17 | De Handel en Economie voor de Gouden Eeuw oproepen

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle geascendeerde meesters op, in het bijzonder Saint Germain, die bezig zijn de Gouden Eeuw te manifesteren, om een nieuw bewustzijn naar het collectieve bewustzijn te stralen over hoe de handel en economie in de Gouden Eeuw zich zullen ontwikkelen. Help de mensen om te begrijpen dat wij een nieuwe toekomst kunnen opbouwen door met de geascendeerde meesters samen te werken en de oude manier om naar het leven te kijken los te laten, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1.Ik accepteer dat het rechtssysteem het straffen zal veranderen, omdat men beseft dat de mensen vrije wil hebben en dat de samenleving hen niet kan dwingen om aan hun psychologische problemen werken als ze dat niet willen zolang ze zich aan de wet houden.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Ik accepteer dat de samenleving het recht heeft om tegen iemand die de wet breekt, en daardoor het geheel schade toebrengt, te zeggen dat je er dan aan kunt ontsnappen om naar je eigen psychologische problemen te kijken en alles te doen wat nodig is om de bewustzijnsstaat te overwinnen die ervoor heeft gezorgd dat je een misdaad pleegde.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Ik accepteer dat criminelen de keus krijgen om te kiezen tussen de traditionele manier van straffen en een psychologisch helingsproces dat hen kan helpen om iets sneller op te lossen en daardoor een constructiever leven te leiden.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Ik accepteer dat wanneer mensen dit proces aangaan, de mensen die hiermee belast zijn, kunnen beoordelen of iemand eraan toe is om weer de maatschappij in te gaan en dat die persoon dan wordt vrijgelaten en hulp krijgt om weer deel uit te maken van de samenleving of een positieve manier vindt om zichzelf staande te houden.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Ik accepteer dat een wet om iedereen een basisinkomen te geven, veel mensen ervan zal weerhouden om het criminele pad op te gaan en het ook gemakkelijker wordt om dat niet te doen en een opleiding te volgen.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Ik accepteer dat er verandering in komt, omdat de maatschappij inziet dat mensen die de misdaad zijn ingegaan en een behandelingsproces hebben gekregen om weer op het positieve spoor te komen, een tweede kans verdienen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Ik accepteer dat dat er een verandering op zakelijk terrein komt, omdat de mensen zich realiseren dat de ouderwetse, kapitalistische manier van zaken doen verouderd is.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Ik accepteer dat we geen materiële wezens zijn, maar het potentieel hebben om ons bewustzijn te vergroten en dat de handel daardoor het huidige kapitalistische model zal loslaten, omdat alleen de agressievere bedrijven het overleven en bloeien.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Ik accepteer dat bedrijven niet meer zullen proberen om elkaar eruit te concurreren, de concurrentie proberen te vernietigen of het monopolie proberen te krijgen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1.Ik accepteer dat de bedrijven die creatiefst zijn, zullen bloeien, omdat zij met nieuwe ideeën zullen komen. Die bedrijven zullen dingen uitvinden, of beter, zij zullen het instrument zijn om heel nieuwe industrieën van Saint Germain te ontvangen die de oude kapitalisten zich niet eens kunnen voorstellen of serieus nemen.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Ik accepteer dat de zakelijke leiders zullen gaan inzien dat creativiteit de ware sleutel tot de toekomst is en dat we de creativiteit dus moeten vergroten en aanmoedigen.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Ik accepteer dat de mensen wanneer zij hun bewustzijn verhogen, hun creatieve bronnen zullen aanboren en dat bedrijfsleiders dit in hun bedrijven zullen gaan bevorderen, dat zij zullen gaan eisen dat de maatschappij die op grote schaal doet.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Ik accepteer dat er een verandering komt in de agressievere vormen van bedrijfsvoering en dat men zich meer richt op creativiteit. Bedrijven zullen blijven innoveren in plaats van zich druk te maken over het marktaandeel of het beschermen van een monopolie.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Ik accepteer dat bedrijfsleiders zich er meer bewust van worden hoe ze stagnatie kunnen voorkomen en dat zich zullen realiseren dat ze een nieuw eigenaarsmodel moeten vinden om creatieve mensen aan te kunnen trekken. Het is niet genoeg dat één persoon of een kleine groep aandeelhouders het bedrijf in bezit hebben en dat de meeste werknemers salaris krijgen zonder ooit het gevoel te hebben dat zij het bedrijf bezitten of echt eigenaar van het bedrijf zijn.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Ik accepteer dat de mensen zullen erkennen dat de bedrijven die de meeste creativiteit bezitten, zich niet mogen laten overnemen door een financiële machtselite van aandeelhouders die niets geven om het bedrijf en de mensen die daar werken, omdat zij alleen maar snel winst willen boeken.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Ik accepteer dat er een nieuw type bedrijfsleider zal komen die de noodzaak inziet van een eigenaarsmodel en de mensen die in het bedrijf werken, het bedrijf bezitten en voor het succes van dat bedrijf worden beloond in plaats van een aantal aandeelhouders die niets aan het bedrijf hebben bijgedragen, maar er alleen geld aan onttrekken.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Ik accepteer dat veel nieuwe eigenaarsmodellen de mensen die bij dat bedrijf werken meer het gevoel zullen geven dat het zinvol is wat ze doen, zodat ze zich er persoonlijk meer bij betrokken voelen en eigenaar zijn, dat ze hen meer het gevoel geven dat zij deel van iets uitmaken.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Ik accepteer dat bedrijven waarin mensen die creatief mogen zijn en een bijdrage mogen leveren, zullen bloeien en dat zij de economie in veel naties beginnen over te nemen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 3

