Over de sectie De Mystieke Leringen van Jezus

door Kim Michaels

Deze sectie is voor mensen die een persoonlijke, innerlijke, mystieke, band met Jezus willen.

Welkom. Mijn naam is Kim Michaels en ik ben het menselijke wezen dat deze website heeft gemaakt en online heeft gehouden vanaf 2002. Als je meer over mij te weten wilt komen, kijk dan op de persoonlijke website.

Het is de bedoeling dat ik de mystieke leringen presenteer die Jezus tweeduizend jaar geleden heeft gegeven en die Jezus tegenwoordig aan de mensheid probeert te geven.

Veel mensen vragen zich af waar de leringen op deze website vandaan komen. Het antwoord is eenvoudig, hoewel ze duidelijk verder gaan dan het merendeel van de christenen geprogrammeerd zijn te geloven.

Ik beschouw mezelf als een mysticus en ik volg het mystieke pad sinds 1976. Het mystieke pad bestaat uit meerdere fases en dit zijn een paar:

• Je realiseert je dat je meer over het spirituele kant van het leven te weten kunt komen dan de grote religies je hebben verteld.
• Je opent je geest om materiaal te bestuderen uit diverse bronnen, en daarbij laat jij je door je intuïtie leiden.
• Je realiseert je dat er naast de grote religies een universeel mystiek pad bestaat en dat er mensen zijn die dat al duizenden jaren volgen. Dit pad is een innerlijk pad om je bewustzijn te verhogen.
• Je realiseert je dat de grote religies eisen dat je hun doctrines zonder kritiek gelooft, maar je hebt van God het vermogen gekregen om inzichten en begrip van binnenuit te ontvangen. Die inzichten komen uit een hoger deel van je wezen en een groep universele leraren in het spirituele rijk.
• Je doet vastberaden een poging om je innerlijke, intuïtieve, mystieke contact met iets wat boven de mensheid staat, te verbeteren.
• Als je mystieke ervaringen krijgt, besef je dat het ware doel van het mystieke pad is dat je één wordt met je eigen hogere wezen en met een of meerdere spirituele wezens.
• Naarmate je dichter bij die innerlijke eenwording komt, besef je dat je eigenlijk niet op aarde bent om hier daarna weer van te verdwijnen. Je bent hier op een specifieke missie. Die missie kan er ook uit bestaan dat je helpt om de samenleving op diverse manieren vooruit te brengen, onder door nieuwe spirituele leringen uit een hogere bron naar buiten te brengen.

Ik volg het mystieke pad persoonlijk al heel lang en probeer mystieke eenheid met mijn hogere zelf en diverse spirituele leraren te bereiken. In 2001 realiseerde ik mij dat mijn voornaamste leraar Jezus is, zoals hij tegenwoordig is, namelijk een geascendeerd wezen, een geascendeerde meester, die actief met de mensheid samenwerkt. Ik begon toen te zoeken naar mystieke eenwording met Jezus als vanzelfsprekende volgende fase op mijn persoonlijke pad.

Toen mijn innerlijke eenheid met Jezus toenam, realiseerde ik me dat ik een website wilde maken die de vele misvattingen over hem en zijn leringen kon corrigeren die de christendom in het algemeen had bevorderd. Hij wilde dat er een bron voor mensen kwam om contact met hem te maken als geascendeerd wezen en dat men zich zou realiseren dat hij bereid is om de spirituele zoekers van tegenwoordig te helpen. Hij wilde ook de mensen een juist beeld van zijn missie geven opdat zij hun wonden konden helen die zij bij de christelijke kerken hadden opgelopen. Als laatste wilde hij dat de mensen zich realiseerden dat hij nog veel meer te onderwijzen heeft dan tweeduizend jaar geleden.

Ik ben me er heel goed van bewust dat de meeste christenen mijn bewering dat ik met de geascendeerde Jezus werk schandelijk, zelfs godslastering, vinden (ik heb sinds 2002 veel e-mails ontvangen van fundamentalisten). Niettemin hoop ik dat jij je er niet van laat weerhouden om de website eens beter te bekijken vanwege de op angst berustende programmering door een gezag van buitenaf.

Deze site is voor mensen die hun intuïtie willen volgen en verder kijken dan hun eigen wereldlijke zelf en gezagsdragers op de wereld.

De geschiedenis van deze website

Een opmerking over de geschiedenis van deze site. De site werd eerst gepubliceerd als Ask The Real Jesus. Het idee was dat mensen Jezus een directe vraag konden stellen en dat ik dan het antwoord van Jezus zou krijgen door middel van rechtstreekse openbaring (velen noemen het channeling maar ik geef de voorkeur aan mystieke communicatie of mystieke gemeenschap). Ik zou dan van Jezus rechtstreeks boodschappen ontvangen, dictaten geheten, en geleidelijk aan ook van veel andere geascendeerde meesters. Je kunt meer informatie over dit proces hier vinden.

Sinds 2002 heb ik meerdere miljoenen woorden aan materiaal van Jezus en andere meesters ontvangen en de site is nu zo groot geworden dat het moeilijk wordt om iets te vinden. Ik heb hem nu in vijf verschillen sites in het Engels (secties op deze site) gesplitst die zich allemaal richten op iets anders. Dit zijn:

• Deze site, De Mystieke Leringen van Jezus, die zich richt op Jezus en zijn missie en leringen.

Ascended Master Answers bevat honderden vragen die sinds 2002zijn gesteld door spirituele zoekers. Er is nauwelijks een onderwerp in de belangstelling van spirituele zoekers dat niet is behandeld.

Transcendence Toolbox bevat veel praktische hulpmiddelen die door de meesters zijn gegeven om je spirituele groei te versnellen.

Ascended Masters Light bevat uitgebreide leringen die de meesters heb gegeven in de vorm van rechtstreekse dictaten. Nogmaals, er is nauwelijks een onderwerp dat niet is behandeld en met de zoekopdracht kun je hem vinden.

Ascended Masters Resources is een centrale website en bevat de leringen die het fundament vormen voor de geascendeerde meesters, hun leringen en het spirituele pad dat zij aanbieden. (Vertaler: Deze sectie staat niet op deze site, omdat het min of meer een herhaling is van waar je alles kunt vinden. Ik ben nog wel steeds bezig de Nederlandse site aan te passen en gedeeltes die je niet terug kunt vinden ergens onder te brengen.)

Al het bovenstaande materiaal staat gratis tot je beschikking en ik denk dat het samen de grootste collectie gratis spiritueel materiaal op het internet is. Ik heb ook veel materiaal naar buiten gebracht dat in boeken staat en ik heb een groot aantal soundfiles opgenomen die je kunnen helpen om effectiever gebruik te maken van spirituele hulpmiddelen. De e-boeken en soundfiles kun je vinden in de STORE.

De boeken zijn verkrijgbaar bij Amazon, Barnes & Noble en de boekhandel. De meeste boekhandelaren kunnen de boeken bestellen bij groothandels. (Je hebt dan minder verzendkosten.)

Ik hoop dat je geniet van wat de site(sectie) je te bieden heeft en dat je iets vindt wat de moeite waard is bij jouw voortdurende mystieke reis.