WIN45: Een nieuwe Aanpak van de Economie oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op om door de Ik Zal Zijn Aanwezigheid te stromen die IK BEN en deze decreten uit alle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Maraytaii, Kuan Yin, Nada, Moeder Maria, Portia, Liberty en Venus op om de mensen ervan bewust te maken hoe de economie werkt, waaronder… (Doe je eigen oproepen.)

Deel 1

1. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat mannen zeggen dat vrouwen niet de verstandelijke vermogens hebben om de economie te begrijpen.

O Cosmic Mother, sound the gong,
that calls me home where I belong.
I know you love me tenderly,
and in that knowing I am free.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

2. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat dit klopt, omdat niemand de economie kan begrijpen. Zelfs de mannen die de huidige economie hebben gecreëerd, kunnen niet alle effecten van de economie begrijpen.

O Cosmic Mother, hold me tight,
I resonate with your own light.
Your music purifies my heart,
your love to all I do impart.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

3. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat vrouwen de economie van de mannen, de door mannen gevormde, door mannen gedomineerde samenleving, niet kunnen begrijpen.

O Cosmic Mother, we are one,
your heart is like a blazing sun.
My being can but amplify,
the sacred sound you magnify.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

4. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat vrouwen die niet kunnen begrijpen, omdat zij ook niet het vermogen hebben om die economie te begrijpen, want zij niet kunnen begrijpen dat mannen zo’n onevenwichtige economie hebben kunnen creëren.

O Cosmic Mother, I now hear,
the subtle sound of Sacred Sphere.
As I attune to Cosmic Hum,
the lesser self I overcome.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

5. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat vrouwen zich meer met de economie moeten bemoeien en hun mening geven en vragen stellen die berusten op basale menselijkheid, wat betekent dat wij andere mensen bepaalde dingen niet mogen aandoen.

O Cosmic Mother, take me home,
I am in sync with Sacred OM,
The sound of sounds will raise me up,
so only light is in my cup.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

6. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat zij naar de economie moeten kijken en zeggen: “Bepaalde dingen mag de economie mensen niet aandoen.”

O Cosmic Mother, I will be,
a part of cosmic symphony.
All that I AM, an instrument,
for sound that is from heaven sent.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

7. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat ze moeten zeggen: “Wij mogen geen economie hebben die het grootste deel van de bevolking veroordeeld tot armoede en alleen een elite zo rijk maakt dat die niet eens weet wat ze met dat geld aanmoet, omdat niemand zoveel geld om te besteden nodig heeft.”

O Cosmic Mother, I now call,
to enter sacred music hall.
I will be part of life’s ascent,
towards the starry firmament.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

8. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat ze naar dit fenomeen moeten kijken en zeggen: “Hier is iets helemaal mis. Er is iets helemaal mis met een economie die zich er alleen maar op richt om een paar mensen steeds meer zogenaamde ‘rijkdom’ te laten vergaren, die ze niet eens nodig hebben voor een praktisch doel.”

O Cosmic Mother, tune my strings,
my total being with you sings.
Your song I now reverberate,
as cosmic love I celebrate.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

9. Moeder Maria, maak mensen ervan bewust dat de rijken rijkdom blijven vergaren vanwege een psychologisch mechanisme in het denken van die mensen, en dit psychologisch mechanisme is dat er nooit genoeg is voor die mensen.

O Cosmic Mother, I love you,
your love song keeps me ever true.
You fill me with your sacred tone,
and thus I never feel alone.

Maraytaii, I resonate
with song that opens cosmic gate.
Your melody makes me vibrate
my sense of self I recreate.

Deel 2

1. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat zij hun bewustzijn moeten veranderen en beseffen dat wij een wereldeconomie hebben die alleen maar bedacht is om een kleine machtselite – waarin de meeste man zijn – rijkdom te laten vergaren, het gaat helemaal niet om rijkdom.

O Kuan Yin, what sacred name,
fill me now with Mercy’s Flame.
In giving mercy I am free,
forgiving all is magic key.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

2. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat het gaat om een psychologisch mechanisme in de geest van de elite, wat inhoudt dat er nooit genoeg voor hen is. Waarom laten we de hele economie op deze planeet op deze overdreven, onvervulbare, wens drijven?

O Kuan Yin, I now let go,
of all attachments here below.
All pent-up feelings I release,
free from emotional disease.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie, als wij dit doorvoeren tot in het logische uiterste, zich er steeds meer op richt om die paar mensen steeds rijker te maken. Maar het gaat hen er alleen maar om dat ze rijker worden, dat ze rijkdom vergaren, maar die niet uitgeven.