1. Ik accepteer dat er een doorbraak komt en dat men zich ervan gewaar wordt dat er een machtselite is en hoe die machtselite de economie en het geldstelsel heeft gemanipuleerd.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Ik accepteer dat er een revolutionaire bewustzijnsverandering komt, omdat de mensen zich realiseren dat het een van de belangrijkste verantwoordelijkheden is dat een democratische regering zich ervan te verzekert dat de economie van het land en zelfs de economie van de wereld niet kan worden gedomineerd door een kleine machtselite die geen oog heeft voor de belangen van de mensen.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3.Ik accepteer dat we opnieuw moeten nadenken over de werking van het geldstelsel; we moeten een economie die op schulden berust, loslaten. We kunnen toestaan dat een kleine machtselite geld schept en daarna winst maakt door dat geld tegen rente uit te lenen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Ik accepteer dat de staat de controle moet hebben over het geldstelsel, zodat alleen de staat ervan profiteert en daardoor ook de mensen. Als de staat geld verdient met geld, hoeven de mensen niet zoveel belasting te betalen.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Ik accepteer dat de staat als enig instituut in de samenleving het recht heeft om geld te verdienen met geld. De staat heeft er belang bij om een geldstelsel te maken om de meeste creativiteit te laten ontplooien, de mobiliteit van het geld te bevorderen en het best nieuwe bedrijven kan financieren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Ik accepteer dat men zich zo gewaar wordt van het bestaan van machtselites, hoe de machtselites werken en hoe antidemocratisch dat is, dat de democratische naties ze uit de roulatie zullen halen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Ik accepteer dat onze op schulden berustende economie gaat instorten als we ons geldstelsel niet hervormen. De schuld heeft zulke grote proporties aangenomen dat geen enkel land die kan terugbetalen en het is niet democratisch dat de bevolking van een heel land financieel tot slaaf wordt gemaakt.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Ik accepteer dat het niet in overeenstemming is met de idealen van democratie en vrijheid dat de financiële middelen van de meeste mensen in vele volgende decennia opgaat aan het terugbetalen van de rente aan een kleine machtselite.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Ik accepteer dat de mensen zich realiseren dat de economie wordt geëxploiteerd door een kleine elite en dat we dit niet mogen laten gebeuren en daarom een nieuw geldstelsel moeten maken.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 4

1. Ik accepteer dat een democratisch geldstelsel niet toelaat dat de rijkdom in handen komt van een klein percentage van de bevolking, maar zich in plaats daarvan verspreid over de hele bevolking waardoor de economie zal groeien.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2.Ik accepteer dat wij het geld vrij zullen maken, zodat het niet gekoppeld wordt aan de investeringsplannen die alleen maar de bedoeling hebben om steeds grotere getallen op de financiële rekeningen van bepaalde mensen te zetten, opdat zij het gevoel kunnen krijgen dat zij steeds rijker worden.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Ik accepteer dat wij niet kunnen toestaan dat mensen steeds meer geld vergaren om aan hun onverzadigbare behoefte te voldoen. Wanneer dit niet mag, zal het geld niet meer vast staan, het zal sneller omlopen, in nieuwe bedrijven worden geïnvesteerd en de economie zal enorm groeien.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Ik accepteer dat de Verenigde Staten niet de rijkste natie ter wereld kan zijn wanneer twee procent van de mensen negentig procent van de rijkdom in handen hebben. De Verenigde Staten is de rijkste exclusieve, elitaire club op de wereld, maar niet de rijkste, omdat ze zich niet eens kan veroorloven om al haar burgers basisgezondheidszorg te bieden.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Ik accepteer dat het de verantwoordelijkheid van een democratische regering is dat die voorkomt dat negentig procent van de rijkdom in handen van twee procent van het volk is. Daardoor zal de economie tien maal groter worden en als dat geld wordt besteed om alle mensen ervan te laten profiteren, dan kun je zeggen dat de Verenigde Staten het rijkste land op aarde is.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Ik accepteer dat het de mogelijkheid van economische groei voor de meeste mensen niet te doorgronden is. Wanneer men die ideeën begint te implementeren , dan kan de economie veel sneller groeien dan in de laatste vijftig of honderd jaar is gebeurd.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Ik accepteer dat de economie zo zal groeien dat zelfs de meest geavanceerde economen dit nauwelijks willen accepteren, omdat zij denken dat dit tot inflatie zou leiden. Maar de cyclus van inflatie is een product van de machtselite en de op schulden berustende economie.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Ik accepteer dat wij wanneer we dit kunnen transcenderen, een economie kunnen scheppen die veel sneller kan groeien zonder inflatie op te leveren. Wanneer we een beter geldstelsel heb, dan hoeft er geen inflatiefactor in het geldstelsel te worden ingebouwd. Daardoor zit er geen limiet aan hoeveel de economie kan groeien zonder een inflatiespiraal te vormen.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Ik accepteer dat een vrije economie niet oververhit kan raken, omdat er in een vrije economie geen kunstmatig geld wordt gemaakt. Wij maken alleen geld om goederen en diensten te betalen. Hoe kan er inflatie ontstaan, hoe kan de economie oververhit raken als het geld door iets van echte waarde wordt gedekt?

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik alle geascendeerde meesters op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle geascendeerde meesters opdat we de perfecte stroom in de vorm van het cijfer acht kunnen vormen ‘zo Boven, zo beneden’. Daarom accepteer ik dat dit volledig is geopenbaard, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.

Volgende: 12. Het oordeel vellen over het oorlog voeren om winst te maken