WIN45: Een nieuwe Aanpak van de Economie oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door de Ik Zal Zijn Aanwezigheid te stromen die IK BEN en deze decreten uit alle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Maraytaii, Kuan Yin, Nada, Moeder Maria, Portia, Liberty en Venus op om de mensen ervan bewust te maken hoe de economie werkt, waaronder… (Doe je eigen oproepen.)

Deel 1

1. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat mannen zeggen dat vrouwen verstandelijk niet in staat zijn om de economie te begrijpen.

O Cosmic Mother, sound the gong,
that calls me home where I belong.
I know you love me tenderly,
and in that knowing I am free.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

2. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat dit klopt, omdat niemand de economie kan begrijpen. Zelfs de mannen die de huidige economie hebben gecreëerd, kunnen niet alle effecten van de economie begrijpen.

O Cosmic Mother, hold me tight,
I resonate with your own light.
Your music purifies my heart,
your love to all I do impart.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

3. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat vrouwen de economie van de mannen, de door mannen gevormde, door de mannen gedomineerde samenleving, niet kunnen begrijpen.

O Cosmic Mother, we are one,
your heart is like a blazing sun.
My being can but amplify,
the sacred sound you magnify.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

4. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat de vrouwen die niet kunnen begrijpen, omdat zij niet het vermogen hebben om die te begrijpen, want zij niet kunnen begrijpen dat de mannen zo’n onevenwichtige economie hebben kunnen creëren.

O Cosmic Mother, I now hear,
the subtle sound of Sacred Sphere.
As I attune to Cosmic Hum,
the lesser self I overcome.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

5. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat de vrouwen zich meer met de economie moeten bemoeien en hun mening geven en vragen stellen over de basale menselijkheid, wat betekent dat wij andere mensen niet iets moeten aandoen.

O Cosmic Mother, take me home,
I am in sync with Sacred OM,
The sound of sounds will raise me up,
so only light is in my cup.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

6. Moeder Maria, maak de vrouwen ervan bewust dat zij naar de economie moeten kijken en zeggen: “Er zijn dingen die je mensen niet kunt aandoen door de economie.”

O Cosmic Mother, I will be,
a part of cosmic symphony.
All that I AM, an instrument,
for sound that is from heaven sent.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

7. Moeder Maria, maak de vrouwen ervan bewust dat ze moeten zeggen: “Wij moeten geen economie hebben die het grootste deel van de bevolking veroordeeld tot armoede en alleen een elite rijk zo maakt dat die niet eens weet wat ze met dat geld moet doen, omdat niemand zoveel geld hoeft uit te geven.”

O Cosmic Mother, I now call,
to enter sacred music hall.
I will be part of life’s ascent,
towards the starry firmament.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

8. Moeder Maria, maak de vrouwen ervan bewust dat ze naar dit fenomeen moeten kijken en zeggen: “Hier is iets helemaal mis. Er is iets helemaal mis met een economie die zich er alleen maar op richt om een paar mensen steeds meer zogenaamde ‘rijkdom’ te laten vergaren, wanneer ze die niet nodig hebben voor een praktisch doel.”

O Cosmic Mother, tune my strings,
my total being with you sings.
Your song I now reverberate,
as cosmic love I celebrate.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

9. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat de rijken rijkdom blijven vergaren vanwege een psychologisch mechanisme in het denken van die mensen, en dit psychologische mechanisme is dat er nooit genoeg voor deze mensen is.

O Cosmic Mother, I love you,
your love song keeps me ever true.
You fill me with your sacred tone,
and thus I never feel alone.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

Deel 2

1. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat zij hun bewustzijn moeten veranderen en beseffen dat wij een wereldeconomie hebben die geheel bedacht is om een kleine machtselite – van wie de meeste man zijn – rijkdom te laten vergaren, maar het gaat helemaal niet om rijkdom.