O Kuan Yin, why must I feel,
that life falls short of my ideal?
All expectations I give up,
my mind is now an empty cup

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

4. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite de rijkdom aan de ‘echte economie’, de natuurlijke economie, onttrekt. Die rijkdom kan door niemand worden besteed en daarom de raderen van de economie niet laten draaien.

O Kuan Yin, transcend the past,
as all resentment gone at last.
From future nothing I expect,
eternal now I won’t reject.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

5. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat die raderen geleidelijk aan tot stilstand zullen komen; de economie zal naar een lager niveau zakken. In de nabije toekomst zullen we terugkeren naar de soort economie die we in de feodale samenlevingen zagen, waarin het grootste deel van de bevolking arm was en een kleine elite rijk.

O Kuan Yin, uplifting me,
beyond Samsara’s raging sea.
All safe inside your Prajna boat,
the farther shore no more remote.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

6. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de elite in de middeleeuwen lang niet zo rijk was als de elite tegenwoordig, omdat de economie op een lager niveau was.

O Kuan Yin, your alchemy,
with miracles you set me free.
As I forgive, I am forgiven,
by guilt I am no longer driven.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie naar een hoger niveau is gestegen dan in de middeleeuwen, omdat de rijkdom zich over een groter deel van de bevolking verspreidt en dat veel mensen nu een veel hogere levensstandaard hebben dan de mensen in de middeleeuwen.

O Kuan Yin, all worries gone,
with nothing done, no thing undone.
Through separate self I will not do,
and thus I rest, all one with you.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat de economie daardoor is gegroeid en de rijkdom in de echte economie is toegenomen.

O Kuan Yin, your sanity,
now sets me free from vanity.
For truly, what is that to me;
I just let go and follow thee.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

9. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat ze weer contact moeten maken met hun basale menselijkheid en zeggen: “Wat voor economie zouden we eigenlijk moeten hebben? Waarom hebben we deze economie die duidelijk elitair is in plaats van een economie die het beste is voor alle mensen?”

O Kuan Yin, so sweet the sound,
that emanates from holy ground.
As I let go of ego’s chore,
I find myself on farther shore.

In Kuan Yin’s sweet melody,
I am set free my Self to be.
In Kuan Yin’s vitality,
I claim my immortality.

Deel 3

1. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de economie dan zou blijven groeien en dat we meer rijkdom zouden krijgen als er een economie kwam die doet wat het beste is voor de meeste mensen door hun levensstandaard te verhogen.

O Nada, blessed cosmic grace,
filling up my inner space
Your song is like a sacred balm,
my mind a sea of perfect calm.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

2. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de economie een zichzelf versterkende, opwaartse spiraal zou worden als de rijkdom gelijkmatiger zou worden verdeeld in plaats van een economie die uit ups en downs bestaat.

O Nada, in your Buddhic mind,
my inner peace I truly find.
As I your song reverberate,
your love I do assimilate.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

3. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de huidige economie van crisis naar crisis gaat, omdat de economie zelf de ene crisis na de andere schept. Dit komt omdat de elite een economie wil die van crisis naar crisis gaat.

O Nada, beauty so sublime,
I follow you beyond all time.
In soundless sound we do immerse,
to recreate the universe.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

4. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de elite de rijkdom in hun handen speelt door op en neer te schommelen. In een evenwichtig groeiende economie zou het moeilijker voor hen zijn om die rijkdom te concentreren.

O Nada, future we predict
where nothing Christhood can restrict.
With Buddhic mind we do perceive,
a better future we conceive.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

5. Moeder Maria, laat mensen inzien dat zij op allebei manieren geld kunnen verdienen: wanneer de economie op en neer schommelt; zowel in een crisis als bij een forse toename. Dit wordt bewezen door het feit dat de elite meer geld heeft verdiend in 2020 dan anders; als er geen pandemie was geweest.

O Nada, future we rewrite,
where might is never, ever right.
Instead, the mind of Christ is king,
we see the Christ in every thing.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

6. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de gewone bevolking geld verliest in een crisis. De elite wint altijd.

O Nada, peace is now the norm,
my Spirit is beyond all form.
To form I will no more adapt,
I use potential yet untapped.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

7. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat rijkdom en bezit in een crisis in handen komen van de elite.

O Nada, such resplendent joy,
my life I truly can enjoy.
I am allowed to have some fun,
my solar plexus like a sun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

8. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat wij terugkeren naar een feodale samenleving waarin de meerderheid van de bevolking slaaf is van de elite wanneer we deze economie van opbloei en instorting voortzetten.

O Nada, service is the key,
to living in reality.
For I see now that life is one,
my highest service has begun.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

9. Moeder Maria, laat mensen inzien dat dit in de Verenigde Staten al is gebeurd; de levensstandaard van het grootste deel van de bevolking wordt langzaamaan uitgehold. Laat mensen dit inzien en zeggen: “Dit kan niet goed zijn, dit kan niet zo doorgaan.”

O Nada, we do now decree,
that life on earth shall be carefree.
With Jesus we complete the quest,
God’s kingdom is now manifest.

With Nada’s secret melody,
my mind remains forever free.
Conducting Nada’s symphony,
eternal peace I do decree.

Deel 4

1. Moeder Maria, maak de mensen ervan bewust dat ze moeten kijken naar wat het kost, hoe dit mensen beïnvloedt, hoe dit gemeenschappen beïnvloedt, hoe dit hele naties beïnvloedt en zelfs de wereld. Maak ze ervan bewust dat zij moeten roepen dat dit moet ophouden.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, maak de vrouwen ervan bewust dat zij zich met de economie moeten gaan bemoeien, deze door mannen geschapen economie moeten onderzoeken en de vragen stellen die gesteld moeten worden.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, laat mensen inzien dat het neoliberalisme een  onderwerp is dat nader moet worden bekeken.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de neoliberale principes die zeiden dat de regering zich niet met de economie mag bemoeien, geleidelijk aan hebben gezorgd voor de uitholling van de levensstandaard van de middenklasse en dat de rijkdom in handen van de elite is gekomen.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de neoliberalen zeiden dat de regeringen de financiële industrie en andere industrieën moesten dereguleren, omdat ‘de markt wel voor zichzelf zou zorgen’.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, laat mensen inzien dat dit heeft geleid tot vier decennia van verval in de levensstandaard van de middenklasse en vier decennia van groei van de rijkdom van de elite. Dit heeft tevens geleid tot de financiële crisis in 2008.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, laat mensen inzien dat er niet genoeg mensen zijn om het neoliberalisme te gaan onderzoeken, omdat het terrein van de economie nog steeds te veel door mannen wordt gedomineerd en zij willen dat niet onderzoeken.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de mannelijke psyche meer geneigd is om ideeën, mentale ideeën, ideologieën, te accepteren en wil geloven dat de wereld zich wel zal aanpassen aan dit mentale beeld als we dit mentale beeld maar lang genoeg blijven projecteren.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, maak vrouwen ervan bewust dat ze moeten zeggen: “Oké, we hebben dit mentale beeld nu al een poosje. Wat zijn de effecten eigenlijk? Wat zijn de consequenties daarvan? Zijn de beloftes van dat mentale beeld ingelost? En als dat niet zo is, dan moeten we dat beeld onderzoeken.”

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 5

1. Moeder Maria, laat mensen inzien dat het neoliberalisme in 2008 had moeten sterven, maar dat is niet gebeurd en nu hebben we opnieuw een economische crisis. Als we er zo goed mogelijk uit willen komen, dan moeten we de neoliberale principes loslaten.

O Portia, in your own retreat,
with Mother’s Love you do me greet.
As all my tests I now complete,
old patterns I no more repeat.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

2. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de niet-gereguleerde financiële industrie de wereldeconomie in 2008 op de rand van instorting heeft gebracht. De reactie van de neoliberalen was dat de regering moest bijspringen.

O Portia, Justice is your name,
upholding Cosmic Honor Flame,
No longer will I play the game,
of seeking to remain the same.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

3. Moeder Maria, laat de mensen inzien dat we niet van twee walletjes kunnen eten. Je kunt geen neoliberaal zijn en roepen dat de regering moet bijspringen. Dat kan niet.

O Portia, in the cosmic flow,
one with you, I ever grow.
I am the chalice here below,
of cosmic justice you bestow.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

4. Moeder Maria, laat mensen inzien dat we moeten kiezen: Willen wij een neoliberale economie? Dan moet je ook de instituten van die economie failliet laten gaan: de banken en investeringsbanken moet je laten omvallen als ze tegen de principes ingaan die de economie goed laten functioneren.

O Portia, cosmic balance bring,
eternal hope, my heart does sing.
Protected by your Mother’s wing,
I feel at one with everything.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

5. Moeder Maria, laat mensen inzien dat wij het neoliberalisme moeten loslaten als we een economie willen waarin de regering een rol speelt, omdat de regering geen actieve rol speelt in een neoliberale economie. Dat kan niet.

O Portia, bring the Mother Light,
to set all free from darkest night.
Your Love Flame shines forever bright,
with Saint Germain now hold me tight.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

6. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de elite een neoliberale economie wil, omdat zij dan volledig de vrijheid krijgt om de bevolking te exploiteren.

O Portia, in your mastery,
I feel transforming chemistry.
In your light of reality,
I find the golden alchemy.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

7. Moeder Maria, laat mensen inzien dat een niet-gereguleerde kapitalistische economie een vrijbrief is om de bevolking te exploiteren door een elite die al rijk is geworden.

O Portia, in the cosmic stream,
I am awake from human dream.
Removing now the ego’s beam,
I earn my place on cosmic team.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

8. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de enige manier om zich te verzekeren van een economie waarin de gemiddelde mens zijn levensstandaard verhoogt, is dat de regering ingrijpt en de economie reguleert.

O Portia, you come from afar,
you are a cosmic avatar.
So infinite your repertoire,
you are for earth a guiding star.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

9. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de financiële industrie altijd wordt gedomineerd en altijd gedomineerd zal blijven door de elite. In een ideale, natuurlijke economie laten we niet toe dat mensen geld met geld verdienen, omdat geld slechts een middel is.

O Portia, I am confident,
I am a cosmic instrument.
I came to earth from heaven sent,
to help bring forward her ascent.

O Portia, opportunity,
I am beyond duality.
I focus now internally,
with you I grow eternally.

Deel 6

1. Moeder Maria, laat mensen inzien dat een niet-gereguleerde financiële industrie de elite openlijk toestemming geeft om de mensen te exploiteren en dat kan de levensstandaard van de bevolking niet verhogen. Dat kan niet. Dat zijn onverenigbare principes.

O Liberty now set me free
from devil’s curse of poverty.
I blame not Mother for my lack,
O Blessed Mother, take me back.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

2. Moeder Maria, laat mensen inzien dat we moeten kiezen welke economie we willen. Kies vandaag wie je wilt dienen, de elite of het volk.

O Liberty, from distant shore,
I come with longing to be More.
I see abundance is a flow,
abundance consciousness I grow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

3. Moeder Maria, laat mensen inzien dat te veel mannen nog steeds verliefd zijn op het neoliberale idee en maar niet willen begrijpen dat zij hiermee de elite dienen.

O Liberty, expose the lie,
that limitations can me tie.
The Ma-ter light is not my foe,
true opulence it does bestow.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

4. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de vrouwen kunnen ingrijpen door te zeggen: “We moeten kiezen, en wij willen een economie die van de mensen, door de mensen en voor de mensen is en niet van de elite, door de elite, en voor de elite. Wij willen een economie die volgens democratische principes werkt en niet volgens antidemocratische principes, zoals nu het geval is.”

O Liberty, expose the plot,
projected by the fallen lot.
O Cosmic Mother, I now see,
that Mother’s not my enemy.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

5. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de neoliberalen zeggen: “Het opkomende tij laat alle boten stijgen.” Ze zeggen dat de toename van rijkdom op de wereld lijkt op het getij dat opkomt en alle boten laat stijgen.

O Liberty, with opened eyes,
I now reject the devil’s lies.
I now embrace the Mother realm,
for I see Father at the helm.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

6. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de elite rijk is geworden, omdat de financiële industrie gedereguleerd is. Maar rijkdom heeft niets te maken met de echte economie. Die heeft niets te maken met het produceren van een product of het leveren van een dienst. Dit is kunstmatig gecreëerde rijkdom.

O Liberty, a chalice pure,
my lower bodies are for sure.
Release through me your symphony,
your gift of Cosmic Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

7. Moeder Maria, laat mensen inzien dat het opkomende tij op den duur alle boten zal laten zinken, ook de boten van de elite. De boten van de gewone mensen zullen echter als eerste zinken.

O Liberty, the open door,
I am for Symphony of More.
In chakras mine light you release,
the flow of love shall never cease.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

8. Moeder Maria, laat mensen inzien dat er ook een natuurlijk niveau van rijkdom is en als we die rijkdom geleidelijk laten groeien, dan kunnen wij ons daaraan aanpassen, dan kunnen we daarmee omgaan. Maar als die te snel groeit, door kunstmatig rijkdom te creëren, dan zal die een destructieve kracht worden.

O Liberty, release the flow,
of opulence that you bestow.
For I am willing to receive,
the Golden Fleece that you now weave.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

9. Moeder Maria, laat mensen inzien dat je deze destructieve kracht in eerdere crisissituaties al kon zien. Dit zullen we in de toekomst weer gaan zien als het neoliberalisme niet wordt begraven en er een anti-elitaire en niet-elitaire economie wordt geboren.

O Liberty, release the cure,
to free the tired and the poor.
The huddled masses are set free,
by loving Song of Liberty.

O Cosmic Mother Liberty,
conduct Abundance Symphony.
My highest service I now see,
abundance is now real for me.

Deel 7

1. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de elite graag een economie wil die van crisis naar crisis gaat, van opbloei weer terug naar crisis, want zij willen de touwtjes in handen houden. In hun hebzucht denken zij dat alles wat zij bedenken om hun rijkdom te laten groeien, goed is.

O Venus, show me how to serve,
your cosmic beauty I observe.
What love from Venus you now bring,
our planets do in tandem sing.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

2. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de leden van de elite zo blind zijn dat zij niet kunnen begrijpen dat dit op den duur uit de hand zal lopen.

O Venus, your love is the key,
the hardened hearts on earth are free.
Embracing future bright and bold,
our planet’s story is retold.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

3. Moeder Maria, laat mensen inzien dat er nog wel een aantal keren cycli van bloei en verval kunnen ontstaan waardoor de elite de touwtjes in handen houdt, maar vroeg of laat slaan ze daarin door net zoals in 1929 en 2008 is gebeurd. Ineens loopt het uit de hand en wordt een crisis onstuitbaar.

O Venus, loving Mother mine,
my heart your love does now refine.
I am the open door for love,
descending like a Holy Dove.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

4. Moeder Maria, laat mensen inzien dat zij, wanneer zij een crisis niet meer kunnen stoppen, ineens zullen roepen dat zij ‘te groot zijn om om te vallen’.

O Venus, play the secret note,
that is for hatred antidote.
All poisoned hearts you gently heal,
as love’s true story you reveal.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

5. Moeder Maria, laat mensen inzien dat niets en niemand in een neoliberale economie te groot is om om te vallen. Zo werkt die economie nu eenmaal; de markt zorgt dus voor zichzelf en degenen die de markt niet kunnen bijhouden, moeten failliet gaan; ze zijn niet te groot om om te vallen.

O Venus, love fills every need,
for truly, love is God’s first seed.
O let it blossom, let it grow,
sweep earth into your loving flow.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

6. Moeder Maria, laat mensen inzien dat niets te groot is om failliet te gaan als je neoliberaal bent. Als je een mens bent, zeg je misschien dat iets, namelijk de samenleving, de regering, de orde waarin mensen een fatsoenlijke levensstandaard hebben, te groot is om te mislukken.

O Venus, music of the spheres,
heard by those who God reveres.
Our voices now as one we raise,
singing in adoring praise.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

7. Moeder Maria, laat mensen inzien dat een samenleving waarin alle mensen een fatsoenlijke levensstandaard hebben, te groot is om te mislukken en dat we daarom de elite moeten laten mislukken als zij het totale systeem bedreigen.

O Venus, we are joining ranks,
Sanat Kumara we give thanks.
Our planet has received new life,
to lift her out of war and strife.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

8. Moeder Maria, laat mensen inzien dat de economie uit evenwicht is, omdat de mannelijke zucht naar ongelimiteerde expansie niet in evenwicht wordt gehouden door de vrouwelijke zucht naar duurzame groei.

O Venus, your sweet melody,
consumes veil of duality.
Absorbed in tones of Cosmic Love,
all conflict we now rise above.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

9. Moeder Maria, laat mensen inzien dat mannen de economie niet kunnen fiksen. Als vrouwen niet meer invloed op de economie krijgen, dan wordt de economie niet gefikst – dan zal dit tot volgende crises leiden. En die zullen nog erger worden dan de vorige, totdat er iemand wakker wordt en zich realiseert dat we ons bewustzijn ten aanzien van de economie moeten veranderen.

O Venus, shining Morning Star,
a cosmic herald, that you are.
The earth set free by sacred sound,
our planet is now heaven-bound.

O Venus, service so divine,
you are for earth a cosmic sign.
Your selfless service is now mine,
a life in service I define.

Verzegeling:

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat dit de volmaakte visie van Christus kan manifesteren in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.

Volgende: WIN46: De Focus op betrouwbare Kennis oproepen