Jezus bekleedt het Ambt van de Prins van Vrede

Geascendeerde Meester de Elohim van Vrede, 4 mei 2006

Mijn geliefden, sommigen van jullie weten dat Jezus de Prins van Vrede werd genoemd en dat kwam omdat hij op de zesde straal van Vrede en dienstbaarheid diende. Hij studeerde inderdaad bij de Elohim van Vrede die IK BEN. Ik heb hem veel geleerd, toen hij op innerlijke niveaus het retraiteverblijf van de Elohim van Vrede bezocht dat zich in het etherische rijk boven de Hawaï eilanden bevindt.

Waarom heeft Jezus bij de Elohim van Vrede gestudeerd? Omdat hij het Vissentijdperk kwam inluiden dat het zesde tijdperk in een serie van zeven is, die bedoeld zijn om de mensheid en de aarde op een hoger niveau te brengen waarop natuurlijk de Gouden Eeuw en het koninkrijk van God fysiek op deze planeet gemanifesteerd kunnen worden. Dus kwam Jezus de Eeuw van Vrede inaugureren – wat inhoudt dat het het plan was dat de mensheid in deze afgelopen cyclus van 2000 jaar alle oorlogen zouden overwinnen.

Ja mijn geliefden, ik begrijp dat wanneer je tegenwoordig naar de wereld kijkt, jij wel inziet dat er veel oorlogen en geruchten over oorlog op deze planeet zijn. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de spanning aan het opbouwen is en dat er hier, daar en overal kans op oorlog is. Maar als jullie verder zouden kunnen zien, als je op het niveau zou kunnen zien dat ik zie, dan zouden jullie beseffen dat dit eenvoudig de doodsstuipen van de oorlogsmachten zijn die al duizenden jaren deze planeet geregeerd hebben. Maar hun mogelijkheden lopen heel snel ten einde.

En dus wordt het – binnenkort – tijd voor hen om hun oorlogszuchtige manier van doen op te geven en aan het Pad van Vrede te beginnen, of van deze planeet te worden weggehaald, zodat de aarde kan blijven groeien zonder door het gewicht van deze levensvormen naar beneden te worden getrokken. Ze hebben zich duizenden jaren met hun hele wezen aan het voeren van oorlog gewijd, zich toegelegd op het beheersen van de kunst van het oorlog voeren, altijd bezig te zijn met de dualistische strijd om wat zij de vijand noemen, te vernietigen. Maar in werkelijkheid voeren deze levensstromen de strijd met zichzelf, omdat ze de aandacht van het conflict in hun eigen wezen proberen af te leiden door conflicten met elkaar en anderen te creëren. Daardoor hebben ze een excuus om de vijand van buitenaf te verslaan in plaats van definitief de vijand in zichzelf, hun eigen ego, onder ogen te zien, die te veroveren en de nederlaag toe te brengen.

De sleutels tot het Pad van Vrede
Dus kwam Jezus 2000 jaar geleden iedereen de essentiële spirituele sleutels geven om het Pad van Vrede te bewandelen en die innerlijke vrede te verwerven die absolute noodzaak is om de vrede in de buitenwereld op aarde tot stand te brengen. Jezus heeft jullie een diepzinnige lering gegeven over hoe de top tien procent van de spiritueel meest ontwikkelde mensen op deze planeet het potentieel hebben de aarde bij de Gouden Eeuw te brengen.

Maar ik moet jullie zeggen dat het om dit mogelijk te maken, absoluut noodzakelijk is dat deze top tien procent zich aan het Pad van Vrede wijdt, wat inhoudt dat zij de strijd in hun eigen innerlijk te boven moeten – en ik zeg MOETEN – komen. Hoe kan er ooit vrede in hun eigen wezen zijn, als zij hun eigen strijd niet te boven komen? En als er niemand op aarde is die de Vlam van Vrede in zichzelf kan verankeren, hoe kan er dan ooit vrede op aarde zijn?

Ik, de Elohim van Vrede, ben er door de wet van God toe verplicht mijn parels niet voor de zwijnen te werpen. En dus heb ik open harten nodig die de open deur voor de Vlam van Vrede kunnen zijn om die Vlam van Vrede naar planeet aarde te stralen. Maar hoe kunnen jullie de open deur zijn, tenzij jij eerst je eigen wezen en leven aan het Pad van Vrede, de zaak van vrede, hebt gewijd, zodat jij bereid bent de strijd in je eigen innerlijk te boven te komen en zo een waardig brandpunt voor de spirituele vlam van Vrede in het materiële universum te worden?

Het is gewoon niet mogelijk om vrede te brengen, tenzij een kritiek aantal mensen op aarde hun leven wijdt aan de open deur voor vrede worden. Dit kan gewoon niet, omdat de wet van God voorschrijft dat mensen over de aarde heersen. Ik, de Elohim van Vrede, heb zeker toegang tot de oneindige voorraad van Gods vrede. Mijn Vlam van Vrede zou op dit moment zo’n sterke straling van vrede kunnen uitzenden dat die alle oorlogen en conflicten op deze planeet zou verteren en ogenblikkelijk iedereen verteren die niet bereid is zijn oorlogszuchtige manier van doen op te geven.

Maar dit zou de wet van vrije wil schenden die stelt dat degenen die geïncarneerd zijn, de heerschappij hebben. Ik heb geen zeggenschap, omdat jullie moeten beslissen dat jullie geen oorlog meer op deze planeet accepteren. En om dat besluit om het gezag en de macht over de aarde te hebben, moeten jullie eerst bereid zijn te besluiten dat jullie geen strijd meer in jullie eigen innerlijk willen. En dan kun je een brandpunt voor de vlam van Godvrede worden. Dat heeft Jezus bereikt. En hij gaf een magnifiek voorbeeld van hoe anderen hetzelfde kunnen bereiken.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.