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat het gaat om een psychologisch mechanisme in de geest van de elite die inhoudt dat er nooit genoeg voor hen is. Waarom laten we de hele economie op de planeet door deze overdreven, onvervulbare wens leiden?

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat als wij dit doorvoeren tot in een logische extremiteit, de economie steeds meer erom draait dat die paar mensen steeds rijker worden. Maar het gaat hen er alleen maar om om rijker worden, om rijkdom te vergaren, niet om die uit te geven.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite de rijkdom uit de ‘echte economie’, de natuurlijke economie, weghaalt. Die rijkdom kan door niemand worden besteed en daarom kunnen zij de raderen van de economie niet laten draaien.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat die raderen geleidelijk aan tot stilstand zullen komen; de economie zal tot een lager niveau zinken. In de nabije toekomst zullen we terugkeren naar de soort economieën die we in de feodale samenlevingen zagen, toen de meerderheid van de bevolking arm was en een kleine elite rijk.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite in de middeleeuwen lang niet zo rijk was als de elite tegenwoordig, omdat de economie op een lager niveau was.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie op een hoger niveau is gekomen dan in de middeleeuwen, omdat de rijkdom zich over een groter deel van de bevolking had verspreid en dat veel mensen nu een veel hogere levensstandaard hebben dan de mensen in de middeleeuwen.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie daardoor is gegroeid en de rijkdom in de echte economie is toegenomen.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat ze zich weer van hun basale menselijkheid bewust moeten worden en zeggen: “Wat voor economie moeten we eigenlijk hebben? Waarom hebben we de economie die we nu hebben, die duidelijk elitair is in plaats van de beste economie voor de mensen?”

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

Deel 3

1. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie zou blijven groeien en dat er meer rijkdom zou komen als we een economie zouden krijgen die doet wat het beste is voor de meerderheid van de mensen door hun levensstandaard te verheffen.

O Nada, blessed cosmic grace,
filling up my inner space
Your song is like a sacred balm,
my mind a sea of perfect calm.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

2. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie een zichzelf in stand houdende, opwaartse spiraal zou worden als de rijkdom gelijkmatiger zou worden verdeeld in plaats van een economie die ups en downs kent.

O Nada, in your Buddhic mind,
my inner peace I truly find.
As I your song reverberate,
your love I do assimilate.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de huidige economie van crisis naar crisis gaat, omdat de economie zelf de ene crisis na de andere schept. Dit komt omdat de elite een economie wil die van crisis naar crisis gaat.

O Nada, beauty so sublime,
I follow you beyond all time.
In soundless sound we do immerse,
to recreate the universe.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

4. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite de rijkdom in hun handen speelt door het spel van op en neer schommelen. In een evenwichtig groeiende economie zou het moeilijker voor hen zijn om aan die rijkdom te komen.

O Nada, future we predict
where nothing Christhood can restrict.
With Buddhic mind we do perceive,
a better future we conceive.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

5. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat zij op beide manieren geld kunnen verdienen, wanneer de economie op en neer schommelt, van crisis naar bloei. Dit wordt bewezen door het feit dat de elite meer geld heeft verdiend in 2020 dan gebeurd zou zijn als er geen pandemie was geweest.

O Nada, future we rewrite,
where might is never, ever right.
Instead, the mind of Christ is king,
we see the Christ in every thing.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

6. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de gewone bevolking geld verliest in een crisis. De elite wint altijd.

O Nada, peace is now the norm,
my Spirit is beyond all form.
To form I will no more adapt,
I use potential yet untapped.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de rijkdom en het bezit door een crisis in handen komt van de elite.

O Nada, such resplendent joy,
my life I truly can enjoy.
I am allowed to have some fun,
my solar plexus like a sun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat wij terugkeren naar een feodale samenleving waarin de meerderheid van de bevolking slaaf is van de elite wanneer we doorgaan met deze economie van opbloeien en instorten.

