op deze planeet hebben – het ver verwijderde wezen, de externe God.

Miljoenen mensen overal ter wereld geloven serieus in de illusie dat zij God dienen, omdat zij een bepaalde religie hebben, omdat ze bepaald werk doen dat hun religie voorschrijft. En zij dienen de valse god, het ver verwijderde wezen in de lucht, maar zij dienen geen Levende God. Dit is de reden: de Levende God is niet ver weg. Want zonder hem is er niets gemaakt dat ooit gemaakt is. Het staat zelfs in de christelijke Bijbel dat God in alles zit dat ooit geschapen is. Maar als de Christenen deze lering horen of lezen, dan zouden ze zeggen: “O, maar dat is pantheïsme. Dat is een heidense leer.” En dat is het ook, maar het is ook een waarachtige lering die foutief als ketterij door de katholieke kerkvaders werd verbannen.

Als God in alles aanwezig is en als het koninkrijk van God binnenin jou is, waarom zou je dan een kerk in de buitenwereld nodig hebben die tussen jou en God in staat? En dus hebben de wezens die uit een hogere sfeer vielen en naar de aarde afdaalden en zich daar als goden proberen te vestigen, het gesneden beeld van een ver verwijderde God gevormd. Want alleen als de mensen geloven dat God ver weg is, kunnen zij in de illusie geloven dat zij een kerk in de buitenwereld nodig hebben om God te bereiken.

Want wanneer je de waarheid en de volledige betekenis beseft van de uitspraak van Jezus dat het koninkrijk van God binnenin jou is, dan besef je dat jij geen kerk in de buitenwereld nodig hebt om het koninkrijk in jouw innerlijk in te gaan. Dit wil niet zeggen dat je geen baat kunt hebben bij een religieuze, een spirituele, activiteit. Maar je kunt er alléén baat bij hebben, als die activiteit jouw hart probeert te openen, zodat je innerlijk contact met de God binnenin jou, het koninkrijk van God binnenin jou, kunt krijgen. En als een spirituele beweging, een organisatie, werkelijk aan dat oorspronkelijke doel beantwoordt, kan dat heel erg nuttig zijn en kan het heel heilzaam zijn dat mensen in een gemeenschap bij elkaar te komen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.