De Levende Christus is altíjd meer dan je denkt

Geascendeerde Meester Jezus, 23 oktober 2005

Ik ben gekomen opdat allen misschien het leven krijgen en nog overvloediger. Waarachtig, ik ben de echte Jezus, maar ik kom vandaag niet bij jullie als de Jezus die veel mensen kennen uit de christelijke kerken, zelfs niet als de Jezus die veel van jullie kennen uit diverse spirituele organisaties.

Ik kom bij jullie als de Levende Christus en de nadruk ligt op het woord ‘levende’, omdat ik jullie waarlijk wil vertellen dat de vlam van de Levende Christus nooit stilstaat. Veel christenen op de wereld daar hebben een afgodsbeeld van mij gemaakt. En als ik ze zou zeggen dat de Levende Christus nooit stilstaat, zouden ze onmiddellijk zeggen: “Maar hoe zit het dan met de verklaring in de Bijbel die zegt: “Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en eeuwig””(Hebreeën 13:8)?

Welnu, mijn geliefde harten, dat is niet de Jezus Christus die gisteren, vandaag en eeuwig dezelfde is, maar het universele Christusbewustzijn. En het universele Christusbewustzijn is maar op één manier hetzelfde – doordat het altijd en eeuwig één met God is. En omdat God een levende God is, transcendeert God steeds. Je Schepper transcendeert steeds en daardoor is het Christusbewustzijn gisteren, vandaag en eeuwig hetzelfde, omdat het altijd één met God is. Maar omdat God altijd meer wordt, wordt het Christusbewustzijn altijd meer – en Jezus Christus dus ook.

Een rivier stroomt altijd
En zodoende ben ik hier om jullie te laten weten dat ik daadwerkelijk vandaag meer ben dan gisteren of een paar jaar geleden. Zoals alle ware boodschappers weten, kan geen enkele boodschapper de geascendeerde meesters in een kader stoppen, omdat wij boven elke willekeurige boodschapper, elke organisatie, elke lering, staan. Wij zijn in de stroom van de Rivier van Leven en we zijn hier om jullie een glimp op te laten vangen van die Rivier van Leven door een lering in de buitenwereld. En het laatste wat wij willen zien, is dat jullie die lering in de buitenwereld in een klein kadertje stoppen dat jullie ervan weerhoudt om met de Rivier van Leven mee te gaan.

Ik vraag jullie je voor te stellen, om met mij mee te gaan naar de Yellowstone River. En wij staan op de oever van de Rivier van Leven en we zien en ervaren dan de Rivier van Leven die langs ons stroomt. En we realiseren ons dat als we naar een bepaalde plek in die rivier kijken, wij naar een bepaalde molecule water kijken. Maar die molecule gaat verder. Dus de volgende keer dat we bij de rivier komen en naar precies dezelfde plek kijken, is er een andere molecule water.

En hoewel hij hetzelfde lijkt voor de dagelijkse denkgeest, kan ik zeggen dat zelfs moleculen water een bepaalde individualiteit hebben – zoals je weet zijn er ook geen twee sneeuwvlokken hetzelfde. Zou het dan niet vanzelfsprekend moeten zijn dat als God miljarden en miljarden sneeuwvlokken kan scheppen zonder dat er twee gelijk zijn, hij natuurlijk ook miljarden medescheppers kan scheppen die elk een unieke individualiteit bezitten.

Stel je eens voor dat we nu over de hoofdwegen van het leven lopen en iemand ontmoeten die heel erg opgewonden is, omdat hij denkt dat hij ontdekt heeft wat de rivier is. En hij houdt een foto van de rivier omhoog en hij zegt: “Kijk, dit is de Rivier van Leven!” Mijn geliefden, die foto is tot in ieder detail accuraat, op één na – hij beweegt niet! En hoewel het een accurate afbeelding van de rivier is, brengt hij niet het feit over dat de rivier altijd in beweging is. En dus mist deze man die denkt dat deze foto de Rivier van Leven is, het allerbelangrijkste in de Rivier van Leven, namelijk dat hij steeds verder stroomt.

En zo zit het ook met elke lering die de geascendeerde meesters door de tijd heen hebben gegeven. Als we eenmaal een lering in woorden omzetten, die kunnen worden opgenomen of gedrukt, worden die woorden statisch. Dit betekent niet dat ze onwaar zijn, net zoals de foto een nauwkeurige afbeelding van de rivier geeft. Maar het betekent wel dat het maar kiekjes zijn. En waarom geven wij jullie die leringen? Om je te laten zien dat achter elke lering die je in woorden kunt omzetten, de voortdurende stroming in de Rivier van Leven zit, die de Levende Waarheid van God is.

Kijk verder dan de lering in de buitenwereld
Het verbaast mij enigszins dat ik deze boodschap aan het collectieve bewustzijn moet geven. Maar zoals El Morya en Saint Germain hebben uitgelegd, hebben nog niet veel spirituele mensen hun leringen geïnternaliseerd en zijn ze nog niet geworden, daardoor drijven ze achter de lering aan in de Rivier van Leven.

En dus moet ik jullie de waarheid zeggen: het is heel goed mogelijk een lering te bestuderen die door de geascendeerde meesters is uitgegeven en de lering heel goed te begrijpen op intellectueel niveau, maar jullie zien niet verder dan de leringen over de Rivier van Leven in de buitenwereld. En daardoor kan iemand die de leringen goed begrijpt, dat begrip misschien in afzonderlijke details verdelen en kan elk detail afzonderlijk helemaal accuraat zijn en helemaal kloppen, zoals elk punt op de foto een accurate afbeelding is van de werkelijkheid waaruit de foto genomen werd. Maar ook al is ieder detail accuraat en klopt hij, wanneer je naar de foto zelf kijkt, wanneer je naar het grote plaatje zelf kijkt, gaat het inzicht van iemand in de leringen van de geascendeerde meesters toch niet verder dan de lering in de buitenwereld waar die persoon het mentale beeld van heeft gemaakt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.