O Nada, service is the key,
to living in reality.
For I see now that life is one,
my highest service has begun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

9. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat dit al in de Verenigde Staten is gebeurd; de levensstandaard van de meerderheid van de bevolking zal geleidelijk aan worden uitgehold. Laat de mensen dit inzien en zeggen: “Dit kan niet goed zijn, dit kan niet zo doorgaan.”

O Nada, we do now decree,
that life on earth shall be carefree.
With Jesus we complete the quest,
God’s kingdom is now manifest.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

1. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat ze moeten kijken naar wat het de mensen kost, hoe dit de mensen beïnvloedt, hoe dit gemeenschappen beïnvloedt, hoe dit hele naties beïnvloedt en zelfs de wereld. Maak ze ervan bewust dat zij moeten roepen dat dit moet ophouden.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, maak de vrouwen ervan bewust dat zij zich met de economie moeten gaan bemoeien, deze door mannen geschapen economie gaan onderzoeken en de vragen stellen die gesteld moeten worden.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat het neoliberalisme een van de onderwerpen is die moet worden onderzocht.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de neoliberale principes de geleidelijke uitholling van de levensstandaard van de middenklasse heeft gecreëerd en dat de rijkdom in de handen van de elite werd geconcentreerd door de neoliberale principes die zeiden dat de regering zich niet met de economie mag bemoeien.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de neoliberalen zeiden dat de regeringen de financiële industrie en andere industrieën moesten dereguleren, omdat ‘de markt daar dan zelf wel voor zou zorgen’.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat dit heeft geleid tot vier decennia van verval in de levensstandaard van de middenklasse, en vier decennia van groei van de rijkdom van de elite. Dit heeft tevens geleid tot de financiële crisis in 2008.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat niet genoeg mensen het neoliberalisme zijn gaan onderzoeken, omdat het terrein van de economie nog steeds te veel door mannen wordt beheerst en zij willen dit niet onderzoeken.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de mannelijke psyche meer geneigd is om ideeën, mentale ideeën, ideologieën, te accepteren en wil geloven dat de wereld zich wel zal aanpassen aan dit mentale beeld als we dit mentale beeld maar lang genoeg blijven projecteren.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, maak de vrouwen ervan bewust dat ze moeten zeggen: “Oké, we hebben dit mentale beeld nu al een poosje. Wat zijn de effecten daarvan eigenlijk? Wat zijn de consequenties ervan? Zijn de beloftes van dat mentale beeld in vervulling gegaan? En als dat niet zo is, dan moeten we dat beeld onderzoeken.”

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 5

1. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat het neoliberalisme had moeten sterven in 2008, maar dat is niet gebeurd en nu hebben we opnieuw een economische crisis. Als we er het beste uit willen halen, dan moeten we de neoliberale principes loslaten.

O Portia, in your own retreat,
with Mother’s Love you do me greet.
As all my tests I now complete,
old patterns I no more repeat.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

2. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de niet gereguleerde financiële industrie de wereldeconomie in 2008 op de rand van een instorting heeft gebracht. De reactie van de neoliberalen was dat de regering moest bijspringen.

O Portia, Justice is your name,
upholding Cosmic Honor Flame,
No longer will I play the game,
of seeking to remain the same.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat we niet van twee walletjes kunnen eten. Je kunt geen neoliberaal zijn en roepen dat de regering moet bijspringen. Dat kan niet.

O Portia, in the cosmic flow,
one with you, I ever grow.
I am the chalice here below,
of cosmic justice you bestow.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

4. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat we moeten kiezen: Willen wij een neoliberale economie? Dan moet je ook de instituten van die economie laten omvallen: de banken en investeringsbanken moet je laten omvallen als ze tegen de principes ingaan die een economie goed laten functioneren.

O Portia, cosmic balance bring,
eternal hope, my heart does sing.
Protected by your Mother’s wing,
I feel at one with everything.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

5. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat wij het neoliberalisme moeten loslaten, als we een economie willen waarin de regering een rol speelt, omdat je niet een neoliberale economie kunt hebben waarin de regering een actieve rol speelt. Dat kan niet.

