De missie van liefde die Jezus had en onze missie van liefde

Geascendeerde Meester Saint Germain (2), 15 december 2007

Wel, opnieuw, het kan gebeuren doordat ze voorbeelden zien van mensen die bereid zijn om zich in de Rivier van Leven te plaatsen en die Rivier van Leven ze te laten meenemen naar waar ze nodig zijn om hun goddelijke plan te vervullen. Dus je ziet, mijn geliefden, één van de hoofdredenen dat Jezus op aarde kwam, was om te demonstreren aan de mensen dat God liefde voor hen heeft. Want heeft hij niet gezegd: “God hield zo van de wereld dat hij zijn enig geboren zoon naar de wereld zond opdat de wereld misschien door hem zou kunnen worden gered.”

Dus we zouden kunnen zeggen dat de essentie van Jezus’ missie was om alle mensen te helpen begrijpen en accepteren dat God van hen houdt, want ze zijn Gods liefde waard. En dat God zijn zoon naar de wereld heeft gezonden om als voorbeeld te dienen van iemand die onvoorwaardelijk liefheeft. Natuurlijk was dit bedoeld om veel meer te zijn dan wat er door het officiële christendom van is gemaakt, die opnieuw de innerlijke leringen van Christus heeft vervormd door van Jezus een uitzondering te maken. Dat Jezus, de persoon Jezus, de enige zoon van God was, in plaats van de werkelijkheid van de lering van Jezus, namelijk dat het universele Christusbewustzijn de enig geboren zoon van de Vader is.

Omdat alleen deze bewustzijnsstaat de realiteit van de Vader kan herkennen, terwijl het tegelijkertijd de onwerkelijkheid van degenen die tot het dualiteitsbewustzijn zijn vervallen, erkent en zich van de Rivier van Leven hebben afgescheiden. En daardoor is het collectieve bewustzijn de enige die de kloof tussen de Schepper en degenen die zich van de Rivier van Leven hebben afgescheiden kan overbruggen en zo dienen als de open deur waardoor ze terug kunnen komen naar het eenzijn met al het leven.

En zo zie je, mijn geliefden, dat Jezus kwam om dat voorbeeld te stellen van iemand die onvoorwaardelijk liefheeft. En met onvoorwaardelijk liefhebben bedoelen we natuurlijk, zoals we al eerder hebben gezegd, dat iemand de huidige omstandigheden niet accepteert als definitief en onveranderlijk, maar altijd naar een specifieke situatie gaat om die situatie te verheffen en de mensen in die situatie Meer te laten worden. De Christus beseft dat het niet realistisch is dat mensen die uit een staat van extreme armoede komen, het volledige Christusschap in een oogwenk kunnen manifesteren. Dus ze komt bij ze waar ze op dat moment zijn en geeft ze een kopje water in Christus’ naam, en geeft ze wat ze nodig hebben op hun huidige niveau van bewustzijn om zich te verheffen naar dat volgende niveau en dan vandaar verder te gaan.

Toch mijn geliefden, moeten jullie begrijpen dat juist vanwege het bewustzijn van gescheidenheid, juist vanwege de neerwaartse spiraal van armoede, zowel spirituele als materiële armoede, mensen er 2000 jaar geleden niet aan toe waren om de innerlijke leringen van Christus te begrijpen. En dat is een deel van de reden dat Jezus’ leringen werden vervormd, zodat hij werd neergezet als een uitzondering. Terwijl in werkelijkheid de hoop was dat veel mensen in de voetsporen van Christus zouden durven treden en ook die onvoorwaardelijke liefde tot uitdrukking brengen door te zeggen: “We kunnen de huidige omstandigheden niet accepteren, we moeten veranderen, we moeten hogerop komen.”

En wanneer je naar de laatste 2000 jaar kijkt, mijn geliefden, zul je zien dat er inderdaad significante personen zijn geweest die die liefde van Christus hadden om naar deze wereld te komen, in een bepaalde maatschappij en te zeggen: “De dingen moeten anders! Het kan niet zo blijven! De dingen moeten meer worden, omdat ze meer KUNNEN worden, en dat is juist!” Het grotere Juist is dat het boven alle menselijke discussie, of een menselijke definitie van de dualiteit van het menselijke juist of het menselijke onjuist, staat. Het is juist, omdat het Juist in God is.

En dus hebben jullie een paar personen gezien die dat standpunt hebben ingenomen en jullie hebben ook gezien dat, zo af en toe, een grotere groep mensen bereid was op te komen voor een grotere zaak, voor iets wat juist was. En iedere keer dat je dat zag gebeuren, heb je een verschuiving in het bewustzijn gezien, en je zag dat het vergroot werd uitgebeeld in de fysieke realiteit, zodat de maatschappij in ieder geval een klein beetje veranderde.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.