Het doel van het Ambt van de Universele Christus

Geascendeerde Meester Jezus, 1 juli 2005

Jullie hebben allemaal de uitspraak in het Evangelie van Johannes wel eens gehoord: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij.” Jullie hebben waarschijnlijk ook een of andere van hellevuur en zwavel prekende christelijke dominee die uitspraak horen gebruiken als zogenaamd bewijs dat het christendom de enig ware religie is. En bijna 2000 jaar lang zijn de blinde leiders van het orthodoxe christendom erin geslaagd om meer dan één miljard mensen in hun leugen te laten geloven dat het christendom de enig ware religie is. Maar in werkelijkheid is de universele Christus de enig ware religie, de enig juiste benadering van religie, omdat je enkel door de Christusgeest het doel van elke echte religie kunt bereiken, dat eenzijn met je bron is en eenzijn met je broeders en zusters die deel van het Lichaam van God op aarde uitmaken.

En zo is het nooit mijn bedoeling geweest een exclusieve religie te beginnen die met andere religies moest concurreren en die zou proberen te vervangen, zelfs zou proberen de volgelingen van andere religies te doden door te denken dat het beter voor die volgelingen was gedood te worden dan naar de hel te gaan. Wat een dwaasheid was dit. Wat een verdriet en last zijn dit voor mijn hart geweest om dit 2000 jaar lang aan te zien. En daarom kom ik jullie vertellen dat ik, Jezus Christus, vanaf vandaag ten strijde zal trekken tegen diegenen die mijn naam en de naam van de Universele Christus misbruiken.

Ik ben gekomen planeet aarde voor de ware leringen van de universele Christus op te eisen. En ik zal die leringen geven, zodat mensen ze, óf kunnen accepteren, óf verwerpen, maar opdat niemand kan zeggen dat de ware leringen van Christus hen nooit zijn aangeboden. De ware betekenis van de uitspraak die ik deed, dat ik de weg, de waarheid en het leven ben, is eenvoudig. Ik, Jezus Christus, als geascendeerd wezen, ben door God aangesteld om een spiritueel ambt voor planeet aarde te vervullen. Dat is het Ambt van Verlosser of Wereldleraar. Wanneer iemand een voldoende niveau van Christusschap heeft bereikt, zal die persoon via het ambt, mijn ambt, het Ambt van de Universele Christus, moeten gaan om definitief van planeet aarde te ascenderen en naar een hoger niveau te stijgen.

Het Ambt van de Universele Christus heeft één doel slechts en dat is ervoor te zorgen dat een student het dualiteitsbewustzijn heeft losgelaten, het bewustzijn van de antichrist, en op het punt is gekomen zich met de Christus binnenin zichzelf te identificeren, met de bron van al het leven, omdat enkel dat gevoel van eenzijn een ziel, een levensvorm, toegang tot de hemel kan geven. Niemand, die nog steeds in het dualiteitsbewustzijn vast zit, kan de hemel ingaan, omdat wij in de hemel allemaal één zijn en we zijn allen één met God. En hoe kunnen degenen die niet het bruiloftskleed van eenzijn dragen, dan naar het bruiloftsfeest gaan? Zij moeten in de buitenste duisternis van het dualiteitsbewustzijn blijven dat door hen zelf is gemaakt.

Dus de afgelopen 2000 jaar heb ik in dit ambt bekleed. En ik heb vele oprechte zoekers ontvangen die bij mij kwamen. En velen van hen zijn voor de test van eenzijn geslaagd en zijn via mijn ambt naar hogere rijken gegaan. Nu zullen de christenen je vertellen dat degenen die bij mij kwamen, wel uit de christelijke religie zullen komen, maar dat is niet zo. Dat is een leugen. Ik heb de afgelopen 2000 jaar mensen uit iedere religie op aarde bij mij ontvangen. Ik heb zelfs velen ontvangen die niet tot een formele religie behoorden. En ik heb zelfs een klein aantal ontvangen die dacht atheïst te zijn, maar toch hun ware innerlijke geloof ontdekt hebben, toen ze eenmaal de sterfelijke vorm hadden afgeschud.

Als één tijdperk voorbij is en er een ander begint, is het mogelijk om een spiritueel ambt aan een ander geascendeerd wezen over te dragen. Maar ik ben hier om jullie te vertellen dat mij door kosmische raden is aangeboden mijn ambt de komende 2000 jaar voort te zetten en ik heb besloten dit aanbod te accepteren. Daarom zal ik de volgende 2000 jaar het Ambt van de Universele Christus blijven bekleden en alle geascendeerde broeders en zusters die met planeet aarde werken, bijstaan. Waarom heb ik dit besluit genomen? Slechts om één reden – uit liefde voor jullie, voor die levensstromen op aarde die werkelijk de ware volgelingen van de universele Christus zijn.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.