O Portia, bring the Mother Light,
to set all free from darkest night.
Your Love Flame shines forever bright,
with Saint Germain now hold me tight.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

6. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite een neoliberale economie wil, omdat zij dan de volledige vrijheid krijgt om de bevolking te exploiteren.

O Portia, in your mastery,
I feel transforming chemistry.
In your light of reality,
I find the golden alchemy.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat een niet gereguleerde kapitalistische economie een vrijbrief is voor een elite, die al rijkdom heeft vergaard, om de bevolking te exploiteren.

O Portia, in the cosmic stream,
I am awake from human dream.
Removing now the ego’s beam,
I earn my place on cosmic team.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de enige manier om een economie veilig te stellen waarin de gemiddelde mens zijn levensstandaard verhoogt, is dat de regering erin stapt en de economie reguleert.

O Portia, you come from afar,
you are a cosmic avatar.
So infinite your repertoire,
you are for earth a guiding star.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

9. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de financiële industrie altijd wordt gedomineerd en altijd gedomineerd zal blijven door de elite. In een ideale natuurlijke economie laten we niet toe dat mensen geld verdienen met geld, omdat geld slechts een middel is.

O Portia, I am confident,
I am a cosmic instrument.
I came to earth from heaven sent,
to help bring forward her ascent.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

Deel 6

1. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat een niet gereguleerde financiële industrie openlijke toestemming is voor de elite om de mensen te exploiteren en dat kan de levensstandaard van de bevolking niet verhogen. Dat kan niet. Dat zijn onverenigbare principes.

O Liberty now set me free
from devil’s curse of poverty.
I blame not Mother for my lack,
O Blessed Mother, take me back.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

2. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat we moeten kiezen welke economie we willen. Kies vandaag wie je wilt dienen, de elite of het volk.

O Liberty, from distant shore,
I come with longing to be More.
I see abundance is a flow,
abundance consciousness I grow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat er nog steeds te veel mannen verliefd zijn op het neoliberale idee en zij willen maar niet begrijpen dat zij hiermee de elite dienen.

O Liberty, expose the lie,
that limitations can me tie.
The Ma-ter light is not my foe,
true opulence it does bestow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

4. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de vrouwen dit kunnen stoppen door te zeggen: “We moeten kiezen, en wij willen een economie die van de mensen is, voor de mensen is en door de mensen is en niet van de elite, voor de elite, en door de elite. Wij willen een economie die functioneert volgens democratische principes, geen antidemocratische principes, zoals nu het geval is.”

O Liberty, expose the plot,
projected by the fallen lot.
O Cosmic Mother, I now see,
that Mother’s not my enemy.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

5. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de neoliberalen zeggen: “Het opkomende tij laat alle boten stijgen.” Ze zeggen dat de toename van rijkdom op de wereld lijkt op het getij dat opkomt en alle boten laat stijgen.

O Liberty, with opened eyes,
I now reject the devil’s lies.
I now embrace the Mother realm,
for I see Father at the helm.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

6. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite rijkdom heeft vergaard omdat de financiële industrie gedereguleerd is. Maar deze rijkdom wordt niet gekoppeld aan iets in de echte economie. Die wordt niet gekoppeld aan het produceren van een product of het leveren van een dienst. Dit is kunstmatig gecreëerde rijkdom.

O Liberty, a chalice pure,
my lower bodies are for sure.
Release through me your symphony,
your gift of Cosmic Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat het opkomende tij op den duur alle boten zal laten zinken, op den duur zelfs ook de boten van de elite. Maar de boten van de gewone mensen zullen het eerst zinken.

O Liberty, the open door,
I am for Symphony of More.
In chakras mine light you release,
the flow of love shall never cease.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat er een natuurlijk niveau van rijkdom is en als we dat geleidelijk aan laten groeien, dan kunnen wij ons daaraan aanpassen. Maar als dat te snel groeit, door kunstmatig rijkdom te creëren, dan zal dit een destructieve kracht worden.

