Hoe je de echte Jezus leert kennen

Geascendeerde Meester Jezus, 23 oktober 2005

Als een specifieke groep mensen in een heel beperkt concept van het leven geloven, kunnen wij hen niet de hoogst mogelijke lering van dat moment geven. We moeten hen een lering geven die niet zo ver boven hun overtuigingen uitgaat dat ze hem niet kunnen bevatten of accepteren. En dus gebeurt het vaak dat wij mensen een heel beperkte lering geven, maar die wel verder gaat dan zij nu hebben. En je zou kunnen zeggen – met de menselijke geest – dat als de geascendeerde meesters verschillende leringen aan verschillende groepen mensen geven die elkaar lijken tegen te spreken, de geascendeerde meesters soms wel eens moeten liegen. Maar het ligt niet in onze bedoeling om een absolute, onfeilbare waarheid te geven.

Wanneer de Levende Christus bij jou komt, komt hij je tegemoet op het bewustzijnsniveau dat jij hebt. En daarom moet hij jou uit je oude gehechtheid aan die bewustzijnsstaat losschudden. En in sommige gevallen kan dit alleen maar door een uitspraak te doen die jouw dagelijkse denkgeest en jouw ego zo laat schrikken dat jij letterlijk uit je behaaglijke positie geslingerd wordt – die je niet bereidwillig maakt om te groeien door naar binnen te gaan en vanuit jezelf naar een hoger inzicht te reiken. Je klampt je alleen maar vast aan die lering in de buitenwereld en denkt dat die je alles kan geven wat jij moet weten.

Dus mijn geliefden, wanneer wij een lering uitbrengen, is dat voor jullie bevrijding. Wat moeten wij met een groep studenten die de lering in de buitenwereld feitelijk gebruiken om zichzelf in een mentaal kader te plaatsen dat nog beperkter is dan voor ze die lering hadden? Wat moeten wij doen om deze studenten in beweging te krijgen? Welnu, soms moeten wij op hun knoppen drukken door een uitspraak te doen waar zij zo van schrikken dat ze zeggen: “O, de geascendeerde meesters zouden nooit zoiets zeggen. Jezus zou dat nooit zeggen.”

Maar snap je, de Jezus die nooit ‘dat’ zou zeggen, de Jezus is die jij beperkt hebt tot jouw eigen mentale beeld van wie Jezus zou moeten zijn. Daarom is die Jezus, de Jezus uit de verkeerde hiërarchie, niet de Levende Christus. Want de Levende Christus zal letterlijk tegen jou zeggen wat nodig is om jou uit jouw huidige mentale kader te slingeren en je terug te brengen op het punt waarop jij bereid bent over het leven na te denken en naar de innerlijke antwoorden te reiken – de sleutel van kennis uit te reiken.

Houd nooit op vragen te stellen
Vraag en gij zult ontvangen! Hoe vaak hebben wij niet mensen gezien die een waarachtige spirituele lering vonden en daarna dachten dat ze geen aanwijzingen meer hoefden te vragen aan hun Christuszelf, want alles wat ze nog moesten doen, was de lering in de buitenwereld op intellectueel niveau lezen.

En daarom moet ik jullie zeggen dat er mensen zijn die beweren studenten van de geascendeerde meesters te zijn, maar deze studenten hebben letterlijk, niet op bewust maar op onbewust niveau, gezegd: “Geliefde Christuszelf, ik heb jou niet meer nodig. Ik heb de lering in de buitenwereld. Geliefde Jezus, ik heb jou niet meer nodig; ik zal alleen nog maar de Jezus bestuderen die als kiekje in de lering in de buitenwereld wordt afgebeeld, omdat ik mij op mijn gemak voel bij die Jezus.”

Maar wat ze eigenlijk zeggen, is: “Jezus, val mij niet lastig. Ik voel me prima zo en ik wil mij op mijn gemak blijven voelen.” Dit is de pest met de religie op deze planeet – dat het mensen prima laat voelen en denken dat ze gered zullen worden, omdat ze lid van die religie zijn. En dat is de reden dat Saint Germain besloten heeft dat het tijd wordt om die bewustzijnsstaat op te schudden. En ik ben het met hem eens, want ik heb ook mijn buik vol van het orthodoxe christendom en haar rigiditeit en dogmatisme.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.