Het spirituele ambt van Jezus

HOOFDPAGINA

Het gevolg van de ascensie van Jezus was dat hij zich had gekwalificeerd om meerdere spirituele ambten te bekleden voor planeet aarde. Dit zijn universele ambten, en dat houdt in dat ondanks de sektarische beweringen over exclusiviteit die het doorsneechristendom doet, Jezus alle menselijke wezens dient. Hij beoordeelt mensen niet op grond van de uiterlijke kenmerken die ons zo vaak verdelen. Hij probeert iedereen te wekken, en dat berust alleen maar op onze bereidheid om naar de innerlijke boodschap te luisteren.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Jezus bekleedt het Ambt van Verlosser van alle mensen

• Jezus en Moeder Maria beoordelen ons niet op grond van menselijke vooroordelen. Zij proberen alle mensen te wekken.
• Jezus bekleedt het spirituele ambt dat zich wijdt aan het dienen en wekken (redden) van alle mensen op aarde.
• Jezus dient niet alleen christenen, maar mensen van elk ras, elke religie, en zowel in het oosten als in het westen.

Lees hier meer over.

 

Het doel van het Ambt van de Universele Christus

• Het christendom is niet de enige ware religie. Het universele Christusbewustzijn is de enige ware religie.
• Jezus wilde niet nog een exclusieve religie, maar probeerde een heel universele vorm van spirituele beweging op te richten.
• Jezus voelt zich belast door het misbruik van zijn leringen en zal ons ware universele leringen geven om degenen te ontmaskeren die hem misbruiken om tegen anderen te strijden.
• Jezus bekleedt het ambt van de Universele Christus en het Ambt van Wereldleraar.
• Jezus heeft mensen uit iedere religie en alle lagen van het leven ontvangen en geholpen.
• Jezus had verder kunnen gaan en die ambten niet meer bekleden. Hij heeft ervoor gekozen om nog een cyclus van 2000 jaar bij de aarde te blijven en zijn ambten te blijven bekleden.

Lees hier meer over.

 

Jezus bekleedt het Ambt van de Prins van Vrede

• Jezus heeft les gekregen van de Elohim van Vrede om het Tijdperk van Vrede te inaugureren, dat ook wel het Vissentijdperk wordt genoemd.
• De vele oorlogen die er in dit tijdperk waren, zijn het gevolg van het Licht van Christus dat de duisternis in de mensen naar buiten brengt, het zichtbaarder te maken en gemakkelijker te transcenderen.
• Veel levensstromen die oorlogen voeren, zullen spoedig van de aarde worden weggehaald.
• Jezus heeft de mensen de sleutel gegeven om het Pad van Vrede te bewandelen.
• De Vlam van Vrede kan alleen op de aarde worden uitgebracht als voldoende mensen haar belichamen door de strijd in hun eigen innerlijk te overwinnen.
• Wij hebben heerschappij over de aarde, en oorlogen kunnen pas worden uitgebannen als wij de strijd in ons bewustzijn loslaten.

Lees hier meer over.