O Liberty, release the flow,
of opulence that you bestow.
For I am willing to receive,
the Golden Fleece that you now weave.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

9. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat je deze destructieve kracht in vorige crisissituaties kon zien. Dit zul je in de toekomst weer zien als het neoliberalisme niet wordt begraven en er een anti-elitaire en niet-elitaire economie in het leven wordt geroepen.

O Liberty, release the cure,
to free the tired and the poor.
The huddled masses are set free,
by loving Song of Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

Deel 7

1. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite graag een economie wil die van crisis naar crisis gaat, van opbloei weer terug naar een crisis, maar zij willen de touwtjes in handen houden. In hun hebzucht denken zij dat alles wat zij bedenken om hun rijkdom te laten groeien, goed is.

O Venus, show me how to serve,
your cosmic beauty I observe.
What love from Venus you now bring,
our planets do in tandem sing.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

2. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de leden van de elite zo blind zijn dat zij niet kunnen begrijpen dat het op den duur uit de hand zal lopen.

O Venus, your love is the key,
the hardened hearts on earth are free.
Embracing future bright and bold,
our planet’s story is retold.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat er wel een aantal keren bloei- en vervalcycli kunnen zijn, waardoor de elite de touwtjes in handen houdt, maar vroeg of laat slaan ze daarin door net zoals in 1929 en 2008 is gebeurd. Ineens loopt het uit de hand en ineens wordt een crisis onstuitbaar.

O Venus, loving Mother mine,
my heart your love does now refine.
I am the open door for love,
descending like a Holy Dove.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

4. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat zij, wanneer zij een crisis niet meer kunnen stoppen, ineens roepen dat zij ‘te groot zijn om om te vallen’.

O Venus, play the secret note,
that is for hatred antidote.
All poisoned hearts you gently heal,
as love’s true story you reveal.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

5. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat niets en niemand in een neoliberale economie te groot is om om te vallen. Zo werkt die economie; de markt zorgt dus voor zichzelf en degenen die de markt niet kunnen bijhouden, moeten failliet gaan, zij zijn niet te groot om om te vallen.

O Venus, love fills every need,
for truly, love is God’s first seed.
O let it blossom, let it grow,
sweep earth into your loving flow.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

6. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat niets te groot is om te mislukken als je een neoliberaal bent. Als je een mens bent, dan zeg je misschien dat iets te groot is om te mislukken, namelijk de samenleving, de regering, de orde waarin mensen een fatsoenlijke levensstandaard hebben.

O Venus, music of the spheres,
heard by those who God reveres.
Our voices now as one we raise,
singing in adoring praise.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat een samenleving waarin alle mensen een fatsoenlijke levensstandaard hebben, te groot is om te mislukken en daarom moeten we de elite laten mislukken als zij degenen zijn die het hele systeem bedreigen.

O Venus, we are joining ranks,
Sanat Kumara we give thanks.
Our planet has received new life,
to lift her out of war and strife.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie uit evenwicht is, omdat de mannelijke zucht naar onbeperkte uitbreiding niet in evenwicht wordt gehouden door de vrouwelijke motivatie tot duurzame groei.

O Venus, your sweet melody,
consumes veil of duality.
Absorbed in tones of Cosmic Love,
all conflict we now rise above.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

9. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat mannen de economie niet kunnen fiksen. Als er geen meer invloed van vrouwen op de economie komt, dan wordt de economie niet gefikst – die zal tot  volgende crises leiden. En die zullen nog erger worden dan de vorige, totdat er iemand wakker wordt die zich realiseert dat we ons bewustzijn ten aanzien van de economie moeten veranderen.

O Venus, shining Morning Star,
a cosmic herald, that you are.
The earth set free by sacred sound,
our planet is now heaven-bound.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

Verzegeling:

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat dit de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.