Hoe kunnen we Jezus leren kennen?

HOOFDPAGINA

Als we Jezus of Christus echt willen leren kennen, moeten we toegeven dat Jezus een spiritueel wezen is en als zodanig alle door mensen gemaakte beelden overstijgt. De mensen hebben veiligheid nodig en dat zorgt ervoor dat ze vaste beelden (gesneden beelden) van Jezus maken. De enige manier om Jezus te leren kennen, is je af te stemmen op zijn altijd transcenderende wezen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Lees de boodschap van het leven van Jezus

• Je kunt de boodschap van Jezus niet bevatten als je niet verder kijkt dan de woorden van een lering in de buitenwereld.
• Jezus is gekomen in de traditie van alle ware spirituele leraren. Hij onderwees een boodschap van eenheid door gescheidenheid te overwinnen.
• Die boodschap dat we één zijn, kan alleen maar volledig worden onderricht als je het voorbeeld geeft.
• Wij moeten verder kijken dan de leugen van de krachten van de antichrist die Jezus van ons apart probeert te zetten.

Lees hier meer over.

 

De Levende Christus is altíjd meer dan je denkt

• Het universele Christusbewustzijn is gisteren, vandaag en eeuwig hetzelfde, omdat het altijd één met God is.
• Jezus is een individuele uitdrukkingsvorm van het Christusbewustzijn en groeit voortdurend.
• Als wij willen weten wie Jezus tegenwoordig is, moeten wij nooit een vaststaand beeld van hem creëren, maar altijd proberen om ons bewustzijn op dat van hem af te stemmen.
• Mensen zijn geneigd om een lering op de wereld in een gesloten mentaal kader te veranderen en daardoor vallen ze uit de voortdurende stroom van het bewustzijn van Jezus.

Lees hier meer over.

 

Hoe je de echte Jezus leert kennen

• De Levende Christus probeert altijd de mensen geleidelijk aan te wekken uit hun huidige bewustzijn.
• De Levende Christus moet soms uitspraken doen die de illusies van de mensen uitdagen en hen zo laten schrikken dat ze uit hun gemakzucht schieten, die hen gevangenhoudt.
• Als je Christus wilt leren kennen, moeten wij nooit een lering op de wereld in een gesloten mentaal kader veranderen, maar wij moeten vragen blijven stellen met een open geest.

Lees hier meer over.