De missie Het Midden-Oosten

HOOFDPAGINA

Veel christenen vereren de gebieden waar Jezus heeft geleefd en gepredikt als het heilige land. Jezus heeft ervoor gekozen om in het Midden-Oosten te incarneren, omdat het geen heilig land is, maar een land waar de mensen oorlog voeren. Hij is gedeeltelijk gekomen om vrede te onderwijzen in een land waar on-vrede heerst en gedeeltelijk om het oordeel te brengen over een aantal levensstromen die zich wijden aan oorlogen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De oorspronkelijke twaalf stammen van Israël

• Jezus is afgedaald naar het Midden-Oosten, niet omdat het een heilig land was, maar omdat het een van de meest on-heilige plekken op aarde was.
• Veel levensstromen in het Midden-Oosten komen van andere planetaire stelsels en hebben een lange geschiedenis wat oorlog betreft.
• De missie van Jezus was gedeeltelijk universeel en gedeeltelijk voor een specifieke groep levensstromen in het Midden-Oosten.
• De twaalf stammen kwamen uit een ander zonnestelsel en hebben een lange geschiedenis wat betreft oorlogen en competitie, en dat houdt in dat zij een lage bewustzijnsstaat hebben.
• Deze bewustzijnsstaat heeft de leringen beknot die Jezus kon geven toen hij was geïncarneerd.
• Een aantal levensstromen is gegroeid en incarneert nu in het westen.
• Een aantal is niet gegroeid en incarneert nog steeds in het Midden-Oosten en voert oorlog tegen elkaar. Dit verklaart de vele oorlogen en conflicten in dat gebied.

Lees hier meer over.

 

Waarom Jezus in het Midden-Oosten is geïncarneerd

• De regering van Israël zit in een dualistische strijd met Arabieren en Palestijnen. Dit is een voortzetting van het oorlog voeren dat al duizenden jaren aan de gang is.
• Jezus is gekomen om het bewustzijn van oorlog voeren te veranderen en de mensen te helpen om hun naaste lief te hebben als zichzelf.
• Jezus was een universele leraar, die een leer heeft gebracht die je niet als een rigide religie moet bestempelen of haar daarin veranderen.
• Alleen dit universele bewustzijn kan veranderingen in het Midden-Oosten teweegbrengen.

Lees hier